SADOWNICTWO

OCHRONA OWOCÓW

28.04.2014

Komunikat jagodowy BCS z dnia 28.04.2014 - szkodniki

P. Baranski

Porzeczki

Na krzewach można zauważyć już pierwsze pozwijane liście. Jest to objaw żerowania gąsienic zwójki różóweczki. Rozwiązaniem jest zarejestrowany obecnie do zwalczania tego szkodnika preparat Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha. Zabieg jednocześnie zwalcza mszyce.
Kontynuujemy lustrację plantacji pod względem porażenia krzewów przez wielkopąkowca. Konieczny może okazać się zabieg dostępnym akarycydem. Zabieg ten pozwoli ograniczyć populację przędziorka chmielowca. Na krzewach obecne mogą być zimujące samice oraz pierwsze złożone jaja.
Pamiętajmy o rozwieszeniu tablic lepowych do odłowu błonkówek i pułapek feromonowych.
Dotyczy to w szczególności plantacji, w których zauważono w ubiegłym roku owoce uszkodzone przez owocnicę porzeczkową.

Truskawka

Prowadzimy lustrację plantacji. Po zauważeniu chrząszczy kwieciaka malinowca lub pierwszych uszkodzonych pąków kwiatowych, zalecamy zabieg środkiem Decis Mega 50 EW w dawce 0,25l/ha.
Pamiętajmy o wykonaniu zabiegu na roślinach jeszcze nie kwitnących lub wieczorem, po oblocie owadów zapylających.

Malina

Po zauważeniu uszkodzeń spowodowanych przez żerowanie roztoczy, zalecany jest zabieg dostępnym akarycydem ograniczymy w ten sposób populację przebarwiacza malinowego.
Na odmianach letnich przed wejściem roślin w fazę kwitnienia konieczne może okazać się zwalczanie pryszczarka namalinka łodygowego, kistnika malinowca oraz kwieciaka malinowca.
Pomocne może okazać się rozwieszenie pułapek feromonowych odławiające pryszczarka namalinka łodygowego.
W przypadku zauważenia szkodnika w pułapkach, proponujemy zabieg środkiem Calypso 480 SC w dawce 0,2l/ha.

Jakub Hensel - Bayer CropScience

linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder