SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

28.04.2016

Komunikat sadowniczy z dnia 26.04.2016 - parch jabłoni

B. Konewka

Agrosimex
Z ostatniej obserwacji dynamiki rozwoju pseudotecji grzyba Venturia inaequalis przeprowadzonej dnia 25.04 wynika, że na liściach wszystkich ocenianych odmian pseudotecja osiągnęły już maksymalną dojrzałość, czyli 5 stopień rozwoju. Zarodniki workowe znajdujące się w workach posiadały oliwkowe zabarwienie, co świadczy o ich maksymalnej dojrzałości i zdolności do wysiewów. Potwierdziły to też wysiewy jakie zostały odnotowane w minionym tygodniu. Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane na 80%. W najbliższych dniach przy sprzyjających warunkach tj. temperatura i przede wszystkim opad deszczu mogą przyczynić się do ponownych silnych wysiewów i  infekcji pierwotnych. Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami workowymi jest w przypadku: odmiany ‘Idared’ (Błędów) w tym czasie 95% badanych pseudotecjów znajdowało się w V stadium rozwoju pozostałe 5 % w IV stadium rozwoju, podobnie w przypadku odmiany ‘Sampion’ (Koprzywna). Najmniejszy procent owocników znajdujących się w V stadium rozwojowym obserwowano na odmianach: ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka), ‘Gloster’ (Kaźmierków) oraz ‘Ligol’ (Niemirowice)- dla każdej z nich było to 92% w V stadium oraz 8% w IV stadium rozwoju. Dynamika dojrzałości owocników w przypadku pozostałych odmian kształtowała się następująco: ‘Gala’ (Potycz) – 94% w V stadium rozwoju, a 6 % w IV stadium rozwoju, ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 93% w V stadium rozwoju i 7% w IV stadium rozwoju.
Agrosimex
Agrosimex
Agrosimex
Agrosimex
Agrosimex
Agrosimex
Agrosimex
W porównaniu z oceną z poprzedniego tygodnia obserwowany jest już nieznaczny wzrost udziału owocników w IV stadium rozwoju. Wzrost tego stadium wynika z odnotowywanych  wysiewów zarodników workowych. Karolina Felczak
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder