SADOWNICTWO

NAWOŻENIE OWOCÓW

07.03.2013

Nawożenie wapniem: ważne nie tylko dla gleby!

P. Baranski

Wapń, który strukturalnie występuje w blaszce środkowej ścian komórkowych, pełni szereg istotnych funkcji w roślinie. Wchodzi m.in. w skład ścian komórkowych i ma wpływ na ich przepuszczalność, aktywuje enzymy, neutralizuje kwasy organiczne, wpływa na rozwój i wzrost korzeni. Odgrywa podstawową rolę w stabilizowaniu pektyn tworzących blaszkę środkową ściany komórkowej.

Rola wapnia w budowie ścian komórkowych

Pektyny (pektyniany wapnia) zbudowane są z długich łańcuchów złożonych z reszt kwasu a-D-galaktouronowego, a powiązanych ze sobą właśnie za pomocą wapnia. Uczestniczą one w budowie ścian komórkowych. Jest ich szczególnie dużo w blaszce środkowej, która jest elementem spajającym poszczególne komórki ze sobą. Ściany komórkowe tworzą układ szkieletowy nadający roślinom odpowiednią wytrzymałość, a ponadto decydują o odporności roślin na niesprzyjające warunki klimatyczne i  stanowią zaporę przed penetracją patogenów. W warunkach suszy wapń stabilizuje struktury białkowe, membrany komórkowe oraz micelle. Wapń utrzymuje także odpowiednią strukturę membran plazmatycznych biorąc w ten sposób udział w organizacji fizjologicznej komórki. Wapń wpływa również korzystnie na działanie niektórych enzymów - utrzymując biokoloidy komórki (i same enzymy), w stanie właściwego uwodnienia, co wpływa na przebieg wielu procesów biochemicznych.

Niedobór wapnia - przyczyny

Brak albo niedobór wapnia w roślinie pojawia się na glebach bardzo ubogich w ten pierwiastek (o niskim pH). Zdecydowana większość gleb w Polsce, to właśnie gleby kwaśne. Ale może być też spowodowany tym, że występuje on w formach niedostępnych dla roślin, albo może być trudno przyswajalny lub w ogóle nieprzyswajalny. Inną przyczyną niedoborów wapnia w roślinie może być jego zbyt wolne przemieszczanie w roślinie spowodowane spadkiem transpiracji, np. w warunkach wysokiej wilgotności powietrza lub intensywnej suszy.

Niedobór wapnia - uszkodzenia

Uszkodzenia spowodowane niedoborem wapnia są rezultatem zniszczenia ścian komórkowych spowodowanym zwiększoną przepuszczalnością tkanek i zaburzeniem funkcji komórkowych. Dzieję się tak, ponieważ pektynaza przenikając przez błony komórkowe wchodzi w reakcję z pektyną i niszczy blaszkę środkową oddzielającą poszczególne komórki. W wyniku tego procesu dochodzi do samo rozkładu tkanek.

Badania gleby

Aby zidentyfikować zasobność gleb w wapń i ocenić jego dostępność i przyswajalność dla roślin firma Timac Agro Polska organizuje bezpłatne badania gleby na zawartość tego składnika. Zachęcamy do skorzystania z tego, ponieważ bez dostępnego wapnia produkcja zdrowych i dorodnych jabłek po prostu nie jest możliwa. Jest doskonały sposób na to, jak poradzić sobie z tym problemem…

Nawożenie wapniem

Physiomax 975 i Physio-Mescal G 18 to nawozy z wysoką zawartością reaktywnego wapnia Mezocalc, polecane w uprawach sadowniczych. Nawozy zalecane są do stosowania także w uprawach ekologicznych (wykaz IUNiG). Poprawiają odczyn i strukturę gleby, stymulują rozwój systemu korzeniowego, dostarczają niezbędnego dla prawidłowego rozwoju roślin wapnia, a Physio-Mescal dodatkowo forsforu. Zwierają w swoim składzie kompleks Physio+ czyli wyciąg z alg morskich z aminopuryną, naturalną substancją wpływającą na wzrost systemu korzeniowego, pobieranie P i K oraz poprawiającą odporność roślin na  czynniki stresowe w początkowej fazie wzrostu. Aminopuryna działa jako sygnał, wiążąc się z receptorami komórkowymi rośliny. Po wychwyceniu sygnału roślina zaczyna intensywniej pobierać do wewnątrz komórki wapń. Wzrost przepływu wapnia powoduje aktywowanie kiełkowania, rozwoju systemu korzeniowego i wschody roślin. Mezocalc to wysoce reaktywny i łatwo przyswajalny wapń pozyskiwany z oceanicznych złóż pochodzących z ery mezozoicznej. Złoża tego naturalnego węglanu wapnia powstały ponad 150 mln lat temu. Charakteryzują się one amorficzną strukturą i niespotykaną czystością, a zawarty w nich węglan wapnia jest bardzo wysoce reaktywny. Dodatek węglanu wapnia stanowi impuls dla mikroorganizmów glebowych pobudzający je do aktywności życiowej – wraz ze zrostem pH wzrasta aktywność mikroorganizmów glebowych. Nawożenie tym składnikiem zapewnia lepsze pobieranie substancji pokarmowych z gleby poprzez poprawę pH, stymulację aktywności mikroflory, a łatwo przyswajalny wapń doskonale odżywia rośliny. Mezocalc jest rezerwuarem wapnia dla roślin, poprawia strukturę gleby, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zapewnia lepsze kiełkowanie i krzewienie się roślin.

Dawkowanie

Physiomax 975 należy stosować wiosną i jesienią w każdej fazie rozwojowej roślin w dawce: 300-600 kg/ha, a Physio-Mescal G 18 w szczególności tam, gdzie występują braki fosforu w glebie – dawkowanie uzależnione od zawartości fosforu w glebie. Ale najlepiej jest skontaktować się z naszymi doradcami, którzy pomogą Państwu ustalić właściwy program nawożenia i dokarmiania roślin sadowniczych naszymi produktami. Są oni do Państwa dyspozycji! Możecie Państwo umówić się z nimi na spotkanie u siebie w sadzie,  kontaktując się z Działem Nawozów firmy Agrosimex, który jest dystrybutorem naszych produktów. Nasi doradcy dysponują wiedzą, doświadczeniem, ale przed wszystkim nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą, służącą do określania potrzeb pokarmowych roślin w sezonie wegetacyjnym, na podstawie badania niedoborów składników pokarmowych (metoda fluorymetrii). Firma nasza w ramach współpracy handlowej, oferuje również partycypowanie w kosztach badań gleby na zasobność składników pokarmowych, w zakresie uzgodnionym z doradcą handlowym Timac Agro Polska. Nasi doradcy pomogą Państwu także określić pH gleby, ponieważ wszyscy wyposażeni są w bardzo dobre pH-metry elektroniczne. Kontakt z Działem Nawozów Agrosimex.
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder