SADOWNICTWO

OCHRONA OWOCÓW

14.08.2012

Komunikat sadowniczy BCS z dnia 14.08.2012 - szkodniki

B. Konewka

W dniu 14.08.2012 roku wydano komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami. Na pułapki odławiają się motyle drugiego pokolenia owocówki śliwkóweczki. W sadach śliwowych, szczególnie na odmianach później dojrzewających, należy wykonać zabieg zwalczający np. Calypso 480 SC (przestrzegając okresu karencji). Lot letniego pokolenia trwa dłużej, jest on bardziej rozciągnięty w czasie, a pokolenie jest bardziej liczne niż pierwsze. W zagrożonych sadach może być potrzebne powtórne opryskiwanie zwalczające drugie pokolenie owocówki jabłkóweczki. W sadach, w których stwierdza się w pułapkach feromonowych osobniki drugiego pokolenia zwójki siatkóweczki, zabieg zwalczający należy wykonać po upływie ok. dwóch tygodni od rozpoczęcia się lotu (w pierwszej dekadzie sierpnia). Zabieg zwalczający owocówkę jabłkóweczkę będzie także ograniczał zwójkę siatkóweczkę. Nadal trzeba kontrolować populację roztoczy roślinożernych (przędziorków i szpecieli), by w razie potrzeby wykonać zwalczanie dostępnymi i dozwolonymi akarycydami (należy uwzględniać kierunek eksportu owoców). Bawełnica korówka nie była zbyt liczna, ale warto obserwować jej rozwój, a gdy wystąpi licznie, wykonać zwalczanie. W przypadku wielu wymienionych szkodników można zastosować środek Calypso 480 SC:
  • Jabłoń: owocówka jabłkóweczka     Zalecana dawka: 0,2 l/ha.     Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.     Karencja: 14 dni
  • Śliwa: owocówka śliwkóweczka     Zalecana dawka: 0,2 l/ha.     Zabieg przeprowadzić w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj (od czasu rozrastania zalążni do czasu gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości).     Karencja: 14 dni
  • Porzeczka czarna: pryszczarek porzeczkowiec pędowy     Zalecana dawka: 0,2 l/ha.     Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek i składania jaj przez I pokolenie szkodnika oraz w okresie występowania II pokolenia - bezpośrednio po zbiorze owoców.     Karencja: 5 dni
Na porzeczkach może być jeszcze konieczne zwalczanie przędziorka chmielowca, co ograniczy liczbę samic zimujących oraz liczebność szkodnika wiosną. Lokalnie może być także potrzebne zwalczanie pryszczarka porzeczkowa pędowego np. Calypso 480 SC. Na malinie owocującej na pędach drugorocznych obserwować występowanie mszyc i pryszczarka namalinka łodygowego oraz przędziorków, by w razie potrzeby wykonać zwalczanie. Na odmianie Glen Ample notuje się występowanie szpeciela przebarwiacza malinowego (a równocześnie z nim występuje nowy wirus), należy go zwalczać ale żaden akarycyd nie jest dozwolony do stosowania na malinę. Uwaga - szpeciel przenosi się na sąsiadujące z odm. Glen Ample odmiany (np. Polka). Na truskawce, na zagrożonych plantacjach oraz w matecznikach celowe może być zwalczanie roztocza truskawkowca (jest obecny na wielu plantacjach).
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder