SADOWNICTWO

AGROTECHNIKA

18.01.2024

Ekoschematy Biologiczna ochrona upraw – procedura uzyskania dopłaty

P. Rekas

Ekoschematy są formą płatności bezpośrednich, w ramach których za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt rolnik może otrzymać dodatkowe środki. Jest to wsparcie, z którego korzystanie jest dobrowolne. Janusz Miecznik
Agrosimex
Ekoschematy (wymienione w ramce) odnoszą się do całej produkcji rolnej. Biorąc pod uwagę specyfikę produkcji sadowniczej, część z nich jest poza możliwością zastosowania. Jednym z dostępnych i dość łatwym pod względem warunków do spełnienia jest Biologiczna ochrona upraw. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tym ekoschemacie, chociaż nazywa się on Biologiczna ochrona upraw, można stosować tylko środki, których substancją czynną jest mikroorganizm, np. Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki.

Warunki skorzystania z dopłat w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw

Środki w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw przyznawane są na poniższych zasadach.
 1. Przy składaniu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za dany rok kalendarzowy należy zgłosić zamiar realizacji Biologicznej ochrony upraw. Dla przykładu, wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 można było składać w terminie od 15 marca do 30 czerwca 2023 roku. Do 17 lipca można było uzupełniać braki we wniosku, ale skutkowało to zmniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.
 2. Płatność do ekoschematu Biologiczna ochrona upraw jest przyznawana za realizację wymogu zastosowania zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą danego środka.
Dopłata jest przyznawana do powierzchni gruntów położonych na obszarze zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez rolnika, na których ten rolnik przeprowadził, w celu eliminacji danego agrofaga, zabieg ochrony upraw wyłącznie przy użyciu środka ochrony roślin, zawierającego mikroorganizmy jako substancje czynne. Użyty środek ochrony roślin musi być dopuszczony do obrotu na podstawie wydanego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa zezwolenia lub pozwolenia na handel równoległy. Zabieg należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w etykiecie środka.
 1. Płatność do ekoschematu Biologiczna ochrona upraw jest realizowana, jeżeli:
 •  rolnik złoży do ARiMR imienny dokument potwierdzający zakup mikrobiologicznych środków ochrony roślin do ochrony deklarowanych upraw,
 •  prowadzony jest rejestr zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez ARiMR, zawierający co najmniej: numer działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę wykonania zabiegu, rodzaj uprawy, rodzaj wykonanego zabiegu, nazwę środka ochrony roślin i zastosowaną ilość środka ochrony roślin,
 •  został zastosowany co najmniej jeden zabieg ochrony upraw przy użyciu mikrobiologicznego środka ochrony roślin,
 •  dokumenty zakupu mikrobiologicznego środka ochrony roślin rolnik złoży w terminie do 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.
 
Warto wiedzieć, że… …środki w ramach ekoschematów są przyznawane rolnikom w formie płatności:
 • do biologicznej ochrony upraw,
 • do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi,
 •  do integrowanej produkcji roślin,
 •  do obszarów z roślinami miododajnymi,
 •  do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych,
 •  dobrostanowej.
Ważne ograniczenie! Rolnik, który prowadzi rolnictwo ekologiczne albo Integrowaną Produkcję Roślin, nie może skorzystać z płatności do biologicznej ochrony upraw.
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder