SADOWNICTWO

NAWOŻENIE OWOCÓW

30.01.2023

Kontrola stanu odżywienia drzew owocowych – możliwości

P. Rekas

Podstawą do uzyskania wysokich jakościowo i ilościowo plonów jest dbanie o odpowiedni stan odżywienia roślin. Istnieją dwie główne metody jego oceny – wizualna, polegająca na obserwacji zmian pojawiających się na liściach, i laboratoryjna, czyli analizy materiału roślinnego. Krzysztof Polewski, Weronika Tul, Karolina Felczak-Konarska/ Instytut Agronomiczny Fertico
Agrosimex
Przygotowanie próbek liści jabłoni do badań w laboratorium Systematyczne monitorowanie stanu odżywienia roślin jest bardzo istotne, ponieważ stanowi punkt wyjścia do zapewnienia uprawom optymalnych warunków do rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że badania laboratoryjne materiału roślinnego, tj. liści, umożliwiają najbardziej precyzyjne określenie zawartości poszczególnych pierwiastków w roślinie. Nie można jednak całkowicie wykluczać wizualnej oceny stanu odżywienia upraw. Nieprawidłowy wygląd liści może świadczyć o niedoborach składników pokarmowych. Zazwyczaj, kiedy mamy do czynienia z niedoborem jednego pierwiastka, ocena wizualna pozwala dość jednoznacznie zidentyfikować problem i zastosować odpowiednie środki.

Wizualna ocena to za mało

Kłopot może się pojawić wówczas, gdy deficyt dotyczy dwóch lub więcej składników. Wtedy ciężko „na oko” określić, jakie braki występują w roślinie, ponieważ objawy mogą wpływać na siebie wzajemnie, uniemożliwiając identyfikację. Ponadto niedobory poszczególnych pierwiastków mogą mieć podobne symptomy. Dla przykładu, niedobór mikroelementów – żelaza, molibdenu, manganu – wywołuje chlorozę i żółknięcie liści między żyłkami. Takie same objawy występują w przypadku deficytu makroelementów, takich jak potas i magnez.

Badania laboratoryjne liści

Agrosimex
Drzewa owocowe pobierają składniki pokarmowe z gleby Jak już wspomniano, analizy laboratoryjne liści są podstawą właściwej oceny stanu odżywienia roślin. Warto pamiętać, że kluczem do uzyskania wiarygodnych wyników jest odpowiedni pobór próbek materiału roślinnego do badań. Próbki liści należy pobrać do woreczka strunowego z 10–15 losowo wybranych drzew, rozmieszczonych równomiernie na plantacji. Liście powinno się pobierać z różnych stron drzew, z każdego po 8–10 sztuk. Najlepszy moment na analizę to okres 2–4 tygodni po zakończeniu wzrostu pędów. Co ważne, do badań przekazuje się zdrowe liście, bez widocznych oznak chorób czy uszkodzeń, i nie bezpośrednio po zastosowaniu nawozów dolistnych, po obfitych opadach deszczu ani w trakcie suszy. Odpowiednio pobrane próbki powinny być jak najszybciej dostarczone do laboratorium.

Analiza gleby

Każdy gatunek drzew owocowych ma inne potrzeby pokarmowe, a jak wiadomo, oprócz tego, że składniki pokarmowe dostarczane są roślinom przez nawożenie dolistnie, czerpie ona również substancje odżywcze z gleby. Dlatego należy monitorować również jej zasobność w składniki pokarmowe. Mając na uwadze indywidualne wymagania różnych gatunków drzew owocowych, decyzje dotyczące nawożenia powinno się podejmować, opierając się na analizie gleby. Bardzo istotnym, a zarazem najłatwiej mierzalnym parametrem gleby jest jej odczyn. Ma on wpływ na kondycję i strukturę podłoża, ale także na dostępność składników pokarmowych. Dla jakości plonu niezwykle ważne są makro- i mikroelementy w odpowiednich proporcjach. Jeśli analiza gleby wskazują na ich niskie poziomy, w profesjonalnym laboratorium doradca przygotowuje zalecenia nawozowe.
WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
Agrosimex
Zeskanuj kod QR i zobacz dodatkowe informacje. …laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico oferuje kompleksową analizę liści, czyli zawartości makro i mikroelementów i azotu ogólnego. Na podstawie wyników sporządzane są zalecenia nawozowe ze wskazaniem preparatów, które należy zastosować, aby poprawić stan odżywienia roślin. Do laboratorium w Grójcu przy ul. Mogielnickiej 33 próbki do badań można dostarczać od poniedziałku do piątku, w godz. 8–16. Więcej informacji na stronie internetowej www.fertico.pl i na profilu na Facebooku.

Ogranicz koszty nawożenia

Mając na uwadze wciąż wysokie ceny nawozów, warto szukać sposobów ograniczania wydatków związanych z ich zakupem. Przede wszystkim należy ustalić, czy w danym momencie stosowanie nawozów jest potrzebne. Niestety, wciąż pokutuje przekonanie, że co roku trzeba wysiać nawozy. Nie jest to dobra praktyka, ponieważ można doprowadzić do nadmiernego kumulowania się pierwiastków w podłożu, a to będzie miało niekorzystny wpływ na rośliny. Stosując nawozy „na oko”, nie uzyska się satysfakcjonujących plonów. Przed wysiewem nawozów ważne jest wykonanie analiz gleby w laboratorium. Badania takie pozwalają precyzyjnie określić aktualne zawartości poszczególnych pierwiastków i innych paramentów gleby. Następnie doradcy na podstawie wyników i opierając się na liczbach granicznych, przygotowują indywidualne zalecenia nawozowe.
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder