Ciech
Herbicyd

Aloksypyr 250 EC

Aloksypyr 250 EC to nalistny środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosowany po wschodach, zwalcza uciążliwe chwasty dwuliścienne w uprawach pszenicy ozimej. Zawiera fluroksypyr (pochodna kwasu pirydynokarboksylowego) w stężeniu 250 g/l (25%). Preparat stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Okres karencji: nie dotyczy. Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa zgodnie z etykietą produktu. Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie, przeszkolone i posiadające odpowiednie kwalifikacje.
chwilowo niedostępny Placeholder

chwilowo niedostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona Zobacz też podobne produkty Placeholder ikona Zobacz też podobne produkty hover Placeholder

Zobacz też podobne produkty

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Aloksypyr 250 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (25 %).

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zastosowanie w uprawach:

  • pszenica ozima.

Okres karencji: nie dotyczy. 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

pszenica ozima

gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia, przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,8 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia flagowego pszenicy (BBCH 31-37).