Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Delsol - regenerator biologiczny gleby

  Marka: Delbon

  Cena

  Cena

  Produkt wycofany ze sprzedaży

  Opis produktu i specyfikacja
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Delsol - regenerator biologiczny gleby

  Delsol - biologiczny regenerator gleby

  • 1 litr wystarcza na około 0,3-1 ha.
  • Rozwija aktywność bakteryjną ryzosfery.
  • Stymuluje kiełkowanie, wzrost i dojrzewanie roślin.
  • Zwiększa przyswajanie przez rośliny składników pokarmowych.
  • Przyspiesza rozwój korzeni.
  • Wpływa na przywrócenie glebie odpowiedniej struktury.
  • Stymuluje wzrost roślin, ochraniając ich korzenie przed atakami chorobotwórczymi.

  Skład chemiczny: 3% azotu (N) całkowitego w tym: azot amidowy 2,4%, azot organiczny 0,6% oraz węgiel i "Co-formulator" stymulujący rozwój pożytecznych bakterii glebowych.

  Nawóz został opracowany we współpracy z Francuskim Instytutem Badań Mikrobiologicznych.

  Rola Mikrobiologii w Rolnictwie:

  O czym należy pamiętać:

  Gleba jest środowiskiem żywym, pełnym mikroorganizmów: bakterii, promieniowców, grzybów i jednokomórkowych glonów. Bakterie są najliczniejsze, a ich liczba waha się od 106 do 109 żywych komórek na gram gleby, co stanowi kilkaset kilogramów na hektar, w przypadku gleby bogatej w próchnicę, ich biomasa może przekraczać dwie tony na hektar.

  Efekty:

  Aktywność mikroorganiczna gleby wpływa na wiele funkcji życiowych upraw i płodności ziemi uprawnej.

  Poniżej kilka przykładów:

  • NITRYFIKACJA: proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Azotany powstałe w tym procesie są łatwo przyswojone przez rośliny.
  • SYMBIOTYCZNE WIĄZANIE AZOTU atmosferycznego w roślinach strączkowych i białka przez działanie bakterii azotowych.
  • PRZEMIANA materii organicznej w próchnicę dzięki bakteriom celulolitycznym i amylolitycznym, a następnie jego mineralizacja.
  • TRANSFORMACJA związków siarki w siarczany przyswajane przez działanie bakterii Thiobacillus.
  • GENEZA struktury uprawianych gleb, poprzez rozkład skał pod wpływem działania mikroorganizmów.

  Ryzosfera:

  • Ryzosfera jest częścią gleby w kontakcie z korzeniami. żyje w niej 100 razy więcej mikroorganizmów niż w pozostałych warstwach gleby. Jest ona wiec miejscem wielu procesów wymiennych z rośliną.
  • Bakterie, które się w niej rozwijają są to tz. rhizobacterie wśród tej specyficznej mikroflory Pseudomonas i Fluorescens Putidia odgrywają kluczową rolę, wywierając działanie stymulujące na wzrost roślin i ochrony jej systemu korzeniowego przed atakami pasożytów.
  • Właściwości te nazwano "PGPR" (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) co oznacza rhizobacterie wywierające wpływ na wzrost roślin.
  • Pseudomonas Putida ułatwiają również kiełkowanie i wzrost sadzonek, otrzymały miano « EPR» (Emergence Promoting Rhizobacteria), rhizobakterie, które ułatwiają wzrost.

  Podsumowanie:

  Bez właściwej aktywności mikrobiologicznej, ciężko jest uzyskać satysfakcjonujące plony. Stosowania pestycydów i monouprawy przyczyniają się do zmniejszania żyzności gleby i osłabienia naturalnej obronności roślin uprawnych.

  • Delsol, dzięki swojemu składowi i zawartości azotu, rozwija specyficzne życie mikrobiologiczne ryzosfery, przede wszystkim dzięki Pseudomonas « PGPR » i szczepom « EPR ».
  • Delsol przyczynia się do zwiększenia intensywności nawożenia i odpowiedniej gospodarki składników mineralnych.
  • Delsol jest niezbędnym narzędziem dla pomyślnego wdrożenia wysokiej jakości produkcji roślinnej.

  Działanie Delsolu:

  • Delsol dostarcza azotu, który przyczynia się do rozwoju mikroflory glebowej i upraw.
  • Delsol stanowi źródło węgla łatwo dostępnego dla wszystkich mikroorganizmów gleb uprawnych.
  • Delsol dostarcza składników odżywczych, które pomagają rozwijać w glebie wysoką koncentracje rhizobacterii typu Pseudomonas «PGPR».

  Wyniki działania Delsol:

  • > 1 Lepsze wykorzystanie zasobów fosforowych


  Przykład: uprawy rzepaku:

  Wpływ stosowania nawozu Delsol na pobieranie fosforu przez młode rośliny rzepaku (badania wykonano 20 dni po siewie).

  Kombinacja
  doświadczalna
  Zawartość fosforu
  w korzeniach mg
  Zawartość fosforu
  w łodygach mg
  Kontrola 489,2 290,2
  Delsol 980,4 648,2

  Pobieranie fosforu przez rośliny wzrosło o 100,4% w korzeniach 123,3% w łodygach.

  Przykład: uprawy kukurydzy:

  Wpływ stosowania nawozu Delsol na pobieranie fosforu przez młode rośliny kukurydzy nawożonej obornikiem.

    P total pobrany
  (w mg P)
  P pobrany
  z nawozu
  P pobrany
  z gleby
  Kontrola - obornik 30 ton 31,62 6,87 24,75
  Delsol + obornik 30 ton 65,12 11,71 53,41

  Pobieranie fosforu przez kukurydzę wzrosło o 105,9% i jest wynikiem lepszego wykorzystania zastosowanego nawozu i polepszenia mobilizacji rezerw glebowych.

  > 2 Lepszy rozwój upraw, walka ze zmęczeniem gleby
  W glebach uprawnych, Pseudomonas Putida "PGPR", Pseudomonas Fluorescens "EPR" mają prawdziwą rolę Bio-Ochraniacza.
  Sprzyjają kiełkowaniu i wschodom nasion.
  Poprzez zwiększenie ilości Pseudomonas "PGPR" zostają wzmocnione naturalne mechanizmy obronne upraw, szczególnie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych lub przy uprawach intensywnych.  > 3 Szybszy rozwój korzeni
  Wpływ stosowania nawozu Delsol na długość systemu korzeniowego rzepaku 6 dni po wschodach oraz koncentracje bakterii Pseudomonas Putidia w glebie.  > 4 Poprawa struktury gleby
  Mikroorganizmy bezpośrednio przyczyniają się do poprawy struktury gleby, są elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania korzeni.
  Zwiększają aktywność mikrobiologiczną gleby, Delsol zapewnia produkcje polisacharydów, które są materiałem zapasowym dla roślin.
  Ryzobakterie Pseudomonas Putida produkują kwas keto glutenowy, który jest kompleksową substancją aktywną.
  Stosowanie Delsolu poprawia strukturę gleby, co ułatwia dotlenienie gleby i dostępność składników odżywczych.


  > Testy: uprawy pomidorów

  Miejsce: Hiszpania
  Dawka Delsol: 2L/ha po sadzeniu
  Wydajność z hektara: + 13,5 %
  Rezultaty: Silniejszy system korzenny, kaliber większy 4%,
  wcześniejsze dojrzewanie owoców.

  > Testy: uprawy ziemniaków
  Miejsce: Beaucaire, Francja (30)

  kaliber 28 do 55 mm
  Test
  Delsol
   
  Liczba bulw 206 266 +29,1 %
  Waga bulw 12,2 kg 15,5 kg +27,8 %

  Rezultaty: Wzrost plonów +27,8% i ilości bulw 29,1%

  Stosowanie Delsolu
  • Delsol stosuje się do wszystkich rodzajów gleby.
  • Delsol stosuje się po rozcieńczeniu w wodzie (minimum 80 litrów) przy pomocy opryskiwaczy lub systemów nawodnieniowych.
  • Delsol stosować samodzielnie, nie łączyć ze środkami ochrony roślin.
  • Nie ma ryzyka fitotoksyczności przy opryskiwaniu roślin.

  Specyfikacja

  Marka: Delbon

  Cena

  Opinie - Delsol - regenerator biologiczny gleby

  Usługi

  Produkt wycofany ze sprzedaży

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma