SADOWNICTWO

SZKOLENIA

29.02.2012

Konferencja Truskawkowa w Jasieńcu - relacja

Brak autora

Agrosimex
W dniu 25 lutego 2012 r. w obszernych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Jasieńcu w godz. 10:00-16:00 odbyła się konferencja truskawkowa poświęcona nowoczesnej technologii produkcji truskawek w polu i pod osłonami. Jej organizatorami byli: Urząd Gminy w Jasieńcu (Marek Pietrzak, Zenon Woźniak), firma Agrosimex (Janusz Miecznik), Plantpress (Marek Kawalec)oraz O.G. Jasieniec Związku Sadowników R.P. (Sylwester Janota). Na konferencję przybyli licznie plantatorzy truskawek z naszej gminy jak również z gmin ościennych, a nawet dalszych (Grabów, Iłża) w sumie około 250 osób. W przemyślnie zabudowanych meblościankach przez pracowników firmy Plantpress w korytarzach szkolnych wystawiali się przedstawiciele różnych firm obsługujących sadownictwo. Na dole szatnia a na półpiętrze napoje i słodycze. Konferencję otworzył wójt gminy Marek Pietrzak a prowadził ją doradca gminny Zenon Woźniak. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące perspektywicznych odmian truskawek deserowych eksport- konsumpcja (Dr Jan Danek - Sadowniczy Zakład Doświadczalny Brzezna, plantator z okolic Czerwińska Grzegorz Mitura) Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się dwie odmiany truskawek Roxana i Alba omawiane przez p. Grzegorza. Pan prof. W. Treder z I.O. ze Skierniewic w swojej prezentacji przybliżył słuchaczom w sposób bardzo sugestywny rożne warianty i możliwości produkcji sadzonek i owoców truskawek w podłożach sterylnych bez glebowych (torf, włókno kokosowe, perlit) umieszczonych w workach, rynnach, rurach etc pod osłonami.Tego typu produkcja nabiera coraz większego znaczenia w praktyce. Jednym z podstawowych czynników decydujących o jakości owoców m.in. truskawek jest szeroko rozumiana żyzność gleby. Pan dyrektor mgr. Krzysztof Zachaj z firmy Agrosimex w swoim ciekawym wystąpieniu w sposób profesjonalny omówił jak przywrócić i zachować ową żyzność gleby, która decyduje o jej sprawności (większa przyswajalność składników mineralnych, mniejsze nawożenie mineralne) Podkreślił znaczenie ph gleby, jej strukturę gruzełkowatą, rolę i znaczenie mikrobiologii gleby (dobroczynne grzyby, bakterie, promieniowce, pierwotniaki) Zwrócił uwagę na kapitalną rolę i znaczenie Rosahumusu i wapnowania gleb. Pani dr Joanna Klepacz z Plantpressu z dużym znawstwem omówiła znaczenie pszczoły murarki ogrodowej w zapylaniu roślin sadowniczych w tym truskawek, co ewidentnie przekłada się na wydajność i jakość owoców. O mineralnym nawożeniu truskawek (dawkach i terminach) nawozami firmy Yara mówił p. mgr Wojciech Wojcieszek. „O zwalczaniu najważniejszych chorób truskawek” przedstawiciel firmy Syngenta p. mgr Jerzy Tkaczuk, zaś o tym jak postępować z owocami truskawek w czasie zbioru oraz o obiektach chłodniczych pan mgr Paweł Barański. Uważam, że dobór tematów i prelegentów a więc wiedza i jej sposób przekazania dla praktyki w toku tej konferencji jak również organizacja konferencji – zdały egzamin. Pragnę podkreślić, że w czasie konferencji odwiedził nas poseł na Sejm RP p. Mirosław Maliszewski, który podzielił się z uczestnikami wiedzą na temat bieżącej sytuacji na rynku jabłek, perspektywach rozwoju branży sadowniczej do 2013 roku, zatrudnianiu cudzoziemców z za wschodniej granicy do pracy w rolnictwie, eksporcie owoców do Rosji, kwestii KRUS-u . Były to informacje dość pomyślne dla naszej branży. Na pożegnanie z uznaniem odniósł się do jakości naszej konferencji i jej organizatorów oraz przede wszystkim do samych plantatorów. Nie chciałbym antycypować ale uważam, że tak duże zainteresowanie sadowników tego typu konferencją daje asumpt do tego aby tego typu impreza ogrodnicza na terenie naszej gminy na stałe zapisała się w kalendarzu imprez sadowniczych, może już pod nazwą Dzień Truskawki? czy Dni Truskawki?. Czas pokaże. W imieniu wójta gminy i organizatorów tej konferencji pragnę serdecznie podziękować proboszczom parafii: Jasieniec, Boglewice i Zbrosza Duża za podanie informacji dla parafian w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych na wszystkich mszach niedzielnych w dniu 19.02.2012 o tematyce i terminie konferencji truskawkowej. Z pewnością przyczyniło się to do tak satysfakcjonującej frekwencji i przysłużyło się dobru wspólnemu. Serdeczne podziękowania dla Pani A. Jarosz Dyrektora PSP w Jasieńcu i jej pracowników za wkład pracy w uświetnienie naszej wspólnej imprezy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu konferencji w atmosferze rzeczowej dyskusji między fachowcami, a przede wszystkim firmie Agrosimex i firmie Plantpress. Do zobaczenia za rok.  Doradca Sadowniczy  Zenon Woźniak [nggallery id=44]
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder