SADOWNICTWO

OCHRONA OWOCÓW

17.05.2019

Xedathane-HN – nowość w zwalczaniu chorób przechowalniczych

K. .wiechowska

Xedathane-HN – nowość w zwalczaniu chorób przechowalniczych W procesie produkcji jabłek odmian zimowych ostatnim etapem przed sprzedażą jest ich przechowanie. Często owoce magazynuje się dłużej niż 6 miesięcy i dla podtrzymania ich jakości, oprócz warunków termicznych i składu atmosfery komory przechowalniczej, niezbędne jest zabezpieczenie przed rozwojem chorób zwanych przechowalniczymi.
Agrosimex
Standardową praktyką profilaktyczną jest dwu-, trzykrotne opryskiwanie przedzbiorcze. Jednak od sezonu 2018 sadownicy mogą korzystać z nowatorskiego rozwiązania, jakim jest fumigacja owoców w komorze przechowalniczej.

Zalety fumigacji

Dużym plusem tej metody jest to, że owoce są już zgromadzone i uszkodzenia powstałe na ich powierzchni podczas zbioru lub transportu będą zabezpieczone przed rozwojem grzybów chorobotwórczych. Stosowanie fumigacji uniezależnia sadowników od intensywnych opadów deszczu, zmywających naniesione wcześniej substancje zabezpieczające jabłka przed rozwojem chorób. Technologia Xedathane polega na wprowadzaniu mgły z substancją aktywną, która przenika niewypełnione owocami przestrzenie i dociera do całej powierzchni jabłek, zabezpieczając rany z uszkodzeń mechanicznych oraz przetchlinki.

 Doświadczenia porównawcze

W Instytucie PC Fruit w Belgii przeprowadzono doświadczenia porównawcze, których celem była ocena skuteczności zastosowanych środków w ochronie jabłoni odmiany Pinova przed gorzką zgnilizną jabłek (patrz tabela). Ochronę przedzbiorczą zaczęto sześć tygodni przed pierwszym zbiorem. Oprócz kontroli (wariant 1. – pierwszy wiersz w tabeli) do porównania przyjęto:
  • wariant 2. – zabieg Xedathane-HN po zbiorach w komorze chłodniczej,
  • wariant 3. – zabieg Switch (6 tygodni przed zbiorem) + Bellis (3 tygodnie przed zbiorem) + Switch (2 tygodnie przed zbiorem),
  • wariant 4. – zabieg Bellis (4 tygodnie przed zbiorem) + Xedathane-HN (po zbiorach),
  • wariant 5. – zabieg Merpan (6, 5, 4 i 3 tygodnie przed zbiorem) + Xedathane-HN (po zbiorach).
Zbiór owoców przeprowadzono etapami, co 14 dni. Oceniając skuteczność biologiczną zabiegów po przechowywaniu owoców (patrz wykres 1), należy zwrócić uwagę, że wariant 2., czyli zastosowanie Xedathane-HN po zbiorach w komorze chłodniczej (pierwszy słupek wykresu), był zdecydowanie bardziej efektywny niż wariant 3. Interesujące okazały się również wyniki ochrony w wariancie 5. Podobne było zachowanie jabłek pochodzących z drugiego terminu zbioru (patrz wykres 2). Podsumowując, należy podkreślić wysoką skuteczność stosowania Xedathane-HN w ochronie przed gorzką zgnilizną jabłek. Zauważono również dodatkowy efekt w postaci wyraźnego zmniejszenia obecności innych chorób przechowalniczych.
Agrosimex
Xedathane-HN stosuje się w dawce 50 ml na tonę owoców w jednej aplikacji. Do uzyskania optymalnej ochrony zabieg należy przeprowadzić jak najszybciej po zbiorze jabłek – przed upływem 15 dni od tego momentu.   [table id=31 /] Janusz Miecznik
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder