SADOWNICTWO

OCHRONA OWOCÓW

30.07.2012

Komunikat sadowniczy BCS z dnia 30.07.2012 - szkodniki

B. Konewka

W dniu 30.07.2012 został wydany komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami. Owocówka jabłkóweczka i zwójkówki liściowe: W Polsce Centralnej rozpoczęły się wyloty motyli drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki. Obserwujemy duże różnice zarówno w nasileniu występowania szkodnika jak i okresach lotu motyli w poszczególnych rejonach, a także poszczególnych sadach położonych nawet w stosunkowo niewielkiej odległości. Dlatego też termin wykonania zabiegu powinien być określany na podstawie prowadzenia monitoringu lotu motyli za pomocą pułapek feromonowych w danym sadzie. Zabieg np. środkiem Calypso 480 SC. należy wykonać w terminie ok. 8 dni od stwierdzenia dużej liczby motyli w pułapce (przypominamy, że próg zagrożenia wynosi kilkanaście i więcej osobników odłowionych do 1 pułapki w okresie 3-5 dni). Uszkodzenia wywołane przez owocówkę jabłkóweczkę. Przy okazji zwalczania owocówki jabłkóweczki zostaną też zniszczone żerujące gąsienice dwóch gatunków zwójkówek: zwójki bukóweczki i wydłubki oczateczki. Nie jest to jeszcze ostatni zabieg przeciwko zwójkówkom. Lada dzień rozpocznie się wylot letniej generacji zwójki siatkóweczki, która obecnie jest zagrożeniem sadów praktycznie na terenie całego kraju. Tak więc kolejne opryskiwanie należy wykonać po upływie ok. 2-3 tygodni od początku regularnych odłowów motyli tego gatunku w pułapki. Należy także uwzględnić termin ostatniego zastosowania insektycydu przeciw tej grupie szkodników (owocówce jabłkóweczce i zwójkówkom liściowym) - przerwa miedzy zabiegami nie powinna być krótsza niż 2-3 tygodnie. Zwójki: wydłubka oczateczka (1) i zwójka siatkóweczka (2). Roztocza:  W wielu sadach obserwuje się liczne występowanie przędziorków i szpecieli. Konieczne jest zatem częste przeprowadzanie lustracji. W sadach, w których zostanie przekroczony próg szkodliwości należy wykonać zabieg zwalczający. Należy zwracać uwagę na karencję stosowanych preparatów.  
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder