SADOWNICTWO

OCHRONA OWOCÓW

07.07.2014

Komunikat sadowniczy z dn. 4.07.2014. - Zwalczanie owocówki i zwójkówek - II pokolenie

Brak autora

Od kilku dni rozpoczęły się intensywne loty motyli owocówki jabłkóweczki oraz w większości lokalizacji – zwójki bukóweczki. W ramach sygnalizacji iTrap Polska rozmieściliśmy we wszystkich regionach sadowniczych 39 zdalnych pułapek feromonowych iTrap. System jest bezpłatny i każdy może korzystać z monitoringu tych szkodników po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na platformie  www.itrap-polska.pl Monitorowane są 3 gatunki: owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka oraz bukóweczka. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną sytuacją na www.itrap-polska.pl.

Agrosimex
Owocówka jabłkóweczka – pułapka itrap Mogielnica – 4 lipca 2014

Agrosimex
Zwójka bukóweczka – pułapka iTrap Mogielnica – 4 lipca 2014

Agrosimex
Zwójka bukóweczka – pułapka iTrap Wilga – 4 lipca 2014

  W związku z powyższym w ciągu najbliższych dni samice będą składały jaja. Jest to optymalny moment na wykonanie zabiegu zwalczającego w tej fazie jednym z preparatów: W sadach, gdzie bardzo intensywnie odławiają się motyle chociaż jednego z wymienionych gatunków niezbędny jest zabieg jednym z typowych preparatów:

Coragen 200 SC  -   125-175 ml/ha Rumo 30WG/Steward 30WG   - 0,17-0,2 kg/ha Runner 240 SC -  0,4 l/ha

W sadach o niższej presji wymienionych gatunków, ale gdzie dodatkowo występują mszyce, można ten zabieg wykonać jednym z insektycydów:

Calypso 480 SC   -  0,2 l/ha Mospilan 20 SP   -  0,2 kg/ha

Innym, równie skutecznym rozwiązaniem, jest zabieg w fazie tzw. „czarnej główki”, czyli w momencie wylęgania się larw gąsienic z jaj. Przy optymalnej temperaturze, jaką mamy od kilku dni, faza ta występuję po 7-10 dniach od złożenia jaj przez samice. Jeśli więc pogoda się nie zmieni znacząco, to zabieg ten przypadnie na weekend 12-13 lipca 2014. Do tego zabiegu polecany jest preparat:

Affirm  095 SG   -  2,5-3 kg/ha

linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder