Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Dicoherb Turbo 750 SL (MCPA, dikamba) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Marka: Nufarm

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Pszenica jara, Owies, Pszenica ozima, Żyto ozime, Jęczmień ozimy, Pszenżyto ozime

  EAN: 5904013452618

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: MCPA, Dikamba

  Pojemność
  Cena
  Pojemność:
  1l
  5l
  Pojemność

  Cena

  Pojemność:
  1l
  5l

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  60,74 zł za 1szt.
  Cena netto: 56,24 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Zamienniki
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Dicoherb Turbo 750 SL (MCPA, dikamba) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Agrofag: Gwiazdnica pospolita, Komosa biała, Krzywoszyj polny, Mak polny, Maruna bezwonna, Przetacznik perski, Przytulia czepna, Rumian polny, Samosiewy rzepaku, Tasznik pospolity Zobacz wszystkie

  Dicoherb Turbo 750 SL Nufarm - środek chwastobójczy w uprawie zbóż

  • Skuteczny,
  • Dedykowany specjalnie do zbóż jarych i ozimych,
  • Do stosowania również w życie ozimym i pszenżycie ozimym,
  • Zwalcza chwasty dwuliścienne,
  • W wygodnej formie koncentratu.

  Dicoherb Turbo 750 SL to środek chwastobójczy przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i jęczmieniu ozimym, owsie, życie ozimym i pszenżycie ozimym. Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Do stosowana nalistnie.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Środek na chwasty w zbożach Dicoherb Turbo 750 SL Nufarm - działanie:

  Środek Dicoherb Turbo 750 SL pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację. Następnie następuje zahamowanie wzrostu chwastów i ich zamieranie. Działa systemicznie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

  Herbicyd Dicoherb Turbo 750 SL Nufarm - zawartość substancji czynnej:

  • MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%),
  • Dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%).

  Dicoherb Turbo Nufarm - zwalczane chwasty:

  Chwasty wrażliwe:

  • chaber bławatek,
  • gwiazdnica pospolita,
  • komosa biała,
  • krzywoszyj polny,
  • mak polny,
  • maruna bezwonna,
  • przetacznik perski,
  • przytulia czepna,
  • rumian polny,
  • samosiewy rzepaku,
  • tasznik pospolity,

  Chwasty średnio wrażliwe:

  • fiołek polny,
  • iglica pospolita,
  • jasnota różowa,
  • przetacznik polny,
  • rdest powojowy,

  Chwasty odporne:

  • chwasty jednoliścienne.

  Środek ochrony roślin Dicoherb Turbo 750 SL - zastosowanie w uprawach:

  • pszenica ozima,
  • jęczmień ozimy,
  • pszenica jara,
  • jęczmień jary,
  • owies,
  • przenżyto ozime,
  • żyto ozime.

  Środek chwastobójczy Dicoherb Turbo 750 SL Nufarm - okres karencji, okres prewencji i następstwo roślin:

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie dotyczy.

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Nie dotyczy.

  Następstwo roślin:

  • W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

  Dicoherb Turbo Nufarm - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Herbicyd Dicoherb Turbo 750 SL Nufarm - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Środka nie stosować:
   - na rośliny chore, wyległe i uszkodzone,
   - w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
   - w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C,
   - w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
   - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   - w oryginalnych opakowaniach,
   - w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   - w temperaturze 0°C - 30°C,
   - z dala od źródeł ciepła.
  • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Nufarm

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Pszenica jara, Owies, Pszenica ozima, Żyto ozime, Jęczmień ozimy, Pszenżyto ozime

  EAN: 5904013452618

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: MCPA, Dikamba

  Pojemność
  Cena

  Dawkowanie - Dicoherb Turbo 750 SL (MCPA, dikamba) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Opinie - Dicoherb Turbo 750 SL (MCPA, dikamba) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Usługi

  Cena brutto:
  60,74 zł za 1szt.
  Cena netto: 56,24 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Zobacz zamienniki Dicoherb Turbo 750 SL (MCPA, dikamba) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma