SADOWNICTWO

AGROTECHNIKA

18.04.2014

Adiuwanty - aktywacja skuteczności

Brak autora

Nowoczesne adiuwanty pozwalają na znaczą poprawę skuteczności oprysków. Kiedy warto zastosować adiuwant i jaki wybrać? Skuteczna ochrona upraw nie jest zadaniem łatwym. Wynika to między innymi ze strat substancji aktywnej, które powstają podczas wykonywania zabiegu. Straty te mają wiele przyczyn: woda o niewłaściwym pH i wysokiej twardości nalewana do opryskiwacza blokuje część cząsteczek substancji aktywnej; zbyt drobne krople oprysku są znoszone przez wiatr; za duże krople szybko spływają z roślin; a krople, które jednak trafiły na roślinę, szybko wysychają, nie pokrywając całej rośliny. To tylko niektóre czynniki utrudniające pracę ogrodnikom. Dobrze dobrane adiuwanty pozwalają na uniknięcie tych problemów.

Adiuwanty mogą oferować szereg różnorodnych funkcji:

  •  Poprawa zwilżenia opryskiwanej powierzchni.
  •  „Rozciągnięcie” kropli oprysku na powierzchni liścia.
  •  Lepsze zatrzymanie substancji na powierzchni liścia.
  •  Zwiększenie penetracji trudno dostępnych miejsc.
  •  Wyrównanie wielkości kropel – zapobieganie znoszeniu przez wiatr.
  •  Ograniczenie zmywania przez deszcz.
  •  Korygowanie odczynu bądź twardości wody.
  •  Zapobieganie pienieniu się.

Adiuwanty

Adiuwanty to substancje, które stosuje się łącznie ze środkami ochrony roślin lub nawozami w celu poprawienia jakości zabiegu. Adiuwanty same w sobie nie zwalczają patogenów ani nie odżywiają roślin, powodują natomiast zmianę właściwości fizycznych cieczy roboczej.

Adiuwanty silikonowe

Preparatami cieszącymi się już uznaniem wśród wielu ogrodników są adiuwanty silikonowe, takie jak np. Silwet, Slippa czy Flipper.
Agrosimex
Ich dodatek powoduje znaczne (kilkudziesięciokrotne) obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy, przez co krople „rozciągają” się na znacznie większą powierzchnię. W rezultacie poprawia się pokrycie roślin cieczą roboczą, a co za tym idzie: zwiększa się także pobranie substancji aktywnej. Krople są bardziej jednorodne – mniej jest kropel bardzo małych i bardzo dużych, co poprawia ich dotarcie do celu i ogranicza straty podczas niekorzystnej pogody (np. wiatr). Obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy jest w przypadku tych produktów tak duże, że pokryte zostają nawet miejsca nieopryskane bezpośrednio, np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści czy miejsca osłonięte oprzędami. W uprawach sadowniczych adiuwanty silikonowe są zalecane m.in. do zabiegów akarycydami. Przędziorki żerują na spodnich stronach liści pokrytych „włoskami”, przez co zabiegi bez odpowiednich „wspomagaczy” nie są w stanie ich dosięgnąć. Doświadczenia pokazują, że skuteczność akarycydów może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent po dodaniu dobrego adiuwantu. Również zwalczanie miodówek, mszyc, a w szczególności bawełnicy korówki z dodatkiem adiuwantu pozwala osiągnąć dużo lepszą efektywność. Larwy tych szkodników pokryte są często oprzędem lub rosą miodową, przez co kontakt z preparatem jest utrudniony. Kolejnym polem do popisu dla adiuwantów silikonowych są zabiegi herbicydami – zwiększają one skuteczność zabiegu, dzięki poprawie penetracji pryskanych chwastów.
Agrosimex
Agrosimex

Wydłużenie działania substancji

Adiuwant Prolonger powoduje „przyklejenie” substancji aktywnej do opryskanej powierzchni. Zawarte w nim składniki łączą się z naturalną warstwą woskową rośliny, wiążąc również substancję aktywną. Powoduje to wydłużenie działania środka oraz zabezpiecza przed zmyciem przez deszcz lub deszczowanie. Intensyfikuje to wykorzystanie środków ochrony roślin czy nawozów  dolistnych (nawet do 100%).

Na problemy z wodą

Agrosimex
Kolejnym multifunkcjonalnym preparatem jest Activ 5. Pozwala on na regulację pH i twardości wody, a dodatkowo zawiera substancje zwilżające. Optymalny odczyn wody do zabiegu powinien być lekko kwaśny. Nie wszędzie woda o takich parametrach jest dostępna. Activ 5 pozwala na efektywne obniżenie pH – zadanie to ułatwia wskaźnik kolorymetryczny zawarty w tym produkcie. Zmienia on kolor w zależności od odczynu roztworu. Drugim problemem – być może nawet bardziej istotnym – jest twardość wody. Jony zawarte w twardej wodzie, m.in. Ca++, Mg++, Fe+++, Na+, mogą wchodzić w reakcje z substancją aktywną, blokując jej skuteczność. Activ 5 dokonuje sekwestracji jonów (należy go dodać przed wlaniem środka ochrony), zabezpieczając skuteczność zabiegu.  
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder