SADOWNICTWO

NAWOŻENIE OWOCÓW

22.04.2022

Analiza gleby a nawożenie - 5 korzyści

P. Rekas

Nawożenie gleby to bardzo ważny element produkcji roślinnej. To pewnego rodzaju inwestycja, która przynosi zysk w postaci obfitego plonu. Zabieg ten ma na celu przede wszystkim dostarczenie do gleby brakujących składników pokarmowych, które następnie będą pobierane przez rośliny. Warto pamiętać, że optymalne dawki nawozowe zastosowane wiosną zapewnią roślinom dobry start, a ich precyzyjne ustalenie jest możliwe tylko na podstawie wyników analiz gleby. Weronika Tul, Krzysztof Polewski/Instytut Agronomiczny Fertico Zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym nastąpił znaczny wzrost cen nawozów, co przekłada się na rosnące koszty produkcji rolnej. W związku z tym nasuwa się pytanie, jak ograniczyć nakłady bez negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonów.
Agrosimex
Pobór gleby w sadzie jabłoniowym wiosną Przede wszystkim należy pamiętać, że nawożenie oparte na własnych kalkulacjach zapotrzebowania gleby na poszczególne składniki pokarmowe może przynieść więcej szkody niż pożytku i podnieść koszty. Nie zawsze bowiem gleba potrzebuje „wspomagacza” w postaci nawozów w odniesieniu do wszystkich pierwiastków. Niestety, powszechną praktyką w gospodarstwach jest nawożenie „na oko”, co gorsza wciąż pokutuje przekonanie, że im więcej nawozów zostanie zastosowanych, tym lepiej. Nic bardziej mylnego – zawsze łatwiej jest uzupełnić niedobory, niż pozbyć się nadmiaru składników pokarmowych z gleby i jego skutków. Przykładowo, zbyt dużo nawozów azotowych będzie miało negatywny wpływ na przyswajalność przez rośliny miedzi z podłoża. To z kolei może skutkować chociażby osłabieniem zawiązywania owoców. W wielu gospodarstwach regułą jest coroczne wapnowanie gleby, ale czy to konieczne? Jako że pH gleby także odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o przyswajalność przez rośliny składników pokarmowych z podłoża, warto najpierw wykonać badanie pH gleby i na tej podstawie zdecydować, czy zabieg jest niezbędny. W związku z powyższym warto przyjrzeć się bliżej korzyściom dla producentów owoców związanym z wykonywaniem analiz gleby.
 1. Rzetelne dane dotyczące stanu odżywienia i pH gleby

Agrosimex
Próbki gleby przygotowane do analizy wielopierwiastkowej Analizy gleby są jedynym sposobem na poznanie aktualnego stanu odżywienia gleby, określenie, które składniki pokarmowe występują w ilości optymalnej, niedostatecznej lub zbyt dużej. Należy dążyć do tego, aby poziom poszczególnych pierwiastków w podłożu był optymalny, w przeciwnym razie może pojawić się tzw. antagonizm, czyli utrudnianie lub blokowanie pobierania jednego ze składników przez inny. Jak już wspomniano, odczyn gleby jest podstawowym wskaźnikiem jej jakości, co więcej – jest najłatwiej mierzalnym jej parametrem. To on decyduje o właściwościach fizycznych, biologicznych i chemicznych gleby, a także warunkuje dostępność składników pokarmowych z podłoża dla roślin. Dlatego tak ważna jest analiza gleby pod tym kątem i ewentualna regulacja odczynu.
 1. Precyzyjne określenie dawek nawozów

Specjalistyczne laboratoria poza analizą gleby oferują także doradztwo. Opierając się na wynikach analizy gleby, można opracować zalecenia nawozowe pod kątem danej uprawy. W ten sposób ustala się precyzyjne dawki nawozów zawierających wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, które pozwolą doprowadzić ich zawartość w glebie do optymalnego poziomu. Najistotniejsze jest jednak to, że analiza gleby pozwala uniknąć problemu przenawożenia, które może skutkować szkodami w uprawach, jeśli poziom badanych parametrów okaże się optymalny.
 1. Zwiększenie jakości i wielkości plonów

Agrosimex
Pomiar odczynu gleby w Laboratorium IAF Optymalne zawartości składników pokarmowych w glebie przekładają się na jakość i wielkość plonów. Jeśli bowiem poszczególne pierwiastki będą występowały w odpowiedniej ilości, nie będą blokowały siebie nawzajem. W efekcie drzewa i krzewy owocowe będą miały swobodę w pobieraniu z podłoża wszystkich niezbędnych do prawidłowego wzrostu składników pokarmowych. Dzięki temu wydadzą obfity plon, który pozwoli sadownikowi osiągnąć zysk.
 1. Poprawa odporności roślin

Mikro- i makroelementy poza funkcją odżywczą wpływają też na odporność roślin na choroby czy stres, a zatem są istotnym ogniwem w ochronie upraw. Dbając o prawidłowy poziom poszczególnych pierwiastków, zmniejsza się ryzyko wystąpienia chorób, które mogą być bardzo niebezpieczne nie tylko dla pojedynczej rośliny, ale i dla całej plantacji. Może przez to generować dodatkowe koszty na środki niwelujące skutki choroby. W najgorszym przypadku konieczne bywa usunięcie drzew lub krzewów dotkniętych chorobą. Jako że rośliny składniki odżywcze pobierają z gleby, ich optymalna zawartość w podłożu przekłada się również na późniejszą zdolność przechowalniczą owoców.
 1. Niższe koszty produkcji

Kompleksowa analiza gleby wraz z zaleceniami nawozowymi w profesjonalnym laboratorium to koszt już od kilkudziesięciu złotych, podczas gdy na zakup nawozów trzeba przeznaczyć kilka, a nawet kilkanaście tysięcy. A zatem każde, także niewielkie, ograniczenie ich ilości to czysty zysk dla gospodarstwa. To faktyczna oszczędność na nawożeniu, nie tylko w sezonie 2022. Przykładową relację kosztów przedstawiono w tabeli.   Jako że rośliny składniki odżywcze pobierają z gleby, ich optymalna zawartość w podłożu przekłada się również na późniejszą zdolność przechowalniczą owoców.

Przykładowe zestawienie cen nawozów NPK z ceną wykonania analizy gleby

Instytut Agronomiczny Fertico, 2022 rok * Ceny orientacyjne  
Pamiętaj, że… …korzystanie z analiz gleby daje możliwość:
 •   uzyskania rzetelnych danych na temat zawartości składników odżywczych w glebie,
 •  regulacji odczynu gleby,
 •  precyzyjnego określenia potrzeb nawozowych,
 •  zredukowania do minimum wydatków na nawozy,
 •  wpłynięcia na wielkość i jakość plonu
 •  zapewnienia roślinie optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju,
 •  zadbania o odporność rośliny,
 •  zadbania o zwiększenie zdolności przechowalniczych owoców.
Agrosimex
Zeskanuj kod QR i zobacz dodatkowe informacje. Zapoznaj się z ofertą Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico (ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec).  
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder