SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

24.04.2013

Uprawa truskawki - zalecenia wczesnowiosenne

B. Blaszczynska

Jeżeli do tej pory w uprawie truskawki w gruncie nie zastosowano herbicydów należy to zaplanować w okresie do kwitnienia, gdyż w fazie kwitnienia aż do zakończenia zbiorów będzie to już niemożliwe. Jeśli herbicydy nie były dane jesienią, w okresie ociepleń zimowych i wiosną na plantacji mogły pojawić się chwasty dwuliścienne, które obecnie są już w fazie rozwojowej, uniemożliwiającej zastosowanie herbicydów.

Łączenie metod odchwaszczania

Poleca się łączenie metod mechanicznych, chemicznych i agrotechnicznych (ściółkowanie gleby słomą). W pierwszej kolejności konieczne jest ich mechaniczne zniszczenie (glebogryzarki, kultywator), uzupełnione ręcznym motyczeniem w rzędach roślin. Dopiero wówczas, na czystą i wilgotną glebę można zaplanować zastosowanie herbicydów doglebowych. W przypadku chwastów dwuliściennych  najważniejsze są bowiem działania profilaktyczne, uniemożliwiające ich wschody. Herbicydy to cały czas relatywnie tani, wydajny, łatwy organizacyjnie i technicznie oraz skuteczny sposób na chwasty, który znacząco ogranicza potrzebę ręcznego pielenia. Herbicydy są  też dopuszczone ( z niewielkimi ograniczeniami) w gospodarstwach produkujących truskawki w systemie produkcji integrowanej.

Chemiczne odchwaszczanie truskawki

Po mechanicznym pieleniu plantacji, a przed wschodami chwastów w zaleceniach na 2013 rok do wiosennej aplikacji polecane są herbicydy doglebowe: Azotop New 80 WP (substancja aktywna to lenacyl) a także Devrinol 450 SC (napropamid) – ten ostatni można płytko wymieszać z glebą (zabrakło herbicydów: Stomp 330 EC, Venzar 80 WP i Buracyl 80 WP) . Wnikają do chwastów przez korzenie i niszczą je najskuteczniej właśnie w fazie ich kiełkowania.  Działają na wiele gatunków chwastów rocznych, jedno i dwuliściennych . Nieco później na wschodzące chwasty można z kolei zastosować Goltix Compact 90 WG  (substancją aktywną jest metamitron). Preparat jest pobierany nie tylko przez korzenie, ale również liście chwastów (nie polecane dla odmiany Elsanta). Optymalna faza rozwojowa chwastów do stosowania Goltixu Compact 90 WG to liścienie do 2-3 liści właściwych. Jeśli zastosujemy go zbyt późno – spadnie efektywność zabiegu. Herbicyd ten zwalcza wiele jednorocznych gatunków chwastów dwuliściennych i niektóre jednoliścienne. Można również zastosować mieszaninę herbicydów, zwalczającą szersze spektrum chwastów (zwracamy uwagę na konieczność różnicowania dawek tych herbicydów na plantacjach nowo założonych, jednorocznych i starszych):
  • plantacje młode – Goltix Compact 90 WG + Azotop New 80 WP w dawkach 2-2,5 kg + 0,5-0,75 kg
  • plantacje starsze - dawki wyższe,odpowiednio 2,0-3,0 kg  + 1,5 kg
W przypadku wiosennego sadzenia plantacji herbicydy doglebowe stosuje się  w zredukowanych dawkach i w bezpiecznym odstępie czasowym od sadzenia: 10-20 dni dla  Azotopu New 80 WP; w przypadku Devrinolu 450 SC – w okresie chłodów, nawet do 4 miesięcy po posadzeniu. O tym , jaki herbicyd wybierze producent powinien decydować skład gatunkowy zbiorowiska chwastów, występujący wcześniej na danym polu, a wówczas bardzo  pomocna może być  tabela wrażliwości chwastów na herbicydy (zamieszczona w „Programie ochrony roślin sadowniczych”).

Zwalczanie roztocza w truskawce

Na plantacjach zasiedlonych przez roztocza, jeśli w poprzednim roku uwidoczniły się objawy jego występowania w postaci skarlenia roślin), w okresie do kwitnienia można zaplanować użycie akarycydu Ortus 05 SC.

Polecane artykuły:

 
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder