SADOWNICTWO

OCHRONA OWOCÓW

20.05.2014

Komunikat jagodowy BCS z dnia 20.05.2014 - szkodniki

P. Baranski

Porzeczki

Coraz częściej na krzewach pojawiają się mszyce. Próg zagrożenia to 10% zasiedlonych pędów z próby 200 pędów. Kontynuujemy monitoring pojawu przeziernika porzeczkowego. Próg zagrożenia to 15 odłowionych osobników na pułapkę. W przypadku przekroczenia progów szkodliwości, zalecamy zabieg preparatem Calypso 480 SC w dawce 0,15 l/ha w przypadku zwalczania mszyc, dawka 0,2l/ha przy zwalczaniu innych szkodników.
Agrosimex
Na chwilę obecną nie zaobserwowano obecności przędziorka chmielowca na plantacjach. Co 10 dni wykonajmy lustrację plantacji. Próg zagrożenia to 3 osobniki dorosłe na 200 przejrzanych liściach. Gdy próg będzie przekroczony, wykonajmy zabieg dostępnym akarycydem.

Malina

Rośliny wkrótce wejdą w fazę kwitnienia. Przejrzyjmy plantacje pod kątem pojawienia się kwieciaka malinowca. Próg zagrożenia to 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów. Zalecamy zabieg preparatem Calypso 480 SC w dawce 0,2l/ha. W ten sposób zabezpieczymy plantację również przed pryszczarkiem namalinkiem łodygowym oraz kistnikiem malinowcem.
Agrosimex
Jakub Hensel
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder