SADOWNICTWO

SZKOLENIA

29.03.2024

Przygotowanie pola pod uprawę truskawek - Konferencja Truskawkowa

K. Jakubowska

Zapraszamy do obejrzenia II części konferencji truskawkowej z 28 lutego 2024 r. na temat kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania pola do uprawy truskawek. Ekspert: Krzysztof Zachaj, Dyrektor Działu Nawozów, Agrosimex W filmie: 00:00 - wstęp 02:07 - wymagania pokarmowe truskawek 03:47 - analiza gleby kluczem do prawidłowego przygotowania gleby 07:36 - rola próchnicy 10:45 - właściwości kwasów humusowych 17:05 - produkty z kwasami humusowymi 19:00 - Algasoil - nawóz organiczny z algami 20:10 - odczyn gleby 22:21 - rola wapnia w glebie 24:42 - produkty wapniowe 26:24 - nawożenie podstawowe 28:26 - Perlka - charakterystyka produktu 31:15 - „Nie Nawozowe” źródło azotu - Rhizosum N plus 36:30 - Delsol Plus - skuteczny regenerator biologiczny gleby 42:32 - produkt mikrobiologiczny Messor 45:10 - podsumowanie
Produkty polecane w filmie: ActiHumus Pro Startus Active Rosahumus Algasoil Wapniak Kornicki ASX Siarczan wapnia Żywa kreda Active Mag Rosafert 12-12-17 Rosafert 5-12-24 Yaramila Complex  Polysuphate Perlka Rhizosum N plus Delsol plus  

Transkrypcja

Dzień dobry. Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze poświęconym uprawie truskawek. Krzysztof Zachaj, Dział Nawozów firmy Agrosimex.

Temat dzisiejszego webinaru, który mi przypadł w udziale zaprezentować, to jest przygotowanie pola pod uprawę truskawek i kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę. Oczywiście tutaj przygotowanie pola ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej uprawy truskawek i nie tylko, wszystkich upraw sadowniczych, warzywniczych czy rolniczych, bo tutaj tych aspektów mamy bardzo dużo. Ale żebyśmy mogli mówić o dobrym wzroście roślin, to musimy rzeczywiście to pole przygotować, bo to jest klucz do powodzenia naszej uprawy, żeby nasze plantacje wyglądały tak ładnie, jak ta jedna plantacja. Na pewno dużo jest takich plantacji, ale niestety też spotykamy plantacje, które są w gorszym stanie, bo tutaj troszkę gdzieś tam to pole może nie zostało do końca tak przygotowane. Oczywiście tu mówiąc o przygotowaniu pola, mówimy o uprawie truskawki uprawianej w gruncie, ale też w ostatnich latach coraz więcej nam przybywa plantacji truskawek uprawianych pod osłonami. I tutaj pod osłonami, jak są uprawiane na podłożach inertnych, to nie będziemy mówić o przygotowaniu pola, ale też uprawia się truskawkę na podwyższonych zagonach. I też tutaj bardzo istotną rzeczą jest, żeby szczególnie w takich sytuacjach zadbać jednak o, jeżeli zrobimy zmianę nasadzeń, żeby tę glebę dobrze nawozić, odkazić, bo to też ma ogromne znaczenie, żeby ta presja patogenów, które szczególnie kiedy truskawki często wracają na to samo pole, żeby tutaj tę presję tych chorób maksymalnie zmniejszyć i jednocześnie dostarczyć później roślinom składników pokarmowych, które są niezbędne do wzrostu i zapewnią wydanie wysokich i dobrej jakości plonów.

Jeżeli mówimy o przygotowaniu pola, to oczywiście kluczem, taką podstawą jest najważniejsza informacja, jakie wysokości składników pokarmowych truskawka pobiera. Truskawki akurat z racji… nie mają zbyt wielkich wymagań pokarmowych. Przyjmuje się, że pobierają w zależności od odmiany, sposobu uprawy, od 50 do 100 kilogramów na hektar azotu, 30 do 60 kilogramów fosforu, tutaj największe wymagania są co do potasu, to jest od 120 do 190 kilogramów na hektar, wapnia 40-80 kilogramów jako tego wapnia odżywczego i 20 do 80 kilogramów magnezu. Oczywiście oprócz tego jeszcze niezbędne wymagania są co do mikroelementów, szczególnie tutaj żelazo jest kluczowym składnikiem dla truskawek, ale tak samo mangan i bor. I takiej ilości składników pokarmowych, mówimy tu szczególnie o fosforze, potasie, wapniu czy magnezie, powinny być w glebie, kiedy przygotowujemy to pole pod nowe nasadzenia. Bo jeżeli później będziemy w trakcie wegetacji, jak te plantacje zostają na tym polu na drugi czy czasami na trzeci sezon, to rzeczywiście trudniej jest te składniki pokarmowe wnosić, kiedy nie mamy możliwości wymieszania tych składników pokarmowych z glebą. Oczywiście w uprawie truskawek znaczną część składników pokarmowych wnosimy przez fertygację i te składniki razem z wodą przesiąkną w zasięg systemu korzeniowego, ale przy fertygacji też nie mamy możliwości pokryć tymi składnikami pokarmowymi całego systemu korzeniowego truskawek. I dlatego też patrząc na te wymagania pokarmowe truskawek, kluczem do każdego przygotowania pola jest analiza gleby. Ja tutaj dzisiaj może z braku czasu nie będę omawiał szczegółowo wszystkich tych, dlaczego analizy trzeba robić, bo to jest klucz i podstawowa informacja. I tu wybraliśmy kilka takich analiz, które pokazują, że nie da się powiedzieć jednym zdaniem, zastosujcie w każdym gospodarstwie załóżmy 100 kilogramów czy tam 50 kilogramów azotu, 30 kilogramów fosforu, 120 kilogramów potasu. Jak widzicie państwo z tych analiz, mamy tylko kilka analiz i mamy całkowicie różne zawartości fosforu, mamy zawartości potasu od bardzo wysokich do bardzo niskich, magnez od wysokiej do średniej czy bardzo niskiej, no i wapń. Tutaj ten rozrzut jest, jak państwo widzicie, największy, bo mamy od 3700 miligramów wapnia na litr gleby, a w innym przypadku mamy 107 miligramów wapnia. I w każdym tym gospodarstwie, każdą działkę nawet, nie tylko gospodarstwo, każdą kwaterę musimy traktować oddzielnie, bo nie da się ustalić, że wszędzie dajemy takie same dawki nawozu, bo po to robimy analizę gleby, żeby dostarczyć odpowiedniej ilości składników pokarmowych, ale druga rzecz, robimy też po to, żeby to nawożenie było ekonomicznie uzasadnione. Bo nie ma potrzeby dawać wysokich dawek załóżmy tego, tak jak w pierwszym przypadku, mamy wysokie zawartości czy średnie potasu, wysoką zawartość wapnia, wysoką zawartość materii organicznej, ale w innych przypadkach... i tutaj nie ma potrzeby stosowania wysokich dawek nawozu, bo możemy w ten sposób te dawki obniżyć. Dzisiaj każde gospodarstwo ma mniejsze czy większe, te pieniążki są oglądane dwa razy na nawozy, zanim je wydamy. I mając taką informację, możemy rzeczywiście tych pieniążków na nawozy wydać dużo mniej, a uzyskamy dobre plony w stosunku do tych, które mają niskie zawartości, tak jak mamy w tej dolnej tabelce 2_D, 3_D, gdzie mamy niskie zawartości azotu, niskie fosforu, bardzo niskie potasu, bardzo nisko, widzicie państwo, magnezu nisko też, poniżej 3 miligramów nawet w warstwie podornej, wapnia bardzo nisko, 107 miligramów. I tutaj te koszty nawożenia, niestety, żebyśmy mogli mówić o uzyskaniu wysokich plonów, niestety będą wyższe. Ale jeżeli nie zrobimy tego zabiegu nawożenia, nie damy odpowiednich dawek nawozów, to niestety od razu na starcie skazujemy tę plantację na to, że ona nie będzie mogła wydać odpowiedniego plonu, bo nie będzie miała odpowiedniej ilości składników pokarmowych niezbędnych do wzrostu, do rozwoju.

I jeszcze sprawa odczynu gleby. Widzicie państwo, tu mamy rozrzut bardzo wysoki, 7,5-7,8, ale mamy też w tej drugiej działce 7,8, 7,6, ale w podglebiu 4,7, czyli tutaj widać, że pewne działania były podjęte, ale ten proces odkwaszenia gleby jeszcze nie zaszedł tak głęboko, żeby można było mówić, że mamy podobny odczyn gleby w całym profilu tej warstwie ornej i podornej. I to będzie nam wpływało też na wzrost roślin, bo część będzie tu, gdzie mamy już, odkwaszenie gleby zaszło, a część będzie jeszcze w tej glebie silnie kwaśna.

I to, co jest kluczowym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu uprawy, to są tak: zapewnić dobry odczyn gleby, zadbać o możliwie zawartość próchnicy, strukturę gleby, no i odpowiednia zawartość składników pokarmowych. I te filary, one wtedy nam, jeżeli te trzy odczynniki będą na dobrym poziomie, to samo nawożenie mineralne jest relatywnie proste i tanie, bo wtedy możemy dać, jeżeli mamy wysoką zawartość próchnicy, dobry odczyn gleby, to ilość składników pokarmowych, które musimy wnosić do gleby, będzie niższa niż na glebach ubogich w próchnicę.

Dlaczego ta próchnica jest tak istotna? Dlatego że ma ogromny wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne gleby. Działa jak lepiszcze strukturotwórcze. Dobra struktura gruzełkowata wpływa nam na lepszy rozwój systemu korzeniowego. To jest bardzo istotne. No i to, co jest kluczowe w ostatnich latach, próchnica zatrzymuje pięć razy więcej wody, niż sama waży. Jest to magazyn wody na okresy suszowe. Oczywiście większość plantacji truskawek mamy nawodnienie, mamy instalacje nawodnieniowe, fertygacje, ale to też nawadnianie kosztuje. Jeżeli będziemy mieli glebę zasobną w próchnicę, to na początku wegetacji, tak jak mamy w tym roku, mieliśmy mokrą zimę. Grudzień, styczeń, luty - mamy dużo większą sumę opadów, niż to było w latach poprzednich. Jeżeli ta gleba będzie wysokopróchniczna, to tej wody nam wystarczy w tych rezerwach glebowych na dużo, dużo dłużej niż na glebach lekkich. Każde 1% próchnicy zatrzymuje do 160 metrów sześciennych wody. Gleba próchniczna w dobrej strukturze może zatrzymać do 80% wody opadowej dla roślin. Gleba uboga w próchnicę, gleba lekka, tej wody zatrzyma do 20%. Ta woda szybko przesiąka w głębsze warstwy poza zasięg systemu korzeniowego. Próchnica też jest takim rezerwuarem składników pokarmowych, dlatego że zasobność gleby jest większa. Może zmagazynować 4 do 12 razy więcej składników niż część mineralna. I to, co bardzo istotne, stabilizuje nam odczyn gleby. Na glebach próchnicznych nie ma takich silnych zmian od tego odczynu zakwaszania gleby i ponosimy mniejsze koszty na odkwaszanie. Próchnica też będzie nam zapobiegała przez tę stabilizację odczynu gleby, będzie też nam zapobiegała gromadzeniu się toksycznych pierwiastków, jak glin czy nadmiernej ilości żelaza czy manganu, które występują na glebach bardzo kwaśnych. I to, co bardzo istotne jeszcze, jest bardzo istotnym, że próchnica jest takim magazynem życia, poprawia aktywność mikrobiologiczną gleby. Dzisiaj ta mikrosprawność biologiczna gleby nabiera coraz większego znaczenia na przemianę azotu, przemianę fosforu, także mobilizację potasu. I dzięki stosowaniu takich produktów, gdzie będziemy mieli żyzną glebę plus produkty mikrobiologiczne, możemy rzeczywiście zdecydowanie obniżyć koszty nawożenia, uzyskując wysokie i dobrej jakości plony.

To, co jest tutaj, to jest istotne. Oczywiście, jeżeli macie państwo możliwość zastosowania obornika, są te regiony, gdzie ten obornik można kupić, to oczywiście obornik będzie doskonałym źródłem substancji organicznej i podnosił będzie nam żyzność gleby, dostarczał składniki pokarmowe i tę substancję organiczną. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to też należy zwrócić uwagę, że nawet słoma, która jest używana do ściółkowania, ona w 80% będzie ulegała mineralizacji, a tylko 15-20% będzie przechodziło w procesy humifikacji, w dłuższej perspektywie wpływając na tworzenie się próchnicy. To, co bardzo istotne, kwasy humusowe, które są głównym składnikiem próchnicy, wpływają na strukturę gleby, życie biologiczne, ograniczenie składników pokarmowych i są takim magazynem życia, bo wpływają nam na tę poprawę sprawności biologicznej i zapobiegają wypłukiwaniu składników pokarmowych i antagonizmowi pomiędzy poszczególnymi składnikami pokarmowymi. To, co jest bardzo istotne, że kwasy humusowe wpływają na regulację stosunków wodno-powietrznych. To, co bardzo istotne, lepsza struktura gruzełkowata, gdzie mamy te przestworza struktury gruzełkowatej, gdzie w czasie opadów ta woda jest gromadzona, też to dużo łatwiejszy rozwój systemu korzeniowego. No i to, co jest bardzo istotne, kiedy mamy tak, jak teraz, sporo opadów, czy nawet jest tam nadmiar tych opadów, przyjdzie wiosna, wysokie temperatury, niestety na glebach takich ubogich w próchnicę dochodzi nam też do zaskorupienia, pękania tej gleby, przez to też uszkadzany jest system korzeniowy. Tam, gdzie są gleby zasobne w próchnicę, w kwasy humusowe, takich zjawisk prawie nie ma. To, co jest bardzo istotne. I to, co już powiedziałem, że rzeczywiście kwasy humusowe, próchnica, są doskonałą pożywką dla wszystkich mikroorganizmów glebowych. Na jednym hektarze w większości gruntów ornych w Polsce występuje 3 do 15 ton bakterii, które decydują o efektywności mineralizacji, ale też wpływają na wiązanie azotu, przemiany fosforu glebowego. Tak że tutaj też tych bakterii, które są pożyteczne, Azotobacter, Nitrosomas, Bacillus, Pseudomonas, Aspergillus, tych bakterii, które będą wpływały nam na przemiany biologiczne składników pokarmowych, tych składników naprawdę jest bardzo dużo i musimy robić coraz więcej, żeby stworzyć tym bakteriom i grzybom pożytecznym dobre warunki do rozwoju. To, co już powiedziałem wcześniej, na glebach zasobnych w próchnicę, w kwasy humusowe mamy dużo mniejsze straty wypłukiwania azotu. Truskawka ma płytki system korzeniowy i ważne jest, żeby on znajdował się w tej głębokości do 20, głównie 40 centymetrów, bo tam będzie główna masa truskawek. W tym roku, jeszcze w poprzednich latach takiego procesu wymywania tego azotu, wypłukiwania w czasie opadów praktycznie nie mieliśmy, bo mieliśmy niedobór wody. W tym roku po raz pierwszy mamy sytuację taką, że ta suma opadów w niektórych regionach, nawet w tych regionach takich i na Kujawach, suma opadów w tym okresie do 23 lutego, bo takie mamy dane, często jest o 100% wyższa niż to było w latach poprzednich. Tak że tutaj ta sytuacja, należy się z tego cieszyć, bo to będzie nam powodowało, że te składniki pokarmowe będą ładnie się rozpuszczały, które zostały zastosowane już w poprzednich latach i jesienią. I będą tutaj też dobre, i ta woda będzie nam zapewniała dobry wzrost roślin, i będziemy mogli wejść troszkę później z fertygacją. Druga rzecz, próchnica wpływa nam, tak jak już mówiłem, na odczyn gleby. To ma kluczowe znaczenie, dlatego że stabilizuje nam odczyn gleby, nie mamy takich wahań, że jak zwapnujemy świeżo pole, mamy przez krótki okres czasu pH 7 czy więcej, powstają nam trudnorozpuszczalne te związki fosforu, bo to ma największy wpływ, związany jest z odczynem gleby i tutaj stabilizacja tego odczynu ma kluczowe znaczenie, bo na glebach kwaśnych powstają fosforany glinu, żelaza, a świeżo po zwapnowaniu na glebach zasadowych powstają nam fosforany wapnia, które też są nierozpuszczalne. I takie optymalne pH jest 6-6,5 dla najlepszego pobierania fosforu, a kompleks sorpcyjny z kwasami humusowymi też będzie zapobiegał uwstecznianiu się fosforu i tworzenie tych nierozpuszczalnych związków. To, co jest bardzo istotne, mniejsze wypłukiwanie składników pokarmowych, większa dostępność w zasięgu systemu korzeniowego, zmniejszenie antagonizmu jonowego, to są te kluczowe czynniki, które mają ogromny wpływ na pobieranie składników pokarmowych, wzrost roślin i dobry rozwój, i wydanie wysokich plonów. Też tak jak spojrzymy jeszcze na ten szczebel najdrobniejszy, gdzie mamy strefę włośnikową, to też żeby składniki pokarmowe były pobierane, muszą być rozpuszczone w wodzie. Dodatek kwasów humusowych będzie też oczywiście zmniejszał antagonizmy jonowe, ale kwasy humusowe, próchnica, stymulują rozwój na strefie włośnikowej, tej, która jest najaktywniejsza, którą pobierana jest woda, składniki pokarmowe i następuje ta wymiana jonowa pomiędzy glebą, roztworem glebowym, a strefą włośnikową uprawianych roślin. Tak że tutaj kwasy humusowe mają ogromny wpływ na budowanie tego systemu korzeniowego i rozwój roślin i pobieranie składników pokarmowych. Ta ogromna jeszcze zaleta, którą... bo mówimy o budowaniu próchnicy, ale też próchnica nam się odwdzięcza za… jeżeli będziemy wpływali na utrzymanie dobrego poziomu tej próchnicy, to też w procesie mineralizacji, jak widzieliście państwo, te procesy są równoważne, mamy mineralizację i humifikację. Humifikacja, mineralizacja próchnicy następuje praktycznie non-stop, bo te bakterie jednak glebowe pracują, przetwarzają, korzystają z tej próchnicy i w tym okresie wegetacji na glebach takich ciężkich, które będą miały te 2-3% próchnicy, uwalnianych zostaje 70-80 kilogramów azotu, na glebach średnich – 90-95 kilogramów, a na glebach lekkich nawet do 100 kilogramów azotu. Czyli też możemy wtedy brać pod uwagę, że możemy zastosować niższe dawki nawozów mineralnych na tych glebach, które mają wysoką zawartość próchnicy, bo ten azot zostanie uwolniony w okresie wegetacji. Co prawda truskawka do tego momentu z racji, że wcześniej wchodzi nam w okres wegetacji i szybko kończy nam wydanie plonów, bo to mamy z reguły czerwiec, maj, czerwiec, to tutaj te procesy zachodzą jeszcze dłużej, ale też na ten start tego azotu dla roślin już będzie dostarczonego.

I co zrobić, jeżeli nie mamy obornika? Widzicie państwo, że ta gleba jest zmęczona. Truskawki wracają często na pole. Nie uzyskujecie takich plonów, jak u załóżmy sąsiadów, to wtedy oczywiście należy zadbać o to, żeby tej próchnicy... poprawić te procesy humifikacji, wpłynąć na dostarczenie kwasów humusowych i naszym produktem, tym kluczowym, który dostarcza tych składników, jest Rosahumus. Stosujemy go w zespole uprawek przygotowujących pole w dawce 3-6 kilogramów na hektar. Później też może być stosowany dolistnie. I też to, co bardzo istotne, jak będziecie państwo sadzili nowe nasadzenia, moczenie korzeni sadzonek, jednoprocentowy roztwór, doskonałe efekty, też będzie wpływał nam na pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego. Drugim produktem jest Startus Active, który oprócz kwasów humusowych zawiera także aminokwasy, tryptofan, metioninę. I ten produkt możemy stosować i przed sadzeniem, i później po sadzeniu truskawek. No i płynna wersja Rosahumusa - Acti Humus Pro, mniejsza koncentracja, w płynnej wersji, 20-40 litrów na hektar, doglebowo w zespole uprawek przygotowujących pole pod nowe nasadzenia.

I tutaj stosując Rosahumus, mamy rzeczywiście bardzo fajny rozwój systemu korzeniowego, rośliny szybciej go budują, lepiej się rozwija, tak że tutaj ma to ogromne znaczenie dla poprawy pobierania składników pokarmowych i wydania wysokich i stabilnych plonów. Tutaj Startus Active jako drugi produkt, to akurat było nawożenie dolistne tym preparatem, ale widzicie państwo, że stosowanie kwasów humusowych - czy Rosahumus, czy Startus - jest bardzo korzystne, dlatego że będzie nam wpływał na lepsze pobieranie składników pokarmowych, lepszy rozwój systemu korzeniowego i w końcowym efekcie uzyskujemy dużo wyższe plony niż tam, gdzie tych produktów nie stosowaliśmy. Kolejnym produktem, ale całkowicie innym od Rosahumusu czy Startusa jest nawóz Algasoil. Jest to nawóz granulowany, w 100% otrzymywany z alg morskich Sargassum. Nawóz, który zawiera wszystkie składniki organiczne, azot, fosfor, potas, wysoką zawartość węgla organicznego, substancji organicznej, kwas alginowy, który ma podobne działania jak kwasy humusowe. Nawóz ten możemy stosować w zespole uprawek przygotowujących pole razem z nawozami NPK. Stosując Algasoil możemy obniżyć dawki nawozów mineralnych NPK nawet o 25%. Dzięki temu, że zawiera tę substancję organiczną plus kwas alginowy oraz jod, będzie wpływał nam na lepszy rozwój systemu korzeniowego i zmniejszenie tego antagonizmu pomiędzy poszczególnymi składnikami pokarmowymi.

No i dochodzimy do kolejnego etapu. Pierwszy filar omówiliśmy, czyli przygotowanie, poprawa żyzności gleby, bo struktura gruzełkowata, te aspekty, które wcześniej mówiłem. Drugim aspektem bardzo istotnym jest odczyn gleby. I tutaj największe szanse poprawy odczynu gleby mamy tak na dobrą sprawę tylko przed założeniem plantacji, przygotowując pole. Jak państwo widzicie, truskawka nie ma zbyt wygórowanych oczekiwań, potrzeb co do odczynu gleby, bo to 5,5-6,2 to jest taki optymalny odczyn gleby dla uprawy truskawek. Ale też spotykamy się, że wiele plantacji jest uprawianych na glebach, które mają pH poniżej 5 i tutaj rzeczywiście wtedy ten rozwój roślin jest gorszy. Mniejszy, gorszy był rozwój systemu korzeniowego, gorsza dostępność składników pokarmowych, bo oczywiście wapń jest tym składnikiem, który ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o wpływ na glebę, na jej właściwości fizykochemiczne. Ale też pamiętajmy o tym, że wapń też jest tym składnikiem, który będzie nam wpływał... jako składnik odżywczy, o czym mówiłem wcześniej. Tutaj państwo widzicie, że wraz ze zmianą odczynu gleby zmienia nam się pobieranie składników pokarmowych. Na glebach bardzo kwaśnych stopień wykorzystania, pobierania azotu, fosforu czy potasu jest powyżej 20%, poniżej 30%. Największy wpływ ma odczyn gleby na pobieranie fosforu, jak państwo widzicie, dopiero pH takie 7 wpływa nam, że pobieranie fosforu jest na tym maksymalnym poziomie, ale dla uprawy truskawki takie pH jest niepożądane. Jak widzicie państwo, przy pH 6 już to pobieranie fosforu jest na poziomie około 50%, a pobieranie azotu, potasu przy pH 6 jest na poziomie ponad 80%, azotu ponad 90%, pobieranie potasu. Inna rzecz jeszcze, antagonizmy. Jak państwo widzicie, silne antagonizmy mamy pomiędzy fosforem a wapniem, pomiędzy fosforem a żelazem. To, co na glebach kwaśnych, że powstają te fosforany żelaza nierozpuszczalne w wodzie, ale też mamy antagonizmy pożyteczne, że krzem będzie wpływał na pobieranie fosforu, magnez będzie wpływał na pobieranie fosforu. Tutaj trzeba też zwracać na to uwagę i ten odczyn gleby będzie miał ogromny wpływ na tego typu działania i pobieranie składników pokarmowych i ich dostępność. Rola wapnia w glebie jest niezmiernie istotna. Też wpływa na odczyn gleby, wpływa na tworzenie struktury gruzełkowatej. Na glebach kwaśnych następuje niestety degradacja chemiczna, rozpad struktury i takie gleby będą właśnie wtedy... albo tworzą się zastoiska wodne, albo ta woda będzie szybko przesiąkała w głąb gleby. Odczyn gleby, wapń wpływa na pobieranie składników pokarmowych, to co widzieliście państwo, lepszy rozwój systemu korzeniowego. Wapń też ma ogromny wpływ, podniesienie odczynu gleby ma ogromny wpływ na lepszy rozwój sprawności biologicznej gleby. Wszystkie mikroorganizmy lepiej rozwijają się na glebach o odczynie lekko kwaśnym, gdzie jest pH 5,5-6 albo jeszcze wyższe. I to, co bardzo istotne, na glebach kwaśnych i bardzo kwaśnych wzrasta ruchliwość metali ciężkich, kadmu, ołowiu, glinu i te pierwiastki są szkodliwe dla systemu korzeniowego, ale też jeżeli na glebach kwaśnych, to też dzisiaj coraz więcej, wszyscy przetwórcy robią dzisiaj analizy chemiczne i często zdarzają się przyp

linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder