Fytosave SL– nowy stymulator odporności warzyw

Z roku na rok wzrasta presja niektórych chorób wymagających zwiększonej ilości wykonywanych zabiegów chemicznych. Warto jednak pamiętać o tym, że rośliny dysponują zespołami mechanizmów odpornościowych. Co zrobić, by je uruchomić?

Odpowiedź rośliny na działanie patogenów może mieć charakter lokalny bądź systemowy. Pierwszy typ to reakcja nadwrażliwości, która jest wywoływana przez roślinę w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenu. Na porażonych częściach rośliny (np. liściach) można zaobserwować lokalne martwice komórek wokół zakażonego miejsca. Drugi typ odporności to odporność systemiczna dzieląca się na dwa podtypy: nabytą odporność systemiczną oraz indukowaną odporność systemiczną. Jednak podstawą obydwu typów odporności jest uruchomienie w roślinie naturalnych mechanizmów obronnych, które zabezpieczają ją przed licznymi i obecnie powszechnie występującymi patogenami oraz szkodnikami roślin. Wywołanie indukcji odporności poprzez stosowanie induktorów odporności wspomaga prowadzoną ochronę chemiczną, jednak nie może jej wykluczać. Jedną z podstawowych zalet stosowania induktorów odporności systemicznej jest to, że są to związki nieszkodliwe zarówno dla roślin, jak i środowiska naturalnego.

Induktory odporności

Indukcja systemicznej odporności roślin zmniejsza podatność na różnego rodzaju stresy, ale może też stymulować odporność roślin na porażenie przez patogeny. Jednym ze sposobów podnoszenia odporności roślin jest stosowanie pewnego typu induktorów reakcji obronnych. Do tej grupy możemy zaliczyć przede wszystkim nawozy dolistne, preparaty, które pobudzają w roślinie mechanizmy naturalnej odporności, a tym samym odżywiają i uzupełniają niedobory pierwiastków plonotwórczych oraz w sposób pośredni ograniczają patogeniczność grzybów oraz stymulatory odporności. Jednym z takich nowych stymulatorów odporności roślin jest produkt Fytosave. Jego skład oraz mechanizm działania gwarantują bardzo dobre efekty w ograniczaniu chorób, m.in. mącznika prawdziwego, szarej pleśni czyli grzybów powszechnie występujących w uprawie charakteryzujących się bardzo obfitym zarodnikowaniem.

Czym jest Fytosave

Fytosave to biostymulator odporności, którego głównym składnikiem jest kompleks oligosacharydów zawierający: CO S (chitooligosacharydy) i OGA (oligogalacturonan). CO S to produkt z depolimeryzacji chitozanu, pozyskiwanego z muszli i szkieletów skorupiaków, OGA zaś to produkt depolimeryzacji pektyn, które pozyskiwane są z cytrusów lub jabłek. Kompleks CO S-OGA naśladuje naturalną interakcję i indukuje produkcję SA, czyli hormon rośliny zaangażowany w syntezę PR protein (ang. Pathogenesis-related proteins) produkowanych w roślinie w czasie ataku patogenu (np. grzybów). CO S-OGA indukuje również produkcję POX – enzymu zaangażowanego w tworzenie reaktywnych form tlenu (toksycznych dla grzybów), uwolnienie kalozy i ligniny (powstanie bariery) oraz wybuch oksydacyjny (lokalne samobójstwo komórki roślinnej). Fytosave zawiera 12,5 g/l CO S-OGA (naturalne oligosacharydy). Jest w pełni bezpieczny (LD50 > 2000 mg/kg), nie wykazuje w płodach pozostałości substancji (no MR L, no PHI ), ponadto nie odnotowuje się po jego zastosowaniu fitotoksyczności oraz powstawania odporności. Fytosave jest kompatybilny do stosowania w produkcji organicznej i Integrowanej Produkcji Roślin (bezpieczny dla pszczół i innych pożytecznych owadów). Jego skuteczność opiera się na działaniu zapobiegawczym. W uprawach najlepiej stosować go w dawce 2 l/ha w odstępie 7–10 dni. Aby uzyskać pożądany efekt, należy w sezonie wykonać minimum trzy aplikacje (maksymalnie pięć zabiegów).

Zalety środka Fytosave SL:

  • substancja aktywna z naturalnych składników,
  • brak pozostałości substancji w plonie,
  • brak okresu karencji,
  • działa zapobiegawczo,
  • wygodna formulacja SL,
  • promieniowanie UV i deszcz nie mają wpływu na działanie środka,
  • dodatkowy pozytywny wpływ na zieloność liści.

Aby osiągnąć maksymalną skuteczność środka Fytosave, należy dokładnie pokryć cieczą roboczą obie strony liści. Dzięki temu preparat dotrze do większej liczby aparatów szparkowych. Rekomendowane ciśnienie to 5–10 barów, konieczna jest też duża ilość wody (1000 l).

Zastosowanie w uprawie

Fytosave jest innowacyjnym środkiem przeznaczonym do stosowania w przypadku roślin uprawianych w warunkach szklarniowych. Dzięki niemu rośliny uruchamiają naturalną odporność. W związku z tym jest możliwe przeciwdziałanie dosyć groźnym chorobom grzybowym, które towarzyszą uprawom w szklarniach, a szczególnie roślinom z rodziny psiankowatych, jak np. pomidor, i dyniowatych, m.in. ogórek. Dzięki aplikacji preparatu Fytosave możliwe jest wzmocnienie walki z mączniakiem prawdziwym oraz szarą pleśnią.

Jak działa COS-OGA

Komórki roślinne posiadają specyficzne receptory, które pozwalają im odbierać sygnały ze swojego otoczenia. Podczas ataku patogenu grzybowego na roślinę w przestrzeni między komórkami zaczynają pojawiać się cząsteczki chityny, z której są zbudowane ściany komórkowe grzybów. Komórka „wyczuwając” te substancje, wywołuje reakcję obronną. Cząsteczka COS , będąca przetworzoną chityną, również stymuluje taką reakcję. Ściany komórkowe roślin zbudowane są z pektyn. Podczas ataku patogenu fragmenty pektyn również trafiają do przestrzeni pomiędzy komórkami i są sygnałem dla sąsiednich komórek, że należy uruchomić reakcje obronne. Cząsteczka OGA jest odbierana przez receptory komórek w podobny sposób. Badania prowadzone na Uniwersytecie Namur w Belgii wykazały, że pomiędzy COS i OGA zachodzi synergia – rekacja na podanie obu stymulatorów jednocześnie jest znacznie silniejsza niż suma reakcji na te substancje podane odrębnie. Dzięki połączeniu COS-OGA belgijskim naukowcom udało się otrzymać jeden z najlepszych stymulatorów odporności.

 Karolina Felczak

Materiały do pobrania:

http://agrosimex.pl/doradcawarzywniczy/wp-content/uploads/2017/04/FytoSave_ulotka_A5.pdf
Ulotka Fytosave SL
http://agrosimex.pl/doradcawarzywniczy/wp-content/uploads/2017/04/Fytosave_SL-1.pdf
Etykieta Fytosave SL