SADOWNICTWO

NAWOŻENIE OWOCÓW

16.05.2019

Nawożenie sadów – postaw na saletrę potasową

K. .wiechowska

Nawożenie sadów – postaw na saletrę potasową Uprawy sadownicze wykazują duże zapotrzebowanie na potas, który ma największy wpływ na mrozoodporność i gospodarkę wodną roślin oraz oczywiście na gromadzenie cukrów i smak owoców. Nawożenia tym pierwiastkiem nie można jednak planować w oderwaniu od kwestii dostarczania innych składników pokarmowych.
Agrosimex
Drzewa i krzewy owocowe są wrażliwe na chlor zawarty w soli potasowej, dlatego powszechnie stosowane do nawożenia sadów są preparaty bezchlorkowe, w których potas występuje w postaci siarczanu potasu – Siarczan Potasu, Rosafert, YaraMila Complex, Blaukorn, Fruktus. W uprawie jabłoni i grusz niezmiernie ważne jest zapewnienie dobrego zaopatrzenia upraw w ten pierwiastek przez cały okres wegetacji, aż do zbiorów, i odpowiednie zgromadzenie potasu w pędach, aby dobrze przygotować rośliny do zimy.

Sprawdzony sposób

Najlepsze efekty uzyskuje się przy prawidłowym rozpoznaniu potrzeb nawozowych drzew i krzewów – w oparciu o analizy chemiczne gleby i owoców oraz uwzględnienie wysokości plonów w poprzednim sezonie – i właściwym zbilansowaniu na tej podstawie dawek makroskładników pokarmowych NPKMgCaS i mikroskładników. Coraz częściej w nawożeniu sadów stosuje się dawki dzielone preparatów azotowych, potasowych i magnezowych w formie nawozów posypowych, a także poprzez fertygację. Podzielenie dawek nawozów jest bardzo korzystne dla wzrostu drzew i krzewów, ponieważ zapewnia stały dostęp składników pokarmowych podczas całego okresu wegetacji.

 Qrop Complex Top K

Agrosimex
Qrop complex Top K W 2018 roku w grupie granulowanych nawozów bezchlorkowych nastąpił przełom związany z pojawieniem się na rynku nowego produktu – Qropu Complex Top K. Jest to również nawóz bezchlorkowy, ale wyróżnia go to, że zawiera potas w postaci saletry potasowej, a nie siarczanu potasu – jak dotychczasowe preparaty. Qrop Complex Top K 12-6-24 + 2 MgO-3 CaO-10 SO3 zawiera wszystkie makro- i mikroelementy zgodne z potrzebami uprawy, jest granulowanym nawozem o dużej zawartości potasu (K2O = 24%). Głównym składnikiem preparatu jest wspomniana już saletra potasowa – najlepsze źródło K do wzrostu i rozwoju roślin. Qrop Complex Top K ze względu na wysoki stosunek K2O:N doskonale zaspokaja potrzeby pokarmowe wszystkich upraw. Jego skład jest idealnie dostosowany do potrzeb drzew i krzewów owocowych w fazie intensywnego wzrostu, po kwitnieniu, w trakcie wzrostu owoców. Każda granulka ma wysoką czystość składników odżywczych i jest wolna od zanieczyszczeń, chlorków, sodu i metali ciężkich. Qrop Complex Top K szybko uwalnia składniki odżywcze wchodzące w kontakt z wodą, zapewniając roślinom zrównoważoną podaż azotu (N), fosforu (P), potasu (K), wapnia (Ca), magnezu (Mg) i siarki (S). Zawiera 0,05% cynku (Zn), 0,04% manganu (Mn) oraz 0,01% boru (B). Ta mieszanka mikroelementów jest niezbędna do uzyskania wysokich plonów dobrej jakości. Potas (K) w nawozie Qrop Complex Top K pochodzi z azotanu potasu (saletry potasowej), doskonałego źródła potasu dla roślin. Azotan potasu jest lepszym źródłem potasu (K) w porównaniu z chlorkiem potasu i siarczanem potasu. Wysoki poziom chlorków obecnych w glebie może zaszkodzić uprawom i wpłynąć na ich jakość i wysokość plonu. Siarka z nawozów opartych na bazie siarczanu potasu jest niezbędna do prawidłowego wzrostu roślin i przemian azotu, ale zbyt wysoki jej poziom w glebie powoduje silne zakwaszenie podłoża. Wczesną wiosną (chłody) lub w bardzo mokrych warunkach azotan potasu jest najodpowiedniejszym źródłem potasu i azotu dla upraw. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu dostarcza natychmiast składniki odżywcze roślinom. Saletra potasowa jest nawozem fizjologicznie zasadowym, dlatego w procesie pobierania tego preparatu przez rośliny w ryzosferze wzrasta pH, a produktami wymiany jonowej są woda i zasada potasowa. Stosowanie nawozów opartych na azotanie potasu wpływa korzystnie na pobieranie wapnia i boru z gleby. Qrop Complex Top K idealnie nadaje się do uzupełniającego nawożenia NPK w trakcie wegetacji, szczególnie po intensywnych opadach deszczu lub w okresie suszy, kiedy pobieranie składników pokarmowych z innych nawozów jest mocno ograniczone. Środek jest szczególnie przydatny do nawożenia wszystkich drzew i krzewów owocowych po kwitnieniu i zawiązaniu owoców, kiedy można już ocenić poziom zawiązania owoców i potencjał plonowania.

 Qrop Mix 

Agrosimex
Drugim produktem, który w składzie ma azotan potasu, jest Qrop Mix – granulowany nawóz N-K-Ca 14-23-13 do stosowania posypowego. Wyróżnia go tempo działania – zawiera składniki pokarmowe w bardzo szybko działających formach saletrzanych. Nawóz po aplikacji w ciągu maksymalnie 48 godzin ulega rozpuszczeniu, nawet w okresach suszy i deficytu wody. Qrop Mix ma wpływ na wielkość plonu – zawiera azot (N) i potas (K), dwa najważniejsze składniki odpowiedzialne za intensywny wzrost roślin, oraz wapń (Ca), który wpływa na sztywność ścian komórkowych i aktywność enzymów oddechowych podczas przechowywania.
Prawidłowo zbilansowane nawożenie potasem i wapniem wpływa na: poprawę jędrności oraz właściwości smakowe owoców i warzyw, zwiększenie odporności roślin na niekorzystne warunki środowiska i na porażenie patogenami, zwiększenie trwałości pozbiorczej warzyw i owoców oraz zmniejszenie ich podatności na uszkodzenia podczas transportu.

 Ważny aspekt

Agrosimex
Ultrasol Warto wziąć pod uwagę fakt, że saletra potasowa i saletra potasowo-wapniowa bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, dlatego ta forma ma przewagę w skuteczności i szybkości dostarczenia składników pokarmowych nad innymi postaciami nawozów wieloskładnikowych. Dodatkowo nie mają one wpływu na zasolenie gleb. W przypadku nadmiernego problemu z brakiem wody w podłożu, jak to miało miejsce w sezonie 2018, dają lepsze możliwości producentom owoców w osiągnięciu wysokich plonów dobrej jakości. Do fertygacji wszystkich upraw sadowniczych polecane są nawozy Ultrasol, w których potas występuje również w postaci saletry potasowej. Preparaty te idealnie i wyjątkowo szybko rozpuszczają się w wodzie, nie powodują zatykania kapilar systemów nawodnieniowych i zasolenia gleby, dzięki czemu bardzo łatwo pobierane są przez system korzeniowy wszystkich drzew i krzewów owocowych. W ofercie Agrosimexu są 4 formulacje nawozów Ultrasol: 13-40-13, 20-20-20, 12-12-36 i Blueberry 15-7,5-19 (specjalnie sformułowany dla borówki). Każdy z nich zawiera także magnez oraz wszystkie mikroskładniki pokarmowe – B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.   Iwona Polewska, Krzysztof Zachaj
linkedin Placeholder facebook Placeholder twitter Placeholder