3 wskazówki jak zwiększyć zawiązywanie i plonowanie ogórka

Aby osiągnąć sukces w uprawie ogórka gruntowego, producenci muszą zadbać nie tylko o wysokie plony, ale i o doskonałą jakość towaru. To nie lada wyzwanie, gdyż jest to warzywo wymagające i bardzo wrażliwe na stresy związane z wahaniami temperatur, okresowymi suszami czy lokalnymi podtopieniami, które są nierozerwalną częścią polskiego klimatu.

Iwona Polewska-Jankowiak

W przypadku wystąpienia czynników stresowych – których skutkiem jest gorsze kwitnienie, słabe wiązanie, różnego rodzaju deformacje ogórków, często również osłabienie wigoru roślin, a przez to większa podatność na atak patogenów chorobotwórczych – rośliny należy wzmocnić i zregenerować. Jednym z najlepszych rozwiązań jest zastosowanie biostymulatora Maral – innowacyjnego, wielozadaniowego produktu przeznaczonego do aplikowania dolistnie i poprzez fertygację. Jego innowacyjność i wysoka skuteczność wynikają głównie z niepowtarzalnego składu, który gwarantuje zarówno działanie odżywcze i biostymulujące, jak i ochronne i regeneracyjne.

1. Maral minimalizuje skutki stresu u roślin

Maral wykres
Wpływ zastosowania biostymulatora Maral na średni plon ogórków konserwowych (6–8 cm),w kg z poletka, Instytut Ogrodnictwa, 2019 rok

Maral może być zastosowany zapobiegawczo, przed wystąpieniem czynników stresowych, oraz interwencyjnie, już po ich wystąpieniu, w celu szybkiej regeneracji roślin uprawnych. Dzięki zawartości fenylopropanoidów, które są prekursorami kwasu salicylowego wywołującego tzw. indukowaną odporność nabytą (SAR), oraz wysokiej zawartości kompleksu RyZea – ekstraktu z trzech rodzajów alg morskich (Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata, Fucus ssp.) – Maral wpływa na metabolizm rośliny, tak aby stała się ona silniejsza i bardziej odporna na ewentualne czynniki stresowe, takie jak: niskie i wysokie temperatury, nadmierne promieniowanie UV, zasolenie, poparzenia wywołane przez herbicydy, a nawet na niektóre choroby grzybowe i wirusowe. Biostymulator zastosowany interwencyjnie po wystąpieniu stresu bardzo szybko przenika do soków komórkowych roślin, gdzie następuje proces regeneracji, zwiększa się turgor i witalność, co wpływa na budowanie plonu. Tu liczy się czas!

2. Stymuluj istotne procesy

Walka ze stresem roślin to nie wszystkie zalety produktu. Maral, dzięki zawartości poliamin – wyjątkowych substancji z grupy fitohormonów – ma także wpływ na niezwykle istotne procesy, m.in.: stymuluje kwitnienie, poprawia efektywność zapłodnienia i zawiązywania owoców, zwiększa szybkość podziałów komórkowych, co prowadzi do zwiększenia liczby komórek w zawiązkach – intensywne podziały komórkowe stymulują pobieranie i transport składników mineralnych z podłoża do rosnących zawiązków, co ostatecznie prowadzi do powstania większej liczby i bardziej wyrównanych owoców.

3. Odżywiaj

Odżywcze działanie nawozu Maral to zasługa zrównoważonego składu NPK 6-5-5 + 1% Zn oraz zawartości mannitolu i kwasu alginowego, które poprawiają przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny. Kwas alginowy pełni także funkcję kompleksonu, który wspomaga rośliny w pobieraniu przez system korzeniowy zalegających w glebie składników pokarmowych. Zastosowanie biostymulatora Maral – dolistnie (w dawce 1–1,5 l/ha) lub poprzez fertygację (w dawce 3 l/ha) – przede wszystkim pozwala uzyskać zdrowsze, intensywnie kwitnące i zawiązujące rośliny oraz wyższy plon z hektara. Wyrównane ogórki stanowią większy procent zebranego plonu, a także pozostają dłużej jędrne i odporne na uszkodzenia mechaniczne podczas obrotu handlowego.