SADOWNICTWO

OCHRONA OWOCÓW

24.05.2013

Komunikat sadowniczy BCS z dnia 24.05.2013 - szkodniki

B. Konewka

Porzeczki

Do zwalczania przędziorków, jeśli jest taka potrzeba, można zastosować zarejestrowane preparaty np. zawierające fenpiroksymat zgodnie z etykietą, (max. 2 zabiegi w sezonie). Na krzewach zaczynają się pojawiać uszkodzenia  liści wierzchołkowych powodowane mszyce, warto sprawdzić ich obecność, i tam gdzie konieczne należy je zwalczać. Pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy – na zasiedlonych plantacjach obecnie widoczne są uszkodzone pąki kwiatowe i larwy wewnątrz nich. Warto sprawdzić obecność i liczebność uszkodzeń, aby zaplanować ich zwalczanie wczesną wiosną w następnym sezonie. Pryszczarek porzeczkowiak liściowy – na niektórych plantacjach widoczne są uszkodzone najmłodsze liście i larwy szkodnika w zwiniętych liściach. Zwalczanie konieczne na zagrożonych uprawach. Pryszczarek porzeczkowiec pędowy – na razie nie ma jeszcze jaja w sztucznie wykonanych zranieniach. Przypominamy, że w ochronie porzeczek czarnych, czerwonych i białych na mszyce i wszystkie wymienione pryszczarki od 04.04.2013 ma rejestrację Calypso 480 SC

Truskawka

Na truskawce lokalnie może być potrzebne uzupełniające zwalczanie kwieciaka malinowca (np. Decisem Mega 050 EW), zmienników oraz przędziorków i roztocza truskawkowca, dozwolonymi środkami.

Malina

Warto kontrolować obecność przędziorka chmielowca, by zwalczać go zanim zniszczy liście. W rejonach występowania przebarwiacza malinowego celowe jest kontrolowanie obecności żółtych przebarwień na liściach i sprawdzanie szpecieli na dolnej stronie liści.   Obecne są już larwy pryszczarka namalinka łodygowego  i nadal odławiają się chrząszcze kistnika malinowca. Wskazane zwalczanie na zagrożonych plantacjach, zabiegi jednocześnie niszczą mszyce. W Integrowanej Ochronie malin do zwalczania m. in pryszczarków, kistnika i mszyc od 04.04.2013 dozwolony jest Calypso 480 SC w dawce 0,2 L/ha. (karencja tylko 14 dni).
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder