SADOWNICTWO

NAWOŻENIE OWOCÓW

02.05.2014

Truskawka - jak osiągnąć wysoką jakość?

B. Blaszczynska

Prawidłowo przeprowadzona ochrona chemiczna przeciwko chorobom jest jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokich i dobrych jakościowo plonów truskawki.

CHOROBY NA PLANTACJACH TRUSKAWEK

Szara pleśń

Choroba ta na wrażliwych odmianach, w sprzyjających warunkach pogodowych i w sytuacji niedostatecznej ochrony, może zniszczyć nawet do 80% plonu. Większość preparatów polecanych do walki z szarą pleśnią to fungicydy kontaktowe, działające zapobiegawczo: Merpan 80 WG , Teldor 500 SC, Pomarsol Forte 80 WG , Thiram Granuflo 80 WG , Grisu 500 SC. Z kolei fungicydy o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym to: Signum 33 WG , Switch 62,5 WG , Mythos 300 SC, Frupica 440 EC .
Agrosimex
Niektóre z nich zawierają w swoim składzie po dwie substancje aktywne, co czyni walkę z patogenem bardziej skuteczną. W przypadku tradycyjnych fungicydów opryskiwania należy rozpocząć, gdy na plantacji pojawią się pierwsze otwierające się kwiaty i kontynuujemy co 5–7 dni w miarę otwierania się kolejnych kwiatów. Walka z szarą pleśnią powinna być corocznym standardem, nawet w warunkach słonecznej, bezdeszczowej pogody w czasie kwitnienia roślin (do infekcji może bowiem dochodzić nawet w nocy, kiedy rośliny pokryte są rosą). Regulować można tylko ilość i częstotliwość wykonanych zabiegów. Na odmianach wrażliwych, np. Senga Sengana, Pegasus, Onebor- -Marmolada, zabiegi ochrony przeciwko szarej pleśni powinny być kontynuowane również w czasie wzrostu owoców, a nawet między kolejnymi zbiorami, ale z bezwzględnym zachowaniem karencji.
Agrosimex

Mączniak prawdziwy

To choroba truskawek, która w szczególnie dużym nasileniu występuje podczas trwania pogody suchej i ciepłej. Osłabia ona wzrost roślin, redukuje wielkość plonu, a owoce tracą wartość handlową. Do walki z mączniakiem prawdziwym polecane są m.in.: Nimrod 250 EC , Domark 100 EC , Zato 50 WG oraz Signum 33 WG ; trzy ostatnie zwalczają jednocześnie białą plamistość liści truskawki

Biała plamistość liści

Może powodować znaczne straty w plonach – na silnie porażonych roślinach owoce nie osiągają wielkości handlowej. Choroba może być groźna, jeśli w poprzednim roku nie ścięto silnie porażonych liści lub nie wykonano zabiegu zwalczającego w okresie po zbiorach. Zestaw fungicydów jest taki sam jak w przypadku walki z mączniakiem prawdziwym (z wyjątkiem Nimrodu 250 EC ). Działanie ograniczające wykazują także preparaty tiuramowe.
Agrosimex

SZKODNIKI NA PLANTACJACH TRUSKAWEK Kwieciak malinowiec

Występuje każdego roku, niszcząc od 10% do ponad 50% pąków kwiatowych. Tuż przed kwitnieniem i na jego początku samice podczas składania jaj uszkadzają szypułkę pąka kwiatowego, podgryzając ją. Polecane preparaty to: Mospilan 20 SP, Decis Mega 50 EW , Karate Zeon 050 CS,Sumi-Alpha 050 EC . Zwalczają one jednocześnie inne szkodniki, np. mszyce. Mospilan lepiej zastosować w dawce dzielonej 2 x po 0,15 l/ha niż 1 raz dawkę większą.
Agrosimex

Przędziorek chmielowiec, roztocz truskawkowiec

Powodują ogładzanie i osłabianie roślin oraz obniżenie ilości i jakości plonu. Pośrednio szkodniki te wpływają także na większą wrażliwość roślin na przemarzanie. Do ich zwalczania zarejestrowane są dwa akarycydy: Ortus 05 SC oraz Sanmite 20 WP . Kluczowym terminem zwalczania przędziorków na truskawce jest okres tuż przed początkiem kwitnienia lub kwitnienie – w tej fazie rozwojowej zalecany jest jedynie Ortus 05 SC. Akarycyd ten, zastosowany przed kwitnieniem, będzie jednocześnie ograniczał roztocza truskawkowca. Czasami przędziorki pojawiają się później (po zbiorach) i wówczas również mamy do dyspozycji ten sam akarycyd. Można nim wykonać jednak tylko jeden zabieg w sezonie. Jeśli Ortus będzie wykorzystany przeciwko roztoczom, powinien być aplikowany łącznie ze zwilżaczem. Aby skutecznie zwalczyć roztocza, niestety, jeden zabieg może być niewystarczający – powinien być powtórzony po około 7 dniach.
Agrosimex

NAWOŻENIE TRUSKAWEK WIOSNĄ

Doglebowe

Do nawożenia doglebowego polecamy bezchlorkowe, granulowane nawozy wieloskładnikowe NPK z magnezem, siarką i mikroelementami: Rosafert 12-12-17; 15-5-20; 5-12-24 oraz nowe: 10-8-24 i 5-8-28. Nawozy zaleca się stosować w dawce 200–500 kg/ha, w zależności od zasobności gleby: po ruszeniu wegetacji, jak również po zbiorach owoców w trakcie inicjacji pąków kwiatowych na kolejny sezon. Szeroka gama produktów Rosafert ułatwia odpowiednie zbilansowanie składników pokarmowych. Fructus Truskawka jest to bezchlorkowy nawóz NPK (5:5:15), zawierający CaO (2%), MgO (5%), SO3 (27%) oraz mikroskładniki. Polecana dawka przed sezonem 300–400 kg/ hai po zbiorach 200–300 kg/ ha. Ogród 2001 truskawka, malina to bezchlorkowy nawóz NPK (9:9:15), który zawiera CaO (5%), MgO (2%), SO3 (12%) oraz mikroskładniki. Przeznaczony do stosowania w dawce od 250–500 kg/ha.

Dolistne

Nawożenie dolistne wspomaga zabiegi chemiczne przeciwko chorobom. Stosowanie niektórych nawozów dolistnych może ograniczać rozwój patogenicznych grzybów, mają bowiem one działanie fungistatyczne – związane to jest z obecnością w nich np. kwasu mrówkowego, fosforynów, cząsteczek nanosrebra czy choćby polisaharydów. Wapniowy nawóz dolistny na bazie mrówczanu to Folanx Ca29. Spełnia on podwójną rolę – po pierwsze jest doskonałym źródłem wapnia dla rosnących zawiązków (jest najbardziej skoncentrowanym nawozem wapniowym na rynku, zawiera aż 40,6% tlenku wapnia), a dodatkowo mrówczan wapnia ma działanie fungistatyczne. Mrówczany występują naturalnie w owocach. Mają one zdolność łatwego i szybkiego przemieszczania się w roślinie. Folanx Ca29 poleca się stosować w dawce 5 kg/ha pod koniec kwitnienia lub w dawce 7,5 kg/ha od początku wzrostu zawiązków co 7–14 dni.
Agrosimex
Kolejnym nawozem wapniowym, jednocześnie stymulującym mechanizmy obronne jest Viflo Cal S – koncentrat nawozowy zawierający wapń oraz nanosrebro (skład 6% wapnia CaO rozpuszczalnego w wodzie i 25 ppm nanosrebra). Połączenie tych dwóch komponentów zapewnia zdecydowanie szybsze pobranie wapnia i jego efektywne przemieszczanie w roślinie, z kolei cząsteczki nanosrebra dodatkowo zapewniają lepsze natlenienie komórek roślinnych, aktywizują procesy życiowe oraz stymulują mechanizmy obronne rośliny. Nawóz Viflo Cal S poleca się stosować zarówno przed kwitnieniem, jak i 1–3 razy w okresie wzrostu zawiązków w dawce 3 l/ha.
Agrosimex
Metalosate Calcium to nawóz zawierający wapń skompleksowany z aminokwasami, a to zapewnia maksymalną przyswajalność preparatu oraz jego wysoką skuteczność w podnoszeniu zawartości wapnia w owocach i liściach roślin. Optymalnym terminem jego aplikacji jest początek kwitnienia, pełnia kwitnienia i w czasie wzrostu zawiązków. Polecana dawka to 1,5 l/ha.
Agrosimex
Vaxiplant SL to przykład polisacharydu, który znalazł swoje miejsce w POR S obok fungicydów do zapobiegania jednocześnie kilku chorobom truskawki: szarej pleśni, mączniaka prawdziwego truskawki, białej i czerwonej plamistości liści. Po zastosowaniu preparatu Vaxiplant (dawka 1 l/ ha) rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych. Pierwszy zabieg powinien być wykonany przed kwitnieniem, a następne co 7–10 dni, maksymalnie do 7 razy w sezonie. Fosfiron Cu i Fosfiron Mg to propozycja nawozów fosforynowych oddziałujących fungistatycznie na patogeny (opóźniają wzrost komórki grzybowej). Fosfirony stymulują mechanizmy obronne roślin, poprawiają także odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe, a dodatkowo uzupełniają niedobory poszczególnych składników pokarmowych. Fosfiron Mg wpływa też na rozwój systemu korzeniowego, można go więc zastosować również do podlewania, jak i fertygacji: podlewanie: 10–20 l preparatu/1000 l wody; fertygacja: 5–20 l/ha w stężeniu 0,01–0,015%.
Agrosimex
Agrosimex
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder