Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Cuter (mezotrion) Cropthetics - herbicyd

  Marka: Cropthetics

  Uprawa: Kukurydza

  EAN: 7640166483816

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Mezotrion

  Pojemność
  Cena
  Pojemność:
  1l
  5l
  Pojemność

  Cena

  Pojemność:
  1l
  5l

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  50,67 zł za 1szt.
  Cena netto: 46,92 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Cuter (mezotrion) Cropthetics - herbicyd

  Agrofag: Chwastnica jednostronna, Fiołek polny, Gorczyca polna, Gwiazdnica pospolita, Psianka czarna, Samosiewy rzepaku

  Cuter Cropthetics - herbicyd na chwasty dwuliścienne

  • Skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne.
  • Dedykowane działanie - do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. 
  • W wygodnej i wydajnej formie koncentratu.

  Cuter to herbicyd selektywny w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Stosowany do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek o działaniu układowym. Do stosowania nalistnego.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Środek chwastobójczy Cuter - zawartość substancji czynnej:

  • mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%).

  Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

  Cuter Cropthetics - działanie:

  Środek pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści.

  Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

  Środek stosować po wschodach chwastów w fazie 2-8 liści właściwych. Optymalną skuteczność działania uzyskuje się po zastosowaniu środka w fazie 4 liści właściwych.

  Jakie chwasty zwalcza środek chwastobójczy Cuter?

  Dawka 0,75 l/ha - chwasty wrażliwe:

  • fiolek polny,
  • gorczyca polna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • psianka czarna.

  Dawka 0,75 l/ha - chwasty średniowrażliwe:

  • chwastnica jednostronna.

  Dawka 0,75 l/ha - chwasty średnioodporne:

  • samosiewy rzepaku.

  Dawka 1,5 l/ha - chwasty wrażliwe:

  • chwastnica jednostronna,
  • fiołek polny,
  • gorczyca polna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • psianka czarna,
  • samosiewy rzepaku.

  Cuter - stosowanie w uprawach:

  • Kukurydza uprawiana na ziarno,
  • Kukurydza paszowa.

  Środek chwastobójczy Cuter - następstwo roślin:

  W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać jedynie kukurydzę uprawianą na ziarno lub przeznaczoną na paszę. Jednocześnie należy się liczyć, że zaraz po wschodach mogą pojawić się tymczasowe i szybko przemijające objawy fitotoksyczne. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy na jesieni można uprawiać rajgras, pszenicę ozimą, pszenicę durum i jęczmień ozimy, a po wykonaniu orki co najmniej na 15 cm także rzepak ozimy. Natomiast na wiosnę można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, rajgras, kukurydzę uprawianą na ziarno i kukurydzę paszową.

  Herbicyd na chwasty dwuliścienne Cuter - okres karencji i okres prewencji:

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Nie dotyczy.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • 2 dni.

  Cuter - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Stosować środek w ilości 0,75–1,5 litra na ha w 200–300 litrach wody na hektar. Dawkę dobrać na podstawie zalecanego zakresu dla obecnych gatunków chwastów, zob. „DZIAŁANIE NA CHWASTY”. Wybrać najlepszą ilość wody z zalecanego zakresu, aby uzyskać równomierne i dobre pokrycie ulistnienia chwastów. Jeśli to możliwe, stosować minimalną ilość wody (200 litrów na ha) — większa objętość (300 litrów na ha) może być wymagana, jeśli ulistnienie chwastu jest gęste. Nie przekraczać maksymalnej zalecanej objętości wody. Aby stosować oprysk jakości ŚREDNIEJ (BCPC) należy stosować typowy hydrauliczny sprzęt do oprysku upraw z dyszami pracującymi przy ciśnieniu 2–3 bary. Stosowanie ze środkiem adiuwanta w mieszaninie w zbiorniku nie jest wymagane i jest niezalecane. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. Wypełnić zbiornik do połowy czystą wodą i rozpocząć łagodne mieszanie. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Dodać wymaganą ilość produktu do zbiornika i odczekać, aż zostanie w pełni zdyspergowany. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą za pomocą zintegrowanej płuczki ciśnieniowej lub ręcznie, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać Nie przerywać mieszania aż do zużycia mieszaniny. Oprysk prowadzić natychmiast po wymieszaniu. Nie pozostawiać cieczy użytkowej w urządzeniu do oprysku.

  Herbicyd Cuter Cropthetics - wskazówki dotyczące stosowania:

  • W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i samosiewów rzepaku ozimego zaleca się stosować środek w fazie 2-4 liści właściwych (chwastnica jednostronna) oraz w fazie 6 liści właściwych (samosiewy rzepaku).
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   − w temperaturze 0°C - 30°C.
  • Chronić przed mrozem.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Cropthetics

  Uprawa: Kukurydza

  EAN: 7640166483816

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Mezotrion

  Pojemność
  Cena

  Dawkowanie - Cuter (mezotrion) Cropthetics - herbicyd

  Opinie - Cuter (mezotrion) Cropthetics - herbicyd

  Usługi

  Cena brutto:
  50,67 zł za 1szt.
  Cena netto: 46,92 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma