Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Alakazam 500 WG – insektycyd środek owadobójczy

  Marka: Cropthetics

  Grupa upraw: Aster, Buk, Chmiel, Chryzantema, Drzewa iglaste, Drzewa leśne, Drzewa liściaste, Grusza Zobacz wszystkie

  EAN: 2000000436579

  Przeznaczenie: uprawy ogrodnicze uprawy rolnicze uprawy sadownicze uprawy warzywne szkółki drzew i krzewów

  Substancja czynna: Flonikamid

  Waga
  Cena
  Waga:
  140g
  500g
  1.4kg
  Waga

  Cena

  Waga:
  140g
  500g
  1.4kg

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  109,99 zł / szt.

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Do pobrania
  Razem taniej
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Alakazam 500 WG – insektycyd środek owadobójczy

  Agrofag: Bawełnica wiązowa, Mączlik, Miodownica dębówka, Miodownica długowłosa, Miodownica modrzewiowa, Miodownica sosnowa, Mszyca, Mszyca brzozowa, Mszyca świerkowa zielona, Obiałka korowa Zobacz wszystkie

  Alakazam – środek owadobójczy do zwalczania mszyc i mączlików

  Alakazam to środek owadobójczy w formie granulatu. Przeznaczony jest do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Wykazuje działanie systemiczne. Służy do zwalczania mszyc i mączlików.

  Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).

  Zalety stosowania insektycydu Alakazam 500 WG:

  Korzyści wynikające ze składu, formulacji i działania produktu:

  • Fluonikamid działa dokładnie tam, gdzie najczęściej żerują mszyce - w nowo przyrastających tkankach (liście, pędy),
  • Działa długo (nawet do 28 dni!):
   - gwarantuje skuteczną ochronę w czasie szybkiego wzrostu (np. w czasie kwitnienia),
   - idealny do ochrony wczesnowiosennej i wiosennej,
   - możliwość stosowania także w późniejszych okresach wzrostu,
   - ekonomiczny: jeden zabieg gwarantuje długą ochronę,
  • Jednym zabiegiem zwalczamy całą populację szkodnika w każdej fazie rozwoju (larwy/dorosłe osobniki),
  • Możliwość wykonywania zabiegu w zróżnicowanych warunkach pogodowych - skuteczny w szerokim zakresie temperatur,
  • Bezpieczny dla fauny pożytecznej, co daje dodatkowy efekt spasożytowania szkodników przez naturalnych wrogów,
  • Brak potrzeby powtarzania zabiegu, jeśli po 3 godzinach od aplikacji wystąpią opady deszczu – produkt odporny na zmywanie,
  • Dobra mieszalność formulacji WG - idealnie nadaje się do mieszanin zbiornikowych,
  • Najtańszy z oferowanych produktów z flonikamidem o podobnym działaniu oznacza tańszy zabieg zwalczający szkodniki o takim samym spektrum działania.

  Alakazam 500 WG - skład:

  • flonikamid (związek z grupy karboksamidów) - 500 g/kg (50%).

  Flonikamid to z substancja czynna z grupy modulatorów narządów chordotonalnych (wg IRAC grupa 29), która powoduje u szkodników zahamowanie syntezy lipidów.

  Zwalczane insekty – Alakazam:

  • Mszyce,
  • Mączliki,
  • Bawełnica wiązowa, miodownica dębówka, miodownica modrzewiowa, mszyca brzozowa, ochojnik sosnowy, ochojnik świerkowo-modrzewiowy w uprawie siewek i sadzonek iglastych i liściastych drzew i krzewów - szkółki leśne, zalesienia, odnowienia leśne,
  • Obiałka korowa, miodownica długowłosa, miodownica sosnowa, mszyca świerkowa zielona, ochojnik świerkowo-modrzewiowy, ochojnik świerkowy zielony, zdobniczka dębowa w uprawie drzew leśnych - plantacje nasienne.

  W jakich uprawach można zwalczać insekty środkiem ochrony roślin Alakazam?

  • Pszenica ozima,
  • Ziemniak,
  • Jabłoń

  Małoobszarowo:

  • Żyto jare,
  • Grusza,
  • Śliwa,
  • Morela,
  • Kapusta brukselska,
  • Kapusta głowiasta biała,
  • Kapusta głowiasta czerwona,
  • Aster chiński,
  • Chryzantema (złocień),
  • Róża,
  • Szkółki buka i świerka,
  • Tytoń,
  • Chmiel,
  • Siewki i sadzonki iglastych i liściastych drzew i krzewów - szkółki leśne, zalesienia, odnowienia leśne,
  • Drzewa leśne - plantacje nasienne.

  Insektycyd Alakazam 500 WG – okres prewencji i okres karencji:

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • Pszenica ozima, żyto jare – 28 dni,
  • Ziemniak – 14 dni,
  • Jabłka, gruszki, śliwki, chmiel – 21 dni,
  • Morela – 21 dni,
  • Kapusta głowiasta, Kapusta brukselska – 14 dni,
  • Tytoń – 7 dni,
  • Aster chiński, chryzantema (złocień), róża, buk, świerk, szkółki leśne, zalesienia i odnowienia leśne, plantacje nasienne drzew leśnych - nie dotyczy.

  Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Alakazam 500 WG - następstwo roślin:

  Ograniczenia dotyczące następstwa roślin z uwzględnieniem możliwości wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem nie są wymagane.

  Jak sporządzić ciecz użytkową z insektycydu na mszyce i mączliki Alakazam?

  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Alakazam 500 WG – zalecenia dotyczące stosowania środka:

  • Środek jest bezpieczny dla wielu gatunków i odmian roślin uprawnych, niemniej zaleca się przetestowanie środka na kilku wybranych roślinach każdej ze stosowanych odmian i pozostawienie na pewien czas zanim środek zostanie zastosowany na większej liczbie roślin.
  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  • Pracownik sprawdzający jakość wykonanego zabiegu powinien stosować rękawice ochronne.
  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
  • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
  • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
  • W celu ochrony pszczół, w czasie gdy roślina uprawna jest w fazie kwitnienia lub gdy w uprawie znajdują się kwitnące chwasty lub spadź, środek stosować po wieczornym oblocie pszczół. Podczas wykonywania zabiegu unikać znoszenia środka na sąsiadujące plantacje.
  • W przypadku użycia samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego:
   - W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
   - W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • W przypadku użycia samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego:
   - W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.
   - W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   - w temperaturze 5ºC - 25°C.

   

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Cropthetics

  Grupa upraw: Aster, Buk, Chmiel, Chryzantema, Drzewa iglaste, Drzewa leśne, Drzewa liściaste, Grusza Zobacz wszystkie

  EAN: 2000000436579

  Przeznaczenie: uprawy ogrodnicze uprawy rolnicze uprawy sadownicze uprawy warzywne szkółki drzew i krzewów

  Substancja czynna: Flonikamid

  Waga
  Cena

  Opinie - Alakazam 500 WG – insektycyd środek owadobójczy

  Usługi

  Cena brutto:
  109,99 zł / szt.

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma