SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

30.05.2013

Komunikat sadowniczy z dn. 28.05.2013 r. - Ochrona śliw - koniec maja/początek czerwca

B. Blaszczynska

W związku z opadami deszczu i długo utrzymującą się wysoką wilgotnością powietrza należy rozpocząć zabiegi przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych (ochrona owoców przed gniciem) i kontynuować je co dwa tygodnie. Na odmianach wrażliwych i w lata mokre konieczne jest wykonanie nawet 4-ch zabiegów zwalczających, prowadzonych do zbiorów (z zachowaniem karencji).

Preparaty do walki z brunatną zgnilizną drzew pestkowych

Polecane fungicydy to: Topsin M 500 S.C., a po ociepleniu jeden z preparatów opartych na tebukonazolu np. Orius Extra 250 EW – ten ostatni stosować w temperaturze >12 °C Wybierając Topsin M 500 SC ograniczamy równocześnie dziurkowatość liści drzew pestkowych. Polecane artykuły:  
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder