SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

06.11.2014

Miodówka gruszowa plamista - cechy

B. Konewka

Miodówka gruszowa plamista (Psylla piri) – kilka faktów

  • W przypadku tego gatunku rozróżniamy formę zimującą i formę letnią. Forma zimowa jest większa i prawie czarna, forma letnia jest mniejsza i beżowa.
  • Zimują owady dorosłe we wszelkich dostępnych ukryciach. Począwszy od lutego i marca w czasie słonecznych i cieplejszych dni wychodzą z ukryć i rozpoczynają żerowanie na młodych pędach.
  • Jeszcze przed pękaniem pąków samice po kopulacji składają jaja na gałązkach, jedno za drugim, najczęściej w poprzek pędu. Później w okresie pękania pąków jaja są składane na dolnej stronie liści.
  • Samice mogą żyć i składać jaja przez okres 6 tygodni.
  • Wyląg jaj rozpoczyna się w czasie pękania pąków.
  • W ciągu roku występują u nas trzy pokolenia i częściowo czwarte, a w niektóre lata także piąte.
  • Długość rozwoju jednego pokolenia trwa od 35 do 60 dni.
  • Pokolenie zimowe rozpoczyna składanie jaja w kwietniu. I pokolenie w na początku czerwca, II pokolenie około połowy lipca, III pokolenie pod koniec sierpnia.
  • Największą płodnością odznacza się pierwsze pokolenie letnie, którego samice mogą składać do 500 jaj.
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder