SADOWNICTWO

NAWOŻENIE OWOCÓW

16.01.2014

Klub Fertygacyjny - pierwszy rok za nami

Brak autora

Na początku roku 2013 powołany został Klub Fertygacyjny – grupa szkoleniowa, której misją była pomoc sadownikom w profesjonalnym wdrożeniu fertygacji w swoich gospodarstwach.  Jakie są efekty po pierwszym roku działania Klubu?

Skąd pomysł?

Pomysł na założenie grupy zrzeszającej osoby zainteresowane profesjonalnym stosowaniem fertygacji narodził się w Dziale Nawozów firmy Agrosimex już kilka lat temu. Jednak uruchomienie Klubu poprzedziły prace przygotowawcze, które miały na celu ugruntowanie wiedzy wśród doradców i podparcie jej doświadczeniem. – W sezonie 2012 przeprowadziliśmy badania w gospodarstwie wdrożeniowym w Uleńcu koło Grójca. Polegało ono na tym, że w sadzie jabłoniowym (z nawadnianiem i fertygacją) zostały umieszczone sączki, z których podczas sezonu pobierano regularnie roztwór do analiz laboratoryjnych. Na podstawie składu roztworu, informacji, jaki nawóz był stosowany, wieku drzew oraz w jakiej fazie rozwoju znajduje się jabłoń były ustalane zalecenia: czym, jak długo i w jakiej dawce należy nawozić. Rezultaty tych doświadczeń były bardzo dobre. Dlatego postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą z szerszą grupą sadowników – informuje Zofia Gniadzik. Pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu Fertygacyjnego odbyło się pod koniec lutego 2013 roku w Błędowie. Frekwencja zaskoczyła organizatorów, bo na sali pojawiło się ponad 100 osób.

Opieka mertytoryczna

Od samego początku przygotowania oraz prace Klubu Fertygacyjnego nadzorował profesor Waldemar Treder z Instytutu Ogrodnictwa – wybitny specjalista w dziedzinie fertygacji. Profesor służył swoją wiedzą podczas wykonywania licznych analiz, a także omawiał ich wyniki wspólnie z uczestnikami. Bardzo cenne były również jego porady na temat sprzętu.

Metoda działania Klubu

Podstawą prac Klubu były liczne analizy (w sumie wykonano ich ponad 260). Były to analizy wody używanej do nawadniania (pH, twardość), pełne ogrodnicze analizy gleby z warstwy ornej i podornej oraz analizy roztworu glebowego. W pobieraniu próbek członkom Klubu pomagali doradcy firmy Agrosimex. Wyniki badań wprowadzane były do arkuszy kalkulacyjnych, które automatycznie wyliczały proporcje pomiędzy składnikami pokarmowymi oraz tworzyły wykresy obrazujące zmiany parametrów w czasie. Biorąc pod uwagę zasobność gleby i potrzeby roślin, opracowywano zalecenia nawożenia poprzez fertygację – były one oparte o najpopularniejsze składy nawozów z serii Rosasol. Zanim sadownicy  przystąpili do nawożenia, otrzymali także sporo informacji praktycznych. Skuteczna fertygacja nie jest sztuką łatwą – nietrudno o pomyłki. Profesor Waldemar Treder z Instytutu Ogrodnictwa omówił najczęściej popełniane przez plantatorów błędy oraz podał praktyczne rady, jak ich uniknąć. Podczas szkoleń nie zabrakło tematów technicznych. Omawiano między innymi zasadę działania dozowników inżektorowych stosowanych w systemach nawodnieniowych, a także zaprezentowanonpompę proporcjonalnego mieszania i prototypowe dozowniki do nawozów.

Dzielenie się doświadczeniami

Analizy roztworu glebowego były prowadzone systematycznie, aby monitorować osiągane efekty. Podczas spotkań członkowie Klubu omawiali swoje wyniki z profesorem Trederem. Wspólne dyskusje pozwalały na wymianę doświadczeń. Najciekawsze były, jak zwykle, „ekstremalne przypadki”. Przykładem takich skrajnych wyników był sad, w którym zastosowano znaczne ilości kurzaka. Dzięki analizom właściciel sadu miał świadomość, których składników nie powinien dostarczać w nadmiarze. Inną sytuacją był sad na kwaterze, na której wcześniej rósł brzozowy lasek – w tym przypadku zalecano intensywne nawożenie. Pojawiały się także problemy z wysokim zasoleniem.

Klub fertygacyjny w liczbach

  • W 2013 roku odbyły się 4 zebrania członków Klubu.
  • Do Klubu należy 36 gospodarstw.
  • Przeprowadzono 40 analiz wody.
  • Wykonano 80 analiz gleby.
  • 140 razy badano roztwór glebowy

Ciągle pada

Sporym utrudnieniem dla prac Klubu była pogoda, która uniemożliwiała stosowanie fertygacji. W normalnych warunkach zaleca się stosowanie nawożenia poprzez fertygację od końca kwietnia do połowy sierpnia. Jednak opady w maju i czerwcu były rekordowo wysokie. W wielu gospodarstwach zalecenia nie mogły być realizowane. Dopiero lipiec pozwolił na wykorzystanie pełnego potencjału nawożenia wraz z nawodnieniem. Omówienie efektów Intensywne prace Klubu Fertygacyjnego– setki analiz, liczne spotkania – przyniosły oczekiwane efekty. Zestawienia analiz roztworu glebowego pokazywały, że sadownicy są na dobrej drodze do optymalnego odżywienia drzew. – Cieszy nas fakt, że członkowie Klubu z tak dużym entuzjazmem podeszli do projektu i pracowali nad wdrażaniem naszych zaleceń. Myślę, że każdy z nich może potwierdzić, że ten wysiłek się po prostu opłacił. Fertygacja nie jest tematem łatwym, ale stosując ją w sposób kontrolowany i zaplanowany, można się jej nauczyć – podsumowuje Krzysztof Zachaj, dyrektor Działu Nawozów Agrosimex.

Jak osiągnąć optimum?

Przedstawione wykresy zawartości składników pokarmowych w roztworze glebowym informują nas o dostępności składników pokarmowych z nawozów mineralnych oraz tempie pobierania tych składników przez drzewa, np.:
Agrosimex
azot w analizie gleby (niska zawartość), ale azot z zastosowanych doglebowo nawozów szybko przeszedł do roztworu glebowego, zapewniając dobre ich odżywienie i pobranie przez drzewa.
Agrosimex
potas – koncentracja potasu od początku wegetacji systematycznie spada, praktycznie do końca sierpnia. Co także świadczy o pobieraniu tego składnika do końca wegetacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że do roztworu glebowego przeszło ok. 15–20% potasu z gleby.
Agrosimex
fosfor jest najważniejszym składnikiem pokarmowym potrzebnym głównie do rozwoju systemu korzeniowego. Wykres potwierdza nam ten fakt. Koncentracja fosforu w roztworze glebowym spada na początku wegetacji, a od końca czerwca zdecydowanie wzrasta, co świadczy o mniejszym pobraniu przez drzewa. Do roztworu glebowego przeszło tylko ok. 2–3% fosforu przyswajalnego, zawartego w glebie.

Plany na przyszłość

W sezonie 2014 planowane jest kontynuowanie działalności Klubu Fertygacyjnego na podobnych zasadach. – Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie gospodarstwa sadownicze, które posiadają instalację nawodnieniową bądź planują jej montaż w przyszłości. Systematyczne badania oraz wymiana doświadczeń z innymi sadownikami to duża wartość, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych – zachęca Zofia Gniadzik. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Klubu Fertygacyjnego proszone są o kontakt. Czekamy pod numerem telefonu: 601 719 139.  
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder