Dlaczego ważne jest stosowanie herbicydów z adiuwantami

Zabiegi odchwaszczające przy użyciu różnych substancji aktywnych stanowią jedno z podstawowych działań w prawidłowej agrotechnice rolnej. Ich efektywność można poprawić między innymi poprzez stosowanie mieszanin herbicydów. Skuteczność wielu substancji czynnych podnosi dodatek odpowiednio dobranego adiuwanta, czyli substancji wspomagającej, której rola jest nie do przecenienia. Dlaczego?

dr Sławomir Doniec

Nadrzędnym celem dodawania adiuwantów do mieszanin zbiornikowych jest poprawa działania substancji aktywnej lub zmiana właściwości fizykochemicznych cieczy opryskowej. „Wspomagacz”, odpowiednio dobrany do danej substancji aktywnej herbicydu, wpływa na: większą skuteczność środka, powodując jego silniejsze działanie na bardziej odporne chwasty, ograniczenie zużycia dawki substancji aktywnej przy zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności zabiegu odchwaszczania.

Herbicydy z adiuwantami – Gwarancja skuteczności

Bardzo ważnym aspektem łącznego stosowania herbicydów z adiuwantami jest coraz częściej pojawiający się problem stresu wodnego, małej wilgotności powietrza i niskich temperatur występujących w trakcie wykonywania zabiegu i zaraz po nim. W takich okolicznościach adiuwant jest gwarancją skuteczności zabiegu dzięki prawidłowemu naniesieniu środka na zwalczane rośliny – bez znaczących strat wynikających ze znoszenia cieczy roboczej, jej spływania czy odbicia kropel.

Zwiększenie aktywności biologicznej substancji aktywnej

Poza neutralizacją niekorzystnych warunków kolejnym bardzo ważnym argumentem, przemawiającym za stosowaniem herbicydów w towarzystwie adiuwantów, jest pośredni wpływ „wspomagaczy” na zwiększenie aktywności biologicznej substancji aktywnej oraz na ograniczenie skutków źle dobranych parametrów technicznych aplikacji – typ rozpylacza, wielkość kropli czy dawka cieczy użytkowej.

Aplikacja adiuwantów z herbicydami – Nalistnie i doglebowo

Aplikacja adiuwantów z herbicydami zazwyczaj jest rekomendowana w przypadku zabiegów nalistnych (powschodowo), ale uzasadnienie – zarówno naukowe, jak i praktyczne – ma również stosowanie ich w zabiegach doglebowych z wieloma substancjami aktywnymi, takim jak chlomazon czy metazachlor. Łączne stosowanie herbicydów doglebowych z adiuwantami ma dwie główne zalety. Użycie odpowiedniego wspomagacza:

 • może wydłużyć działanie herbicydu doglebowego,
 • pomaga w utrzymaniu środka przy powierzchni gleby.

Cała gama możliwości adiuwantów

Dostępne na polskim rynku profesjonalne adiuwanty z gamy Agrigent spełniają wszystkie powyższe założenia. Produkty te są rekomendowane do stosowanie ze wszystkimi rodzajami środków ochrony roślin, a zwłaszcza z herbicydami. Poniżej została przedstawiona krótka charakterystyka wybranych adiuwantów, szczególnie polecanych do łącznej aplikacji z herbicydami:

Remix

Ten adiuwant stosowany do herbicydów doglebowych:

 • zwiększa adsorpcję (wiązanie się) sub stancji aktywnych z cząsteczkami gleby, dzięki czemu poprawia skuteczność
 • zwalczania chwastów, także w warunkach okresowych suszy, oraz wydłuża działanie środków ochrony,
 • poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby – herbicyd pozostaje w wierzchniej warstwie gleby, gdzie działa najskuteczniej, niszcząc kiełkujące chwasty,
 • zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas oprysku, dzięki czemu herbicyd trafia tylko na chronione pole, nie pozwala na wmywanie herbicydu w głąb gleby, dzięki czemu obniża lub nawet niweluje całkowicie ryzyko wystąpienia fitotoksyczności (uszkodzenia uprawy),

Flipper

To „wspomagacz”, który zapewnia superdokładne pokrycie roślin cieczą roboczą, ponieważ:

 • powoduje kilkudziesięciokrotne obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy, a w rezultacie rozpłynięcie się kropli oprysku na znacznie większej powierzchni roślin,
 • zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, dzięki czemu poprawia skuteczność zabiegu,
 • umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nieopryskane bezpośrednio, takie jak spodnie czy zawinięte strony liści, dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania się.

Amigo

Ten adiuwant, stosowany łącznie z herbicydami, zapewnia:

 • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
 • poprawę równomierności pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych roślin,
 • zwiększenie skuteczności działania środków chwastobójczych.