SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

16.04.2012

Parch 2012 - pierwsze istotne wysiewy i infekcje

R. Binkiewicz

Agrosimex
W ciągu ostatniej doby na terenie wszystkich regionów sadowniczych wystąpiły opady deszczu, które doprowadziły do wysiewów zarodników workowych oraz infekcji. Wysiew zarodników na Spore Trapach zlokalizowanych w Błędowie odnotowany został na poziomie słabym. Nie oznacza to jednak braku zagrożenia ze strony parcha, ponieważ wszystkie stacje meteorologiczne odnotowały infekcje: na zachodzie kraju słabe (stacje Trzebnica, Białośliwie, Wtelno, Gniewkówiec, Mostki, Sompolinek, Żurawieniec). W Polsce centralnej, południowej i wschodniej są silne infekcje, które w większości lokalizacji trwają. W związku z tym, po ustabilizowaniu się pogody, niezbędne jest wykonanie zabiegu: W regionach, gdzie wystąpiły długotrwałe opady, infekcje silne, oraz brak jest intensywnego rozwoju jabłoni (centralna, południowa i wschodnia Polska) zalecany jest zabieg jednym z preparatów:

Syllit 65 WP - 2 kg/ha Carpene 65 WP - 2 kg/ha

W lokalizacjach, gdzie wystąpiły słabe i krótkotrwałe infekcje, oraz rozwój jabłoni jest zaawansowany – faza zielony pąk (zachodnia Polska), zalecany jest zabieg jednym z preparatów:

Syllit 65 WP - 2 kg/ha Carpene 65 WP - 2 kg/ha Lub Chorus 50 WG Mythos 300 SC w mieszaninie z jednym z preparatów kontaktowych np: Merpan 80WG/50WP, Captan 80WG, Delan 700WG

!!! Uwaga. W okresie występowania zarodników workowych, czyli w tej chwili, nieuzasadnione są obawy o skuteczność środków dodynowych, w związku z odpornością grzyba na tą substancję. Odporności te dotyczą jedynie zarodników konidialnych, co potwierdzają znane ośrodki badawcze oraz autorytety w tej dziedzinie w Europie Zachodniej m.in. Piet Creemers, PCFruit, Bart Liesenborghs, Belgia. Poniżej zestawienie infekcji na podstawie sieci stacji meteorologicznych Agrosimex.
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder