SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

16.05.2014

Komunikat sadowniczy z dnia 13.05.14 - Śliwy

B. Blaszczynska

Dnia 13 maja 2014 wydany został komunikat sadowniczy dotyczący ochrony śliw przed szkodnikami.

Mszyce

Zabieg zwalczający mszyce jest konieczny już po zauważeniu nawet niewielkich kolonii. Jeśli jednak populacja mszycy po kwitnieniu będzie bardzo liczna, należy zastosować wyższe z zalecanych dawki preparatów i dodać zwilżacz. Oprócz chloronikotynyli Calypso 480 SC/Mospilan 20 SP polecane są również pyretroidy: Decis Mega 50 WP, Karate Zeon 050 CS (pyretroidy wybieramy, jeśli temperatura w ciągu zabiegu będzie <20°C i jeśli jednocześnie będzie potrzeba zwalczania innych szkodników np. zwójkówek zjadających liście). Pirimor 500 WG najlepiej zastosować po istotnym ociepleniu w okresie stabilnej pogody.

Przędziorki i pordzewiacze

Jeśli nie wykonano zabiegu zwalczającego przędziorki/pordzewiacze w okresie tuż po kwitnieniu i jeśli przekroczony jest próg zagrożenia po ociepleniu konieczny jest zabieg preparatami: Ortus 05 SC i Envidor 240 SC. Każdy z nich może być zastosowany tylko 1 raz w sezonie, dlatego zabieg zwalczający powinien być uzasadniony (przekroczony próg zagrożenia), wykonany w dobrych warunkach pogodowych i koniecznie ze zwilżaczem Flipper. Zwalczanie pordzewiaczy jest szczególnie ważne w młodych nasadzeniach, również w starszych sadach - na odmianach szczególnie wrażliwych, jeśli stwierdzi się 5-20 osobników na 1 cm2 liścia. Opryskiwać przędziorki, gdy liczebność form ruchomych wynosi 5 lub więcej osobników/1 liść.

Owocówka śliwkóweczka

Już jest czas na wywieszenie pułapek feromonowych na owocówkę śliwkóweczkę, aby monitorować loty motyli – ich początek i intensywność. Od wylotu pierwszych motyli do terminu zwalczania mija 2-3 a nawet 4 tygodnie, po ustabilizowaniu się lotów i wystąpieniu sprzyjających składaniu jaj warunków termicznych (motyle zaczynają składanie jaja w 2-3 dniu po wylocie, przy temperaturze >12°C).
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder