Algi morskie- Nawozy stymulujące

Algi morskie. Wyciągi z alg morskich od dawna są znane i wykorzystywane jako dodatek w żywieniu zwierząt. Znana jest również ich rola w kosmetyce, a od pewnego czasu stosuje się je również w rolnictwie i ogrodnictwie – najczęściej w programach dolistnego dokarmiania roślin.

Algi morskie traktuje się jako wysoko skoncentrowane źródło naturalnych hormonów roślinnych. Żyjące w warunkach silnego stresu algi – brunatnice – produkują hormony roślinne oraz inne substancje, jak chociażby odpowiedzialne za procesy wzbudzania odporności polisacharydy, w tym szczególnie istotną laminarynę. Pozyskiwanie tych substancji z alg w postaci stężonych ekstraktów i dostarczanie ich w gotowej formie pozwala roślinom lepiej funkcjonować nawet w niekorzystnych warunkach stresowych.

Żyjące w warunkach silnego stresu algi – brunatnice

Równowaga hormonalna

Gospodarka hormonalna roślin jest bardzo skomplikowana i opiera się na wzajemnych relacjach pomiędzy hormonami wzrostu (auksyny, cytokininy, gibereliny) oraz hormonami stresu (etylen, kwas abscysynowy). W warunkach optymalnych, kiedy stres jest niewielki, hormony wzrostu są aktywne, co powoduje, że komórki roślinne dzielą się i rosną, a w ten sposób budowany jest plon roślin. Tymczasem w warunkach niekorzystnych spowodowanych suszą, chłodem, czy też innymi czynnikami zewnętrznymi, wzrasta poziom hormonów stresu.

Etylen

W nadmiernych ilościach pojawia się wtedy etylen, który określa się jako tzw. etylen stresowy, choć niczym nie różni się od tego odpowiadającego za dojrzewanie owoców. Jego nadproduktywna ilość powoduje, czasami bardzo drastyczny, spadek hormonów wzrostu odpowiedzialnych za budowanie plonu, co w konsekwencji przejawia się spadkiem plonowania. Odpowiednio wczesne dostarczanie hormonów wzrostu pozwala na utrzymywanie roślin we właściwej równowadze hormonalnej, a ich zastosowanie w warunkach silnego stresu pomaga przynajmniej częściowo zapobiegać jego negatywnym skutkom.

Algi morskie

W zależności od aktualnej kondycji roślin w okresie intensywnego wzrostu warzyw można stosować dwu-, trzykrotnie, co 10–14 dni, środki zawierające składniki odżywcze i bardzo dużą ilość aktywnego biologicznie wyciągu z alg morskich Laminaria digitata, jakimi jest Lamina Vigor 55. Lamina Vigor 55 stosujemy w momencie zaistnienia silnego czynnika stresowego.

Wzrost bez stresu

Bardzo istotne dla plonu tych warzyw, gdzie produktem konsumpcyjnym są owoce, jest zapewnienie odpowiedniej ilości hormonów wzrostu. W okresie poprzedzającym kwitnienie, w trakcie kwitnienia oraz na początku zawiązywania owoców. Wynika to z podwyższonego zapotrzebowania na auksynycytokininy, które odpowiadają za podział komórek w owocach. Im więcej komórek się podzieli, tym więcej będzie w stanie urosnąć, a tym samym będzie możliwe uzyskanie większego plonu. Większość zaburzeń fizjologicznych występuje właśnie w trakcie podziałów komórkowych.  Zanim zaczynają się formować organy generatywne. Stąd też w uprawach pomidorów, papryki i ogórków bardzo istotne jest stosowanie Lamina Vigor 55. W okresie po wytworzeniu pąków kwiatowych, w pełni kwitnienia oraz pod koniec kwitnienia – na pierwszych pędach.

Aminokwasy w algach morskich

Wyciągi  z alg morskich charakteryzują się również wysoką zawartością aminokwasów. Rośliny produkują aminokwasy same, przede wszystkim w wyniku przekształcania różnych form azotu z gleby. Jest to proces wymagający dużego nakładu energii, który może być silnie zaburzony w wyniku różnych czynników stresowych. Co prawda rośliny pobierają azot nie tylko w formie nieorganicznej w postaci jonów amonowych i azotanowych. Istnieje również możliwość jego pobierania w postaci aminokwasów bezpośrednio z gleby. W tym przypadku rośliny muszą konkurować ze znacznie wydajniejszymi w wykorzystywaniu aminokwasów mikroorganizmami glebowymi. Można się więc domyślać, że w wyniku pojawienia się stresu część energii przeznaczonej na przekształcanie azotu glebowego w aminokwasy, a następnie w białko.  Rośliny muszą wydatkować na obronę przed jego negatywnymi konsekwencjami, co najczęściej skutkuje spadkiem plonowania.

Co prawda aminokwasy są dostarczane przez liście w mniejszej ilości, ale za to mogą być efektywnie wchłaniane przez rośliny. Niezależnie od tych czynników (odczyn gleby, brak wody), które limitują transport potrzebnego do ich budowy azotu pobieranego z gleby. Należy również pamiętać, że aminokwasy wchodzą w skład wielu istotnych związków, jak hormony, enzymy, witaminy, alkaloidy, pigmenty itd. W takim przypadku nawet ich niewielka dodatkowa ilość może mieć wpływ na istotne procesy fizjologiczne w roślinach.

Odporność i odbudowa

W ten sposób dolistne dostarczanie aminokwasów zawartych w Lamina Vigor 55 przynajmniej w części zapobiega stratom energetycznym. Może nie tyle powodować wzrost plonu, co istotnie chronić przed jego nadmiernym spadkiem. Regularne stosowanie preparatów stanowi więc swoisty bufor bezpieczeństwa ograniczający skutki stresu. Nie bez znaczenia jest też możliwość ich mieszania z większością środków ochrony roślin, których stosowanie samo w sobie, w mniejszym lub większym stopniu, jest dla roślin czynnikiem stresogennym.

Ratunek w sytuacjach stresowych

Preparat Lamina Vigor 55 warto wykorzystywać po wiosennych chłodach czy przymrozkach, po okresie suszy i innych czynnikach stresowych, kiedy trzeba szybko odbudować zdolność upraw do wydania wysokiego plonu. Dostarczenie roślinom gotowych substancji biologicznie aktywnych daje im szansę na odbudowanie wigoru i potencjału bez większego ryzyka i możliwie szybko.

Preparaty z wyciągiem z alg morskich z roku na rok stają się coraz bardziej popularne w uprawach warzywniczych. Nawozy te nie tylko chronią rośliny przed skutkami działania czynników stresowych, ale też skutecznie uzupełniają niedobory składników pokarmowych.

dr Janusz Mazurek