SADOWNICTWO

OCHRONA OWOCÓW

31.05.2007

Rimon 100 EC zwalcza szkodniki w sadach jabłoniowych i gruszowych

P. Baranski

Agrosimex
W poprzednim sezonie wegetacyjnym liczebność niektórych szkodników w sadach była bardzo duża. W wielu z nich wykonano więcej niż zwykle zabiegów środkami owadobójczymi a mimo to niektóre szkodniki wciąż były obecne w sadach. Czasem szkody wyrządzane przez nie były znaczne. Dlatego w bieżącym roku na obecność i liczebność szkodników należy zwrócić szczególną uwagę.

Owocówka jabłkóweczka

Od kilku już lat systematycznie wzrasta w sadach szkodliwość owocówki jabłkóweczki. W sezonie wegetacji występują dwa pokolenia tego szkodnika.

W zwalczaniu owocówki bardzo ważne jest wyznaczenie optymalnych terminów zabiegów. Do tego celu służą pułapki feromonowe. Powinny one być umieszczone w każdym sadzie, ponieważ dynamika lotu motyli może być inna w poszczególnych sadach. Pułapki należy systematycznie kontrolować, 2-3 razy w tygodniu liczyć i zapisywać liczbę odłowionych motyli.

W ten sposób można wyznaczyć dynamikę lotu motyli i optymalne terminy zwalczania szkodnika. Najczęściej występują dwa okresy intensywnego lotu motyli pierwszego pokolenia, dlatego należy wykonać dwa zabiegi zwalczające pierwsze pokolenie.

Agrosimex
larwa owocówki jabłkóweczki

Inne szkodliwe zwójkówki

W wielu sadach duży problem stanowią zwójkówki. Najczęściej w każdym sadzie występuje równocześnie kilka ich gatunków. Zwalczanie tych uciążliwych szkodników wiosną przeprowadza się w fazie zielonego lub różowego pąka kwiatowego. Latem zwalczanie wykonuje się w okresie wylęgania się larw.

Terminy zwalczania zwójkówek muszą być dostosowane do dominujących w danym sadzie gatunków. Zabieg zwalczający zwójkę siatkóweczkę przeprowadza się najczęściej w drugiej połowie czerwca lub pierwszej połowie lipca, zaś zwójkę bukóweczkę i wydłubkę oczateczkę w drugiej połowie lipca.

W niektórych sadach należy czasem wykonać zabieg zwalczający w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Do ustalenia dynamiki lotu motyli i wyznaczenia optymalnych terminów zwalczania zwójkówek służą pułapki feromonowe.

W niektórych rejonach sadowniczych od kilku lat występuje licznie piędzik przedzimek lub inne gąsienice zjadające liście. Dlatego należy przeprowadzać lustrację na obecność tych gatunków, aby w odpowiednim terminie zaplanować ich zwalczanie.

Szkodliwe miodówki

Od kilku lat w sadach gruszowych duży problem stanowią miodówki, zwłaszcza miodówka gruszowa plamista. Jej larwy wysysają soki z komórek i wydzielają rosę miodową, która pokrywa liście, owoce i pędy a na niej rozwija się czarny nalot grzybów sadzakowych.

Żerowanie miodówek przyczynia się do osłabienia rozwoju drzew, słabego zawiązywania pąków kwiatowych, utraty wartości handlowej owoców, a w skrajnych przypadkach może powodować zamieranie drzew. Wiosną samice składają jaja na zdrewniałe pędy, a następnie na pąki i liście.

Najwięcej larw wylęga się tuż przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia grusz, a potem w drugiej i trzeciej dekadzie czerwca. Najlepsze wyniki zwalczania miodówek można uzyskać opryskując w okresach intensywnego wylęgania się larw. Jeśli liczebność wymienionych szkodników przekroczy próg szkodliwości należy wykonać zabieg zwalczający.

Agrosimex
larwy miodówki gruszowej

Rimon 100 EC

Jest to środek owadobójczy o działaniu żołądkowym i kontaktowym. Na roślinie działa powierzchniowo. Zwalcza larwy szkodników zakłócając proces ich rozwoju. Efekt działania widoczny jest po 4-8 dniach i zależy od intensywności żerowania larw oraz ich stadium rozwojowego. Po zastosowaniu preparatu obniża się aktywność żerowania szkodników. Rimon 100 EC jest środkiem selektywnym dla owadów pożytecznych, dlatego można go stosować w sadach prowadzonych zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji.

W sadach jabłoniowych Rimon 100 EC można wykorzystać do zwalczania owocówki jabłkóweczki opryskując w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. Do zwalczania zwójkówek może być zastosowany przed kwitnieniem lub w okresie wylęgania się larw letnich pokoleń.

Dr Alicja Maciesiak Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Polecane artykuły:
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder