WARZYWNICTWO

UPRAWA

05.01.2017

Select Super 120 EC – graminicyd do upraw warzywnych

J. Warda

Dochodowe i dobrze prowadzone uprawy ogrodnicze wymagają efektywnego regulowania zachwaszczenia. Na plantacjach warzyw trudno osiągnąć ten cel bez stosowania chemicznych środków chwastobójczych. Najważniejsze zalety herbicydów to: skuteczność działania; szybkość, techniczna łatwość wykonania oraz relatywnie niski koszt zabiegów. Select Super 120 EC należy do ważnej grupy herbicydów, określanych jako graminicydy powschodowe. Jego zaktualizowana etykieta zawiera szereg znanych od lat oraz nowych zastosowań. Czym są graminicydy powschodowe i jak działają?
Agrosimex
Graminicydy powschodowe to środki chwastobójcze służące do selektywnego, powschodowego (dolistnego) zwalczania chwastów jednoliściennych, głównie traw. Nazwa pochodzi od starej łacińskiej nazwy rodziny botanicznej traw „Graminaceae” (obecnie Poaceae – wiechlinowate). Graminicydy powschodowe, ze względu na mechanizm działania w klasyfikacji HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), należą do grupy A herbicydów. Są to inhibitory enzymu ACCazy, które  ograniczają syntezę kwasów tłuszczowych w chwastach jednoliściennych. Środki z tej grupy to herbicydy układowe, które wraz z asymilatami są rozprowadzane w obrębie całych roślin, włącznie z organami podziemnymi (korzenie i rozłogi). Przy sprzyjających warunkach (ciepła i słoneczna pogoda - temperatura powietrza powyżej 10oC, wilgotna gleba) pobieranie środka przez liście chwastów jest sprawne i szybkie, co umożliwia osiągnięcie zakładanej skuteczności. Pobrany i rozprowadzony w roślinie herbicyd hamuje wzrost i rozwój roślin. Przeciętnie po tygodniu rozpoczyna się wyraźne żółknięcie liści (czasami przybierają one barwę czerwoną) i ich stopniowe zasychanie począwszy od najmłodszych. Chwasty jednoroczne zamierają po 7-14 dniach (szybciej we wczesnych fazach rozwojowych), a wieloletnie po 3-4 tygodniach od zabiegu. Chłodna i deszczowa pogoda po opryskiwaniu spowalnia działanie środka, ale nie musi obniżać jego końcowej skuteczności. Substancja czynna Select Super 120 EC zawiera 120 g kletodymu w 1 l, należącego do grupy chemicznej cykloheksanodionów.
Agrosimex
Zakres rejestracji W nowej etykiecie rejestracyjnej rozszerzono zakres stosowania środka w uprawach warzywnych. Obok tradycyjnego, profesjonalnego zastosowania w uprawie marchwi, cebuli z siewu i kapusty głowiastej uprawianej z rozsady, w nowej etykiecie ujęto liczne uprawy i zastosowania małoobszarowe, takie jak: pomidor, oberżyna, bób, fasola szparagowa, groch jadalny, szczypiorek, koper ogrodowy (na liście), pietruszka naciowa, seler naciowy,  koper włoski, burak ćwikłowy, brukselka, kapusta czerwona, kapusta włoska, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, chrzan pospolity, pasternak, rzodkiewka, salsefia, brukiew, skorzonera, rzepa, czosnek, szalotka. Select Super 120 EC znajduje też szereg zastosowań w uprawach sadowniczych, takich jak truskawka, malina, jeżyna, agrest, aronia,  porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka i żurawina. Chwasty wrażliwe
Agrosimex
Do najważniejszych jednorocznych traw zachwaszczających uprawy ogrodnicze, wrażliwych na Select Super 120 EC, zaliczane są chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, paluszniki, w tym krwawy), owies głuchy i samosiewy zbóż. Do tej listy należy także dodać stokłosy, miotłę zbożową oraz wiechlinę roczną wkrótce po wschodach. Select Super 120 EC zwalcza wieloletnie trawy: perz właściwy, a ponadto wiechliny, życice oraz mietlice. Te ostatnie są zwalczane opornie i zabieg może wymagać ponawiania. Termin i sposób stosowania Jednoroczne trawy, np. prosowate są najbardziej wrażliwe na działanie środka w fazie 2 liście – krzewienie, a trawy wieloletnie np. perz w fazie 4 – 6 liści (wysokość roślin 10-15 cm). Najlepszy efekt zwalczania wiechliny rocznej osiągany jest przy opryskiwaniu roślin w fazie do 4 liści, czyli wkrótce po wschodach. Opryskiwanie średniokropliste, należy wykonywać przy użyciu opryskiwaczy ciągnikowych, lub plecakowych zaopatrzonych w rozpylacze płaskostrumieniowe w objętości wody wynoszącej 200-300 l/ha. Herbicydy zwalczające chwasty dwuliścienne, w tym należące do grupy syntetycznych auksyn (grupa O według HRAC) i kletodym mogą wykazywać działanie antagonistyczne, czyli zmniejszać wzajemnie swoją skuteczność. Dlatego zabiegi  herbicydami na chwasty dwuliścienne i preparatem Select Super 120 EC powinny być wykonywane przynajmniej w odstępie 7 dniowym. O kolejności użycia środków decyduje przede wszystkim faza rozwojowa zwalczanych chwastów i stopień zagrożenia roślin uprawnych przez chwasty. Także pomiędzy mechaniczną uprawą gleby a stosowaniem Selectu Super należy zachować 7 dniowy odstęp, zarówno jeśli planujemy uprawę przed, jak i po zabiegu chemicznym. Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich wskazane jest, aby w miarę  możliwości uprawę odłożyć do całkowitego zamierania chwastów, czyli 3-4 tygodni po zabiegu.
Agrosimex
W uprawach warzywnych należy szczegółowo zapoznać się z odpowiednimi zapisami w etykiecie, dotyczącymi terminu stosowania w poszczególnych uprawach, który wyrażono fazami rozwojowymi roślin uprawnych. Środek należy stosować zgodnie z treścią etykiety rejestracyjnej (instrukcji stosowania), aby zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na ludzi, środowisko i rośliny uprawne. Dawki Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zwalczania chwastów jednorocznych wynosi 0,8 l/ha, a chwastów wieloletnich, np. perzu – 2,0 l/ha. Niższa maksymalna dawka, wynosząca 1,85 l/ha zalecana jest dla następujących upraw: szczypiorek, koper ogrodowy na liście, pietruszka naciowa, seler naciowy, koper włoski. W ciągu sezonu wegetacyjnego należy wykonywać tylko 1 zabieg z użyciem omawianego środka. Karencja W przypadku przestrzegania zalecanych terminów stosowania nie ma niebezpieczeństwa skażenia warzyw pozostałościami kletodymu. Czas karencji (okres od ostatniego zastosowania środka do zbioru rośliny uprawnej) wynosi w zależności od gatunku warzyw, od 55 do 23 dni i należy stosować się ściśle  do zaleceń  z etykiety rejestracyjnej. Podsumowanie – zalety herbicydu Select Super 120 EC:
  • dobra skuteczność zwalczania traw jednorocznych i wieloletnich;
  • skuteczniejsze zwalczanie wiechliny rocznej niż przez herbicydy z grupy  arylofenoksykwasów (chizalofop, fluazyfop, propachizafop);
  • selektywność i bezpieczeństwo stosowania dla upraw ogrodniczych i możliwość wykonywania zabiegów bez osłon;
  • krótki,  1-godzinny okres pomiędzy zabiegiem a opadami deszczu umożliwiający dobre pobranie i działanie środka;
  • rozkład w okresie sezonu wegetacyjnego, w którym wykonywano zabieg i brak zagrożeń dla roślin uprawianych następczo.
Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder