SADOWNICTWO

SZKOLENIA

06.02.2015

Sadownicze Forum Ekonomiczne - TSW

B. Konewka

Sadownicze Forum Ekonomiczne odbędzie się drugiego dnia trwania Targów Sadownictwa i Warzywnictwa na Expo - 20 lutego 2015 r. podczas którego spotkają się eksperci, zajmujący się międzynarodowym handlem jabłkami. Sadownicy, eksporterzy i przedstawiciele branżowych organizacji będą debatować o wzmocnieniu sektora w czasie kryzysu wywołanego rosyjskim embargiem.
Agrosimex
Sadownicze Forum Ekonomiczne będzie składać się z trzech paneli dyskusyjnych, w których zostaną przedstawione m.in. aktualne dane dotyczące zapasów jabłek w Europie, oraz informacje o otwierających się dalekich rynkach dla eksportu polskich jabłek. Sadownicy będą omawiać także problematykę wspólnego handlu grup producentów owoców, który w ostatnich miesiącach zaczął być realizowany. Dyskusje obejmą również tematykę marki polskich jabłek na rynku zagranicznym i krajowym. W trakcie forum zostanie poruszona kwestia innowacyjnych projektów koncernów chemicznych, które oferują wsparcie producentom i eksporterom jabłek w zdobyciu nowych rynków zbytu. Wśród uczestników znajdą się m.in.: Philippe Binard (Freshfel/WAPA), prof. Eberhard Makosz (Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych), Jolanta Kazimierska (Unia Owocowa), Zbigniew Chołyk (Stryjno Sad), Janusz Stasiak (SanExport Group), Stanisław Mączewski (Młodzi Sadownicy), Rafał Szeleźniak (e-sadownictwo.pl). Organizatorami SFE jest Oficyna Wydawnicza Oikos oraz sadowniczy portal informacyjny e-sadownictwo.pl.

Program Sadowniczego Forum Ekonomicznego

10.00-10.10 Otwarcie SFE 10.10-10.30 Prof. Eberhard Makosz (TRSK) – Wykład inauguracyjny Pierwszy Panel – Zapasy jabłek w Europie, eksport polskich jabłek na dalekie rynki 10.30-11.00 Philippe Binard (WAPA/Freshfel) – Aktualne zapasy jabłek w Europie. 11.00-11.20 Jolanta Kazimierska (Unia Owocowa) – Eksport na dalekie rynki. Otwarcie granic w poszczególnych państwach – aktualna sytuacja. 11.20-12.30 DEBATA (Ph. Binard, J. Kazimierska, E. Makosz, M. Maliszewski, Z. Chołyk, Janusz Stasiak, Jerzy Żółcik, M. Marzec) Drugi Panel – Wspólny handel grup producentów owoców, marka polskich jabłek 12.45-13.10 Robert Monarski (Fruit Union) – Współpraca polskich eksporterów jabłek na przykładzie firmy Fruit Union Sp. z o.o. 13.10-13.30 Rafał Szeleźniak (e-sadownictwo.pl) – Marka polskich jabłek na rynku krajowym i zagranicznym. Polskie doświadczenia: Jabłko Grójeckie, Jabłko Kontrolowane, Pola, Magdalene. 13.30-14.45 DEBATA (R. Jagieliński, R. Monarski, W. Boguta, Z. Chołyk, A. Faliński, M. Lachowicz, S. Mączewski, E. Makosz, M. Marzec, R. Szeleźniak) Trzeci Panel – Wsparcie produkcji, eksportu i marketingu polskich jabłek. Nowe projekty producentów środków ochrony roślin nadzieją dla sektora? 15.00-15.20 Barbara Witkowska (Bayer CropScience) – Projekt Vademecum, integrujemy działania w nowoczesnej ochronie, promocji i eksporcie polskich jabłek. 15.20-15.40 Krzysztof Krupa (Syngenta Polska) – System Fruit Quality Contract (FQC) 15.40-16.30 DEBATA (Barbara Witkowska, Krzysztof Krupa, Z. Chołyk)  
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder