SADOWNICTWO

NAWOŻENIE OWOCÓW

13.04.2011

Likwidacja niedoborów żelaza

K. Zachaj

Agrosimex
Z prowadzonych od 5 lat analiz gleb wynika, że w prawie 50% badanych gleb jest niska zawartość żelaza. W następstwie niskiej zawartości żelaza  w sadach masowo występuje zjawisko chlorozy żelazowej na liściach drzew. Niską zawartość żelaza w liściach potwierdziły także analizy chemiczne wykonywane w ostatnich 2 latach od końca kwietnia aż do zbiorów owoców. Nasilające się problemy z brakiem żelaza spowodowane są głównie dużymi potrzebami drzew owocowych, zwłaszcza grusz i czereśni na ten składnik i wyczerpywaniem rezerw glebowych żelaza oraz złymi stosunkami wodno-powietrznymi w glebie. Deficyt tego pierwiastka zwiększa się gwałtownie po intensywnych opadach deszczu oraz na glebach świeżo zwapnowanych, a w przypadku wzrostu pH gleby powyżej 7 żelazo zawarte w glebie przechodzi w formy nieprzyswajalne dla drzew owocowych. W przypadku stwierdzenia w wyniku analiz gleby lub liści deficytu żelaza należy zastosować program nawożenia żelazem ponieważ jest to bardzo ważny pierwiastek odpowiedzialny za syntezę chlorofilu i aktywność fotosyntezy. Aby skutecznie zlikwidować niedobory żelaza należy połączyć nawożenie doglebowe i dolistne: 1)    Wczesną wiosną, przed kwitnieniem należy wykonać oprysk doglebowy rzędów drzew chelatem żelaza np. Mikrostar Fe w dawce 15-30 kg/ha. 2)    W okresie intensywnego rozwoju roślin należy zastosować 2-3 zabiegi dolistne w odstępach 14 dni nawozami zawierającymi żelazo np.  Mikrostar Fe w dawce 1 kg/ha lub Mikrostar complex (udoskonalona wersja nawozu Rosasol Mikro), Metalosate Fe w dawce 1,5-2 l/ha. W Metalosate Fe żelazo jest skompleksowane aminokwasami dzięki czemu jest bardzo szybko pobierane przez liście i wprowadzane do metabolizmu roślin. W sadach, w których w poprzednich latach. braki żelaza stanowiły poważny problem pierwszy zabieg należy wykonać przed kwitnieniem nawozem Metalosate Fe.
Agrosimex

Bezpłatne analizy chemiczne liści i owoców!

Promocja w sklepach Agrosimex - kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder