SADOWNICTWO

OCHRONA ROŚLIN

06.04.2011

Informacje z rynku jabłek 1-31.03.2011

K. Zygmuntowska

Agrosimex
Początek marca, pomimo dużego popytu na jabłka eksportowe, cechowała stabilizacja cenowa. Ceny skupu jabłek, zarówno odmiany Idared, jak i pozostałych tzw. „czerwoniaków”, utrzymywały się na poziomie, jaki notowano jeszcze w lutym. W drugim tygodniu marca zanotowano jedynie modyfikację cenową w firmach i skupach, które dotąd płaciły sadownikom niższe kwoty i gdzie podniesiono je średnio o około 10 groszy na kilogramie, zrównując tym samym cenę skupu do firm płacących więcej. Te z kolei nie podniosły jej w ogóle ze względu na zmniejszenie ilości zamówień, czego przyczyny eksporterzy upatrywali w hucznie obchodzonym Święcie Kobiet, który między innymi w Rosji jest dniem wolnym od pracy. W połowie marca wśród sadowników rozeszła się plotka o spadku cen skupu jabłek na eksport, co dość mocno zatrzęsło rynkiem. W firmach eksportowych urywały się telefony wystraszonych sadowników, pytających czy to prawda. Sami eksporterzy też nie wiedzieli, czy rzeczywiście nie zacząć obniżać cen. Dwa dni później zgodnie z prognozami, nieliczne skupy obniżyły cenę jabłek odmian czerwonych o około 10 groszy na kilogramie, jednak w większości firm pozostały one bez zmian. Spowodowało to sporą dezorientację wśród sadowników, którzy nie wiedzieli, czy cena pójdzie w dół, czy też nie. Pomimo obaw producentów i myśli krążących wokół otwierania komór i pozbywania się zapasów, ceny nie spadły, a po kilku dniach zaczęły wręcz rosnąć. Po okresie stagnacji cenowej trwającej około miesiąca i plotkach o nadchodzących obniżkach, sadownicy mogli odetchnąć z ulgą. Eksport ponownie ruszył, a co za tym idzie firmy i grupy producenckie podniosły ceny jabłek eksportowych o kolejne 10 groszy na kilogramie, zachęcając tym samym producentów do ich zbytu. Pierwsze podwyżki odnotowano w przypadku tzw. „czerwoniaków”, dwa dni później zaczęła rosnąć cena Idareda osiągając pod koniec marca pułap 2,20 zł/kg za jabłka w kalibrze 70+. Popyt na jabłka odmiany Golden Delicious w analizowanym okresie ponownie spadł, a większość firm eksportowych zaprzestała jego skupu. Odmienna sytuacja miała miejsce w przypadku odmiany Gala, na którą popyt nieznacznie wzrósł, jednak firmy zainteresowane kupnem tej odmiany miały coraz większy z tym problem. Zapasy jabłek ‘Gala’ były niewystarczające, a jakość owoców coraz gorsza. Ceny mimo wszystko pozostały na poziomie notowanym w miesiącu lutym, zarówno dla odmiany Gala, jak i Golden Delicious. Niezależnie od dużego zainteresowania firm pośredniczących w skupie, jak i samych przetwórni jabłkami przemysłowymi, cena skupu pod koniec lutego osiągnęła już tak wysoki pułap, że dla przetwórców stanowiła ona barierę nie do przeskoczenia. Tym samym cena pomimo ogromnego zapotrzebowania zatrzymała się w skupach na poziomie 0,70 zł/kg.  
Agrosimex
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder