SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

29.04.2011

Zwalczanie mszyc preparatem Teppeki 50 WG

J. Miecznik

Agrosimex
Mszyce zaliczane są do najliczniejszych i najgroźniejszych szkodników wielu roślin uprawnych. W Polsce występuje ponad 700 gatunków tych owadów. Ich szkodliwość polega na bezpośrednim wysysaniu soków z tkanek przewodzących, co w efekcie doprowadza do ogładzania roślin i spadku plonu. W trakcie nakłuwania roślin owady te wydzielają ślinę, która przyczynia się m.in. do deformacji i zmiany barwy liści czy łodyg. Mszyce mogą również pośrednio zagrażać roślinom uprawnym — są wektorami (przenosicielami) wielu wirusów — oraz na słodkich odchodach (tzw. rosie miodowej) tych pluskwiaków rozwijają się grzyby sadzakowe ograniczające fotosyntezę.

Aficydy i pyretroidy

W Polsce do zwalczania mszyc zarejestrowane są obecnie m.in. specyficzne aficydy, czyli insektycydy niekorzystnie działające wyłącznie na tę grupę szkodników. W handlu dostępne jest też wiele preparatów o szerokim spektrum działania, często politoksycznych, a więc zwalczających wszystkie szkodliwe, ale niestety też pożyteczne owady znajdujące się w danej uprawie. Środkami tymi niszczone są również mszyce.Typowym przykładem takich preparatów są syntetyczne pyretroidy. Nie zawsze można ich jednak użyć do zwalczania mszyc, gdyż są skuteczne wyłącznie w temperaturze powietrza do 20 oC. Dlatego, jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia zabiegów przeciwko tym szkodnikom latem, gdy temperatura otoczenia przekracza 20 oC, trzeba skorzystać z innych środków.

Skuteczność nowego aficydu

Ostatnio w Polsce został zarejestrowany nowy, japoński, typowy aficyd o nazwie Teppeki 50 WG. Preparat ten charakteryzuje się wieloma bardzo pozytywnymi cechami. Jego substancją aktywną jest flonikamid zaliczany do nowej grupy chemicznej karboksamidów. Środek ten działa na owady kontaktowo i żołądkowo, na roślinie wgłębnie i systemicznie. Z tych względów bardzo skutecznie zwalcza owady o aparacie gębowym kłująco-ssącym, zwłaszcza różne gatunki mszyc. Niszczy wszystkie aktywne stadia rozwojowe tej grupy owadów. Działa długo — jego bardzo dobra skuteczność utrzymuje się do 3 tygodni po zabiegu. Wyższa temperatura oraz słońce nie wpływają na efektywność preparatu. Wykazuje również dużą odporność na zmywanie. Należy podkreślić, że śmierć mszyc nie następuje bezpośrednio po pobraniu środka, ale dopiero po upływie 2–5 dni po jego zastosowaniu. Bardzo skutecznie zwalcza mszyce odporne na inne grupy insektycydów. Nie stwierdzono krzyżowej odporności z innymi grupami środków ochrony roślin. Preparat powinien zatem znaleźć zastosowanie w programach ochrony roślin uwzględniających strategię antyodpornościową. Ma bardzo korzystny toksykologiczny i ekotoksykologiczny profil. Substancja aktywna oraz jej metabolity bardzo szybko rozkładane są w glebie przez bakterie glebowe. _ Jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych znajdujących się w szklarniach, na polach uprawnych czy w sadach. Badania wykazały, że preparat ten nie niszczy wrogów naturalnych mszyc, takich jak: biedronka siedmiokropka, złotook pospolity, drapieżne muchówki czy parazytoida mszyc — mszycarza szklarniowego. Bezpieczny jest również dla drapieżnych roztoczy, szczególnie dla: dobroczynka szklarniowego i dobroczynka gruszowego. Z zamieszczonych powyżej informacji wynika, że preparat Teppeki 50 WG szczególnie polecany powinien być w integrowanych programach ochrony roślin. Forma WG (granule do sporządzania zawiesiny wodnej) nie ma właściwości pylących, ma bardzo dobre możliwości mieszania z wodą oraz bardzo dobrze utrzymuje zawiesinę w czasie wykonywania zabiegu. Na właściwości fizyczne zawiesiny nie mają wpływu temperatura i pH wody. Teppeki 50 WG został zarejestrowany w Polsce do zwalczania mszyc w następujących uprawach: jabłoni (0,14 kg/ha), pszenicy ozimej (0,14 kg/ha) i ziemniaka (0,16 kg/ha). W niedługim czasie zakres stosowania zostanie rozszerzony również na inne rośliny. Prof. dr hab. Michał Hurej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

°

linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder