SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

27.04.2012

Zwalczanie mszyc

R. Binkiewicz

Agrosimex
Ze względu na wymiar uszkodzeń, liczbę pokoleń w sezonie wegetacyjnym oraz trudności w technice opryskiwania mszyce żerujące na gatunkach roślin sadowniczych są jednymi z bardziej uciążliwych i trudnych do zwalczenia szkodników. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przeglądem najpopularniejszych środków ochrony roślin do zwalczania mszyc.

Środki ochrony roślin do zwalczania mszyc

Jeśli chodzi o narzędzia w postaci insektycydów/aficydów, niezbędnych do skutecznej ochrony przed mszycami, to polscy producenci nie powinni narzekać, ponieważ kilka takich specjalistycznych produktów jest dostępnych, a kolejne, nowe pozycje wkrótce się pojawią.

Mszyce

Skład gatunkowy mszyc żerujących na roślinach sadowniczych jest dość szeroki, ale z pewnością do tych wyrządzających najwięcej szkód w plonie należą:
  • mszyca jabłoniowa,
  • jabłoniowo-babkowa,
  • mszyca czereśniowa,
  • mszyca wiśniowa,
  • mszyca śliwowa,
  • bawełnica korówka.
Rozwój i żerowanie mszyc Większość gatunków rozwój i żerowanie rozpoczyna już na początku wegetacji. Trudności w zwalczaniu tych szkodników spowodowane są również bardzo dużą płodnością samic – mszyca jabłoniowo-babkowa nawet do 180 larw – oraz występowaniem w sezonie wielu pokoleń, np. mszyca jabłoniowa do 16 pokoleń w sezonie. Samice są dzieworodne oraz w przypadku niektórych gatunków uskrzydlone, także rozmnażają się bardzo szybko, a do tego mogą się szybko przemieszczać. Jeśli chodzi o szkodliwość, to każdy gatunek jest w stanie dokonać olbrzymich strat w plonie, ale i drzewostanie. Mszyca jabłoniowa żeruje tylko na liściach i pędach, wysysając z nich soki i uszkadzając je, ale w młodych sadach lub szkółkach może wyrządzić wiele strat. Mszyca jabłoniowo-babkowa oprócz liści i pędów uszkadza zawiązki owocowe, przez co tracą one wartość handlową. Z kolei larwy bawełnicy korówki nakłuwają pędy, wbijając się aż do kambium, wskutek czego powstają rozległe rany na gałęziach. Uprawy sadownicze narażone są na żerowanie mszyc praktycznie w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. W związku z tym idealny aficyd/insektycyd powinien działać systemicznie i długo zabezpieczać roślinę przed mszycami.

Bawełnica korówka

[nggallery id=31]

Mszyca jabłoniowa

[nggallery id=32]

Mszyca jabłoniowo-babkowa

[nggallery id=33]

Teppeki 50 WG – długie i bezpieczne działanie

Jednym z aficydów dostępnych na rynku jest Teppeki 50 WG. Flonikamid, będący substancją aktywną tego preparatu, w roślinie działa systemicznie i przemieszczany jest do najmłodszych jej części. W związku z tym pełną skuteczność Teppeki obserwuje się po kilku dniach, ale okres aktywności obejmuje 3–4 tygodnie. Kolejną zaletą produktu jest skuteczność w szerokim zakresie temperatur, od 5ºC do 25ºC. Jak w większości tego typu zabiegów, zaleca się dodatek adiuwantu takiego jak Slippa lub Silwet, które zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy i poprawiają pokrycie roślin preparatem. Dopełnieniem tych wszystkich pozytywnych cech nowoczesnego insektycydu jest bezpieczeństwo w stosunku do fauny pożytecznej. Polecane są dwa zabiegi Teppeki w sezonie – pierwszy przed kwitnieniem w fazie zielony/różowy pąk, drugi po kwitnieniu w początkowej fazie wzrostu zawiązków owocowych.

Pirimor 500 WG na trudne sytuacje

Pirimor to znany od lat aficyd, który wciąż cieszy się dużą popularnością wśród sadowników. Jego zalety to działanie układowe w roślinie oraz gazowe na szkodniki. Producenci chętnie sięgają po ten produkt w trudnych sytuacjach, a szczególnie do zwalczania bawełnicy korówki, która w ostatnich sezonach rozwija się w duże populacje i wyrządza spore szkody. Należy jednak pamiętać o wymaganiach co do temperatury podczas zabiegu, która powinna wynosić min. 15ºC, i o dodatku adiuwantu poprawiającego pokrycie roślin preparatem.

Neonikotynoidy wciąż popularne

Producenci, podejmując decyzję o wyborze preparatu, nierzadko kierują się jak najszerszym zakresem zwalczanych agrofagów. Szczególnie latem poszukiwany jest produkt, który zwalczałby równocześnie mszyce, owocówkę jabłkóweczkę i zwójkówki. Takim działaniem we wczesnych fazach rozwojowych szkodników charakteryzują się środki z grupy neonikotynoidów, np. Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Apacz 50 WG. Produkty te działają na roślinie wgłębnie i układowo, także okres ich działania po zabiegu jest znacznie dłuższy niż środków powierzchniowych.

Movento 100 SC działa dwukierunkowo

Nowością w grupie insektycydów w roku 2012 jest preparat Movento 100 SC, zawierający w swym składzie spirotetramat – substancję przemieszczającą się w roślinie na dwa sposoby: przez ksylem i floem. Dzięki temu chronione są zarówno młode przyrosty, jak starsze części roślin, takie jak pędy czy korzenie. Ma to istotne znaczenie w zwalczaniu np. bawełnicy korówki, której larwy żerują głównie na pędach i pniach. Z tego powodu można powiedzieć, że jest to przełom, jeśli chodzi o tę grupę pestycydów.
Agrosimex
Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że producenci mają do dyspozycji dość szeroką grupę produktów, skierowanych do zwalczania mszyc. Natomiast pamiętać należy, aby przy podejmowaniu decyzji o wyborze środka kierować się:
  • działaniem systemicznym produktu,
  • długością aktywności substancji w roślinie
  • oraz bezpieczeństwem w stosunku do fauny pożytecznej.
Polecane artykuły nt. zwalczania mszyc:
Agrosimex
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder