Item 1 of 0
  Agrosimex logo
  Bestseller

  Dicoherb 750 SL (MCPA) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Marka: Nufarm

  Grupa upraw: Pszenica ozima, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Jęczmień jary, Owies

  EAN: 5904013452571

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: MCPA

  Pojemność
  Cena
  Pojemność:
  1l
  5l
  Pojemność

  Cena

  Pojemność:
  1l
  5l

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  196,67 zł za 1szt.
  Cena netto: 182,10 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Zamienniki
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Dicoherb 750 SL (MCPA) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Agrofag: Bodziszek drobny, Gorczyca polna, Komosa biała, Mak polny, Tasznik pospolity, Tobołki polne, Jasnota różowa, Szarłat szorstki

  Dicoherb 750 SL Nufarm - środek chwastobójczy w uprawie zbóż

  • Skuteczny,
  • Dedykowany specjalnie do zbóż,
  • Zwalcza chwasty dwuliścienne,
  • W wygodnej formie koncentratu.

  Dicoherb 750 SL to środek chwastobójczy przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i jęczmieniu ozimym oraz w owsie. Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Do stosowana nalistnie.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Środek na chwasty w zbożach Dicoherb 750 SL Nufarm - działanie:

  Środek Dicoherb 750 SL pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację. Następnie następuje zahamowanie wzrostu chwastów i ich zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

  Herbicyd Dicoherb 750 SL Nufarm - zawartość substancji czynnej:

  • MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %).

  Dicoherb Nufarm - zwalczane chwasty:

  Chwasty wrażliwe:

  • bodziszek drobny,
  • gorczyca polna,
  • komosa biała,
  • mak polny,
  • tasznik pospolity,
  • tobołki polne.

  Chwasty średnio wrażliwe:

  • jasnota różowa,
  • szarłat szorstki.

  Chwasty średnio odporne:

  • maruna bezwonna,
  • rdest powojowaty.

  Chwasty odporne:

  • fiołek polny,
  • gwiazdnica pospolita,
  • przetacznik polny,
  • przytulia czepna,
  • rumian polny.

  Środek ochrony roślin Dicoherb 750 SL - zastosowanie w uprawach:

  • pszenica ozima
  • jęczmień ozimy
  • pszenica jara
  • jęczmień jary
  • owies

  Środek chwastobójczy Dicoherb 750 SL Nufarm - okres karencji, okres prewencji i następstwo roślin:

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Nie dotyczy.

  Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami:

  • Nie dotyczy.

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

  • 3 tygodnie.

  Dicoherb Nufarm - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Herbicyd Dicoherb 750 SL Nufarm - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  • Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
  • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości: − 20 m lub − 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub − 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   − w temperaturze 0°C - 30°C,
   − z dala od źródeł ciepła.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Nufarm

  Grupa upraw: Pszenica ozima, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Jęczmień jary, Owies

  EAN: 5904013452571

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: MCPA

  Pojemność
  Cena

  Dawkowanie - Dicoherb 750 SL (MCPA) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Opinie - Dicoherb 750 SL (MCPA) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Usługi

  Bestseller
  Cena brutto:
  196,67 zł za 1szt.
  Cena netto: 182,10 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Zobacz zamienniki Dicoherb 750 SL (MCPA) Nufarm - herbicyd do zbóż

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma