Adiuwanty w ochronie warzyw

Adiuwanty w ochronie warzyw. Adiuwanty (wspomagacze) to substancje znajdujące się w środkach ochrony roślin lub dodawane do nich w czasie przygotowywania cieczy użytkowej. Ich zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do efektywnego działania substancji aktywnej stosowanego pestycydu.

Pokrycie powierzchni rośliny poprzez dodatek Flippera

Agrigenty poprawiają skuteczność pestycydu poprzez modyfikacje właściwości fizycznych cieczy użytkowej. Korzystnie wpływają również na efektywność nawożenia dolistnego. Jednym z ważniejszych aspektów decydujących o pełnej skuteczności oprysku jest zapewnienie dotarcia środka w to miejsce, gdzie powinien dotrzeć ze względu na jego specyfikę działania, i pozostawanie go tam tak długo, jak długo jest to konieczne, by osiągnąć oczekiwany efekt.

Flipper

Dokładnie pokrywa rośliny cieczą. Znacząco obniża napięcie powierzchniowe cieczy.Sposób działania:
flipper

 • powoduje kilkudziesięciokrotne obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy, a w rezultacie rozpłynięcie się kropli oprysku na znacznie większej powierzchni roślin,
 • zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, dzięki czemu poprawia skuteczność zabiegu,
 • dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania się umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nieopryskane bezpośrednio, jak spodnie czy zawinięte strony liści.
 • Dawka 50–200 ml/ha.

Defoma

Likwiduje pianę w cieczach użytkowych agrochemikaliów.Tworzenie się piany jest bardzo uciążliwe, ponieważ podczas napełniania zbiornika może się ona przelać.  Z kolei niedopuszczenie do przelania uniemożliwia całkowite napełnienie zbiornika, co sprawia, że częściej trzeba przygotowywać ciecz roboczą. Wszystko to znacząco wydłuża czas wykonywania oprysków. Piana zakłóca też pracę mieszaczy hydraulicznych i pompy ciśnieniowej, uniemożliwiając całkowite opróżnienie zbiornika.
Dawka 5–10 ml na każde 100 l cieczy roboczej.

Remix

Poprawia skuteczność herbicydów doglebowych. zapewnia bezpieczeństwo chronionej uprawy.  Sposób działania:

 • Najlepszy do stosowania z herbicydami doglebowymi, takimi jak chlomazon, metazachlor, linuron, diflufenikan, pendimetalina, metamitron, metrybuzyna.
 •  zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, czym poprawia skuteczność zwalczania chwastów także w warunkach okresowej suszy oraz wydłuża działanie herbicydów,
 • poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, herbicyd pozostaje w wierzchniej warstwie gleby, gdzie działa najskuteczniej, niszcząc kiełkujące chwasty,
 • zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas oprysku, dzięki czemu herbicyd trafia tylko na chronione pole,
 • nie pozwala na „wmywanie” herbicydu w głąb gleby, dzięki czemu obniża lub nawet niweluje całkowicie ryzyko wystąpienia fitotoksyczności (uszkodzenia uprawy).
 • Dawka 0,2–0,4 l/ha.

Prolonger

Zapewnia powolne uwalnianie substancji aktywnej. Uodparnia na zmywanie przez deszcz. Sposób działania:

 • po zastosowaniu z pestycydem bądź nawozem dolistnym Prolonger tworzy błonę, która wiąże się z prolongernaturalnym woskiem liści.
 • wiąże substancje aktywne lub składniki nawozów na powierzchni roślin, czym zapewnia ich systematyczne uwalnianie do tkanek rośliny, poprawiając ich wykorzystanie,
 • zwiększa dokładność pokrycia blaszki liściowej, poprawiając skuteczność zabiegów,
 • zmniejsza szybkość parowania kropli oprysku, polepszając wchłanianie aplikowanych substancji,
 • wzmacnia woskową ochronę rośliny, zapobiegając wnikaniu patogenów, nie blokując przy tym wymiany gazowej rośliny,
 • uniezależnia działanie pestycydów i dostępność nawozów dolistnych od przebiegu pogody po zabiegu. Dawka 0,2–0,25 l/ha

Patrycja Staszewska