SADOWNICTWO

AGROTECHNIKA

23.02.2021

Filtr do instalacji nawadniającej - jaki wybrać?

P. Rekas

Jakość wody używanej do nawadniania ma ogromny wpływ na trwałość i sprawność systemu nawadniającego. Szczególnie narażone na negatywne działanie zanieczyszczeń są mikronawodnienia – linie, taśmy kroplujące, mikrozraszacze. Zraszacze wyposażone w dysze o dużych przekrojach nie są tak bardzo podatne na zapychanie. Nie zmienia to jednak faktu, że duża zawartość osadów czy żelaza negatywnie wpływa na podlewane rośliny. Filtrowanie wody jest zatem polecane w każdym przypadku. Jak w takim razie wybrać odpowiedni filtr do instalacji nawadniającej? Katarzyna Byliniak  W celu uniknięcia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na system nawodnieniowy i jakość podlewania stosuje się wiele metod pozwalających na zminimalizowanie zawartości w wodzie niepożądanych związków. Wybór sposobu najlepszego dla danej uprawy i zainstalowanego systemu nawadniania warto dobrze przemyśleć lub skonsultować ze specjalistą. Często inwestycja w filtr do instalacji nawadniającej, choć dość wysoka, pozwala znacznie obniżyć dalsze koszty eksploatacji systemu.

Niezbędny element każdej instalacji

Filtr mechaniczny jest niezbędnym elementem każdej instalacji nawadniającej. Zadaniem filtrów jest ochrona całej instalacji oraz urządzeń filtracyjnych przed przedostawaniem się cząstek mechanicznych. Dzięki ich zastosowaniu nie dochodzi do usterek. Powszechnie stosowane są filtry siatkowe lub dyskowe, pozwalające usunąć nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia. Niektóre systemy nawadniające wymagają filtrów piaskowych do wyeliminowania z wody bardzo drobnych osadów mineralnych lub biologicznych. W przypadku dużej zawartości ciężkich osadów mineralnych korzystne jest zastosowanie filtrów odśrodkowych – hydrocyklonów.

Odpowiedni dobór filtra do instalacji nawadniającej

Wybór sposobu filtracji zależy od rodzaju występujących zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia w zależności od źródła wody klasyfikuje się jako:
 • mechaniczne,
 • biologiczne,
 • osady mineralne wytrącające się z rozpuszczonych w wodzie związków.
Wielkość filtrów siatkowych i dyskowych dobiera się, uwzględniając przepływ i tzw. mesh (liczba otworów na cal kwadratowy elementu filtracyjnego – im większa wartość mesh, tym dokładniejsza filtracja). Wartość przepływu dobiera się zgodnie z zaleceniami producenta filtrów lub tak, żeby strata ciśnienia na filtrze nie przekraczała 0,2 bara. Istotnym parametrem jest powierzchnia całkowita filtra – im większa, tym mniejsza będzie częstotliwość czyszczenia. W praktyce – im więcej zanieczyszczeń w wodzie, tym większa powinna być powierzchnia filtra bez względu na wartość przepływu. Większość wiodących producentów systemów nawadniania podaje zalecenia dotyczące filtracji wody (minimalne wartości mesh) niezbędne dla zabezpieczenia swoich produktów przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń. Warto się do nich stosować.

Filtry dyskowe do instalacji nawadniającej

W miejsce wkładu siatkowego mają zainstalowany element filtrujący składający się ze żłobkowanych dysków wykonanych z tworzywa. Jedną z odmian filtrów dyskowych są te o wirowym przepływie wody. Specjalne kierownice wprawiają wodę w filtrze w wir tak, żeby cięższe cząstki zostawały na ściankach, przez co stos filtracyjny wolniej się zapycha i wydłuża się czas pracy pomiędzy kolejnymi płukaniami. Konserwacja polega na wyjęciu elementu filtrującego, rozluźnieniu dysków i wypłukaniu ich w wodzie. W filtrach samopłuczących przepływ wsteczny powoduje samoczynne rozluźnienie się dysków i wypłukanie zanieczyszczeń poprzez króciec spustowy. Oferta ręcznej filtracji dyskowej od firmy Azud z opatentowanym Azud Helix System gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo działania. Technologia Helix generuje efekt odśrodkowy, który wypycha cząsteczki brudnej wody z dala od dysków. Utrzymywanie większych cząstek z dala od tarcz ma dwie główne zalety:
 • zmniejsza częstotliwość płukania wstecznego, minimalizując w ten sposób ilość zużywanej wody,
 • pozwala tarczom skoncentrować się na usuwaniu drobniejszych cząstek.
Działanie odśrodkowe optymalizuje wydajność filtracji, jednocześnie zmniejszając częstotliwość płukania wstecznego i ograniczając konserwację.

Zalety filtrów Azud Helix:

 • długa żywotność i gwarancja wysokiej jakości materiałów,
 • modułowość, wszechstronność, kompatybilność,
 • maksymalna odporność na zużycie wysokiej jakości części ruchomych,
 • ekskluzywny system Butterfly stosowany do blokowania elementów filtrujących, pozwalający na łatwą dekompresję stosu dysków podczas płukania wstecznego, a także umożliwiający łatwą obsługę i konserwację dysku, oszczędność wody i energii.
Agrosimex

Filtry siatkowe do instalacji nawadniającej

Są najprostszymi filtrami stosowanymi w systemach nawadniających. Składają się z korpusu z tworzywa sztucznego lub stali z zamocowanym wewnątrz siatkowym elementem filtrującym. Siatki filtracyjne wykonane są ze stali lub tworzywa sztucznego. Filtry siatkowe są używane do filtracji wód powierzchniowych z małą zawartością zanieczyszczeń, wód podziemnych wysokiej jakości, a szczególnie jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami wtórnymi. Samodzielnie filtry siatkowe stosuje się głównie do systemów zraszaczy i mikrozraszaczy oraz w systemach nawadniania ogrodów zasilanych wodą uzdatnioną. Czyszczenie filtra polega na wyjęciu i umyciu wkładu siatkowego lub na wyczyszczeniu filtra zintegrowaną szczotką i odprowadzeniu zanieczyszczeń przy pomocy zaworu spustowego. Półautomatyczny filtr siatkowy Azud Spiral Clean został zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej jakości filtracji i ograniczenia konserwacji.

Zalety filtra Azud Spiral Clean to:

 • duża powierzchnia sita – do 1730 cm2 (268 in2),
 • filtracja z sitem,
 • materiał konstrukcji ekranu – stal nierdzewna,
 • stopień filtracji: 100, 130 i 200 mikronów,
 • praca ciągła,
 • brak konieczności przerywania dopływu przefiltrowanej wody w trakcie czyszczenia,
 • łatwe i skuteczne czyszczenie,
 • mechanizm czyszczący, złożony z ręcznej korby, skanera i dysz ssących, gwarantujący skuteczne czyszczenie wkładu filtra bez konieczności demontażu filtra – żadne narzędzia nie są potrzebne,
 • modułowość, wszechstronność, kompatybilność,
 • szeroki wachlarz możliwości przy minimalnej liczbie komponentów,
 • wykonanie z technicznego tworzywa sztucznego,
 • oszczędność wody i energii.

Filtrowanie mikroorganizmów w instalacji nawadniającej

Wody powierzchniowe oprócz zawieszonej materii nieorganicznej zawierają dużą ilość mikroorganizmów, bakterii, grzybów, glonów wielokomórkowych i części roślin. Filtry żwirowo-piaskowe przeznaczone są do filtrowania wody używanej w ogrodnictwie do nawodnień kropelkowych i mikrozraszaczowych. W zależności od stosowanych wsadów filtracyjnych – piaskowych lub żwirowych – filtr oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych mineralnych oraz biologicznych, takich jak glony i mikroorganizmy słodkich wód powierzchniowych. Filtracja wód powierzchniowych na złożach mineralnych oprócz ochrony systemów nawadniania zabezpiecza rośliny przed negatywnym wpływem ewentualnych patogenów.
Agrosimex
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder