SADOWNICTWO

ZWALCZANIE CHWASTÓW

18.09.2017

Komunikat sadowniczy z dnia 13.09.2017r.- chwasty w truskawce, po zbiorach

J. Warda

Zachwaszczenie oraz rozłogi truskawki rozwijające się w sezonie wegetacyjnym, wywierają niekorzystny wpływ na plonowanie truskawek w następnym sezonie. Częste opady deszczu bardzo sprzyjały intensywnej wegetacji chwastów i wytwarzaniu kolejnych rozłogów. Należy kontynuować mechaniczne usuwanie chwastów i dodatkowo aplikować herbicydy. Herbicydy polecane do stosowania w okresie wegetacji, w momencie kiełkowania młodych chwastów lub krótko po ich wschodach, po wcześniej wykonanych uprawkach mechanicznych, niszczących starsze chwasty (będące w zbyt zaawansowanej fazie rozwojowej do niszczenia ich herbicydami): Beetup Trio 180 SC - Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Pierwszy zabieg najlepiej jest wykonać na kiełkujące chwasty -w fazie liścieni. Optymalna temperatura wymagana przy opryskiwaniu wynosi 12-20 C. Polecane są dawki dzielone 3 x po 1,5 l/ha– bezpośrednio po wschodach chwastów i kolejne po 7-14 dniach, zarówno na plantacjach nowo założonych jak i starszych; inny wariant to dwukrotna aplikacja 2 x 2,0 l/ha – tylko na plantacjach 1 rocznych i starszych. Odmiany wrażliwe to np. Albion, Capitola, Darselect, Marmolada, Onebor, Dana, a średnio wrażliwe to: Elsanta, Kent, Melody. Herbicydy te zwalczają roczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne. Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita. Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty. Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku. W nadchodzących miesiącach jesiennych, można dodatkowo sięgnąć po herbicydy doglebowe (o działaniu następczym), są one najlepsze na okres spoczynku truskawek i chłodów, a więc późnego lata i jesieni (można je stosować także później, w październiku/listopadzie, a nawet grudniu, jeśli zima będzie łagodna), aby uniemożliwić wschody niektórych gatunków chwastów w okresie końcówki lata/jesieni i ociepleń zimowych i aby uniknąć nadmiernego zachwaszczenia plantacji w następnym sezonie wiosną. Będą one uzupełnieniem zastosowanych wcześniej herbicydów dolistnych. Siewki niektórych chwastów np.: gwiazdnicy pospolitej, starca zwyczajnego, jasnoty purpurowej, bratka polnego, ptasznika pospolitego, bodziszka drobnego i wiechliny rocznej pojawiają się jesienią, są wytrzymałe na mróz i kontynuują rozwój w okresach odwilży oraz przedwiośnia.

Jesienny termin stosowania wybranych herbicydów doglebowych, jest najlepszy z punktu widzenia technologii uprawy oraz biologii wielu chwastów występujących na plantacjach.

Nie sprawdza się jednak podczas mroźnej , bezśnieżnej zimy, szczególnie w przypadku uprawy odmian wrażliwych na mróz!!! Plantacje zupełnie czyste są bardziej narażone na uszkodzenia mrozowe roślin niż te zachwaszczone. Wówczas trzeba zaopatrzyć się w folie i agrowłókniny do przykrywania plantacji.
Agrosimex

Zasadą jest, aby herbicydy doglebowe aplikować na glebę czystą (bez chwastów) i wilgotną (najlepiej po deszczu lub deszczowaniu pola, nigdy na glebę suchą i zmarzniętą).

Szczególnie ostrożnie należy je stosować na plantacjach młodych i tych posadzonych na lekkich glebach (wówczas zmniejszamy dawki), aby uniknąć ryzyka uszkodzeń roślin. Wysokość dawki herbicydu doglebowego zależy od wieku plantacji oraz typu gleby (ale nie powinno przekraczać się średnich polecanych dla danej kategorii wiekowej roślin). Niższe z zalecanych dawek stosuje się na plantacjach młodych i na lżejszych glebach, wyższe natomiast na plantacjach nieco starszych i rosnących na glebach żyznych, ciężkich i tych z dużą zawartością próchnicy.

Herbicydy doglebowe zarejestrowane w uprawie truskawek

Jednym z podstawowych herbicydów doglebowych jest Devrinol 450 SC (napropamid). Herbicyd wnika do roślin poprzez okrywę nasienną , korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania. Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek może być płytko wymieszany z glebą np. przy użyciu bron. Na plantacjach nowo założonych środek można stosować dopiero około 4 miesiące po posadzeniu. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0-6,0 l/ha. Dawka na plantacjach jednorocznych i starszych to 2-4 l/ha. W okresie wegetacji, przy średniej dobowej temperaturze powietrza powyżej 12 C herbicyd zachowuje skuteczność chwastobójczą do 3 miesięcy, a w okresie chłodów – dłużej. Można wykonać maksymalnie jeden zabieg w sezonie. Devrinol 450 SC zwalcza jednoroczne chwasty jedno-i dwuliścienne. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, pokrzywa żegawka, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa Chwasty średniowrażliwe: gorczyca polna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rdesty, samosiewy zbóż, tasznik pospolity Chwasty odporne: fiołek polny, dymnica pospolita, jasnoty, perz właściwy, psianka czarna oraz chwasty jednoliścienne głęboko korzeniące się. W palecie zalecanych herbicydów doglebowych są także: Stomp Aqua 455 CS ( substancja aktywna to pendimetalina)– można go użyć maksymalnie 1 x w sezonie, w dawkach 2,5-3,5 l/ha bez względu na wiek plantacji. Preparat stosuje się przed wschodami chwastów lub w czasie ich kiełkowania- do fazy dwóch liści właściwych. Zaleca się jeden zabieg w sezonie. Na posadzonych latem plantacjach aplikacja herbicydu jest możliwa minimum po upływie dwóch tygodni od sadzenia, po wytworzeniu przez rośliny korzeni przybyszowych. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne Chwasty średnio odporne: maruna bezwonna Chwasty odporne: przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarota błotna, żółtlica drobnokwiatowa

Na chwasty jednoliścienne wybieramy jeden z zalecanych graminicydów

Herbicydy pobierane są przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów. Ich działanie na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest w dobrych warunkach pogodowych po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt uwidacznia się po około 2-3 tygodniach w zależności od przebiegu pogody. Lepszemu działaniu tych herbicydów sprzyjają intensywny wzrost chwastów i ciepła pogoda (temperatura >12 C). Jako preparaty selektywne dla truskawki – mogą być stosowane bez osłon. Optymalna faza rozwojowa chwastów, dająca gwarancje dobrej skuteczności działania to: dla chwastów prosowatych 2 liście – krzewienie się, z kolei dla perzu – stadium 4-6 liści (około 15 cm wysokości). Select Super 120 EC – dawka 0,8 l/ha na chwasty prosowate - do 2,0 l/ha- na perz, stosujemy 1 x w sezonie, najlepiej w fazie 2-5 liści.

Niszczenie rozłogów

Zabieg ten powinien być kontynuowany również na początku września. Rozłogi podobnie jak chwasty konkurują z roślinami matecznymi o wodę, składniki pokarmowe i światło, pogarszają też warunki fitosanitarne, w konsekwencji wpływają na słabsze plonowanie truskawek.
Agrosimex
Opryskiwanie wykonuje się opryskiwaczem z osłonami. Polecane są: Basta 150 SL solo w dawce 4,0 w 400 l wody lub z siarczanem amonowym – wówczas stosujemy dawki: 3,2-4,0 + 10 kg. Wysoką skuteczność działania herbicydów, bez ryzyka uszkodzenia roślin truskawek gwarantuje przestrzeganie zasad stosowania podawanych przez producenta w formie etykiety-instrukcji dołączonej do opakowania. Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder