Dlaczego ostatnie zabiegi przed zarazą ziemniaka są bardzo ważne?

Zaraza ziemniaka na bulwach

Zaraza ziemniaka to choroba, potrafiąca w szybkim tempie zniszczyć plantację ziemniaków. Wywołuje ją organizm grzybopodobny (Phytophthora infestans), który najintensywniej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i umiarkowanej temperaturze (12-18 oC). Wówczas wytwarzane są zarodniki pływkowe (zoospory). Niestety patogen posiada zdolność mutowania, w wyniku czego powstają coraz to nowe szczepy, które potrafią przystosować się do zmieniającego klimatu, a także uodparniać na fungicydy. Obecnie zakres temperatur w jakich występuje poszerzył się (5-27 oC) oraz zmniejszył się czas w jakim zachodzi pełen cykl rozwoju zarazy ziemniaka. Oznacza to, że wystarczą zaledwie 3 dni aby od momentu infekcji choroba zniszczyła całą plantację.

objawy zarazy ziemniaka na liściach

Warunki panujące w obecnym sezonie, a więc intensywne opady deszczu, szczególnie występujące w lipcu, sprzyjają porażeniu przez P. infestans. W wielu rejonach można obserwować objawy na liściach i łodygach roślin ziemniaka. Należy pamiętać, że zoospory mogą przedostawać się wraz z kroplami wody do gleby i porażać także bulwy, a więc plon. To znacznie pogarsza jego jakość oraz zdolność przechowalniczą. Szczególnie niebezpieczne są w uprawie sadzeniaków, gdyż zainfekowane mogą stanowić źródło choroby w następnym sezonie. Dlatego też istotną rolę w ochronie ziemniaków odgrywają substancje zabijające zarodniki pływkowe. Do takich substancji należy fluazynam zawarty w produkcie Fluazinova 500 SC oraz amisulbrom z preparatu Leimay 200 SC. Amisulbrom to substancja należąca do grupy sulfonoamidów o działaniu powierzchniowym, przeznaczona do stosowania zapobiegawczego. Bardzo dobrze chroni liście roślin przed porażeniem zarazą ziemniaka, czyli możemy stosować ją już od początku sezonu. W warunkach wysokiej presji ze strony zarazy ziemniaka, Leimay 200 SC jest doskonałym komponentem mieszaniny z Axidorem 450 SC, hamującej rozwój zarazy ziemniaka. Na tle innych substancji o działaniu kontaktowym, wyróżnia go zdolność niszczenia zoospor czyli ochrona bulw, więc idealnie sprawdzi się także na koniec sezonu. Dawka to 0,5 l/ha. Ten innowacyjny produkt doskonale wpisuje się w programy ochrony ziemniaków zarówno przeznaczonych na świeży rynek, jak i przetwórstwo spożywcze.

 

Leimay 200 SC jest dostępny w sklepie internetowym oraz sklepach stacjonarnych.