SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

24.04.2015

Komunikat jagodowy BCS z dnia 24.04.2015 - choroby i szkodniki

B. Konewka

Agrosimex
Przykładowy „domek” dla murarki ogrodowej w Sadowniczej Stacji Badawczej BCS Zachęcam wszystkich do tworzenia w swoim gospodarstwie różnego rodzaju ostoi dla organizmów pożytecznych. W prosty sposób, usypując kopce z kamieni możemy stworzyć doskonałe miejsca dla drapieżców takich jak gronostaje, łaski. Warto też tworzyć miejsca dla pszczół samotnic. Pszczoły murarki ogrodowej już są bardzo aktywne. Można zrobić im „domki” wykorzystując do tego celu bambusy i trzcinę.

Truskawka

Zalecam przeprowadzanie lustracji pod kątem pojawiających się przędziorków. Po stwierdzeniu obecności na plantacji bardzo niepożądanego przędziorka chmielowca (próg szkodliwości to 2 formy ruchome przędziorka na 1-nym listku liścia złożonego z wybranych 200 roślin), warto zastosować nowo zarejestrowany w uprawach jagodowych, akarycyd Envidor 240 SC w dawce 0,4 l/ha. Działa on niszcząc ich jaja, wszystkie stadia larwalne oraz dorosłe samice. Dodatkowym atutem wykonania zabiegu Envidorem jest jednoczesne ograniczenie szkodliwości roztocza truskawkowca.

Envidor 240 SC - poszerzenie rejetracji

W dniu 04 lutego bieżącego roku, Bayer CropScience uzyskała rozszerzenie rejestracji preparatu Envidor 240 SC o kolejne uprawy. Nowe zastosowania to ochrona w uprawach porzeczki czarnej, truskawek, malin. Jako skuteczny akarycyd rozszerza listę środków stosowanych do zwalczania przędziorków i szpecieli. Zastosowany na plantacji dodatkowo ograniczy także niepożądane szkodniki jak: roztocz truskawkowiec, wielkopąkowiec porzeczkowy, czy nawet przebarwiacz malinowy. Pamiętajmy, że zabieg Envidorem 240 SC, można wykonać tylko 1 raz w sezonie. Zasadą dobrej praktyki jest nie stosowanie preparatów roztoczobójczych w trakcie oblotu pszczół, a ewentualne kwitnące na plantacji chwasty przed zabiegiem należy skosić. Envidor 240 SC spełnia wymogi Integrowanej Produkcji, jest selektywny dla bardzo dużej grupy pożytecznych owadów m.in. larw i dorosłych owadów biedronek, złotook czy muchówek z rodziny bzygowatych.

Choroby liści truskawki

Agrosimex
Biała plamistość liści truskawek - charakterystyczne jasne plamy z ciemną obwódką Na plantacjach, głównie przykrywanych agrowłókniną, pojawiają się już choroby liści. Zastosowanie preparatu Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha zabezpieczymy teraz truskawki przed chorobami takimi jak biała plamistość liści truskawki, czy też ewentualnie mączniak prawdziwy truskawki. O obecności w naszej uprawie białej plamistość liści truskawki świadczą występujące na liściach plamki, które w miarę powiększania się stają się szaro-białe, otoczone czerwonobrunatną obwódką. Zabiegi zwalczające wykonuje się nawet przy nieznacznym procencie porażenia, bo poniżej < 1% dla odmian podatnych np. Kent, Senga Sengana oraz na wrażliwych plantacjach matecznych i uprawach pod osłonami. Natomiast dla odmian mało podatnych np. Marmolada, Selva oprysk wykonuje się przy porażeniu >5%.

Malina

Agrosimex
przeziernik malinowiec - galas Zalecenia dotyczące obserwacji pędów nadal aktualne. stwierdzeniu na pędach galasowatych narośli w ich dolnej części oraz na szyjce korzeniowej, zalecane jest ich wycinanie i palenie. Ograniczy to aktywność agrofagów takich jak pryszczarek malinowiec, galasówka maliniak i przeziernik malinowiec.        

Porzeczka

W zależności od regionu Polski oraz samej uprawy, pierwsze odmiany wchodzą już w okres kwitnienia. Tak, gdzie jesteśmy jeszcze przed kwitnieniem wskazane jest wykonywanie lustracji plantacji pod kątem występujących szkodników.
Agrosimex
dorosła postać przędziorka chmielowca Na plantacjach porzeczki czarnej pojawiają się już przędziorki. Jeśli zachodzi potrzeba zwalczania, powinno się wykonać zabieg preparatem zawierającym fenpiroksymat (próg szkodliwości wynosi 2 stadia ruchome przędziorka na 1 liść z 200 sztuk losowo wybranych liści na pędach porzeczki przy ziemi). Zwracam szczególną uwagę na odmianę 'TISEL'.    
Agrosimex
zasiedlone pąki przez wielkopąkowca porzeczkowego Przypominam również, że początek kwitnienia to czas zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego. W ciągu roku może być do 5 pokoleń tego szkodnika. Systematyczna ochrona oraz zdrowy materiał nasadzeniowy dają gwarancję utrzymania plantacji na wysokim poziomie i bez wielkopąkowca. W tym momencie można zastosować jeszcze preparat zawierający fenporoksymat. Zaraz po kwitnieniu można użyć preparat Envidor 240 SC w dawce 0,4 l/ha, który zwalcza przędziorki i silnie ogranicza wielkopąkowce.  
Agrosimex
mszyce w porzeczkach - objawy żerowania Wśród mszyc występujących na plantacjach porzeczki czarnej najgroźniejsza jest mszyca porzeczkowo-czyściecowa. Bywa, że zwalczanie konieczne jest nawet przed kwitnieniem. Proponuję zastosować DECIS MEGA 050 EW. Komunikaty dotyczące porzeczek przygotowywane są we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Producentów Czarnej Porzeczki.     Tomasz Gasparski - Bayer CropScience
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder