Agrosimex logo

Recepta na zmęczoną glebę – ROSAHUMUS i DELSOL

Monday, October 20, 2014

Na wysokość i jakość pozyskiwanego plonu ma bardzo duży wpływ dostępność składników mineralnych w glebie oraz jakość gleby. Prowadząc intensywną uprawę w gospodarstwach często występuje zjawisko „zmęczenia gleby”. Jeśli chcesz zmaksymalizować uzyskany plon powinieneś w pierwszej kolejności zadbać o poprawę kondycji gleb.

Jak poprawić jakość gleby i zniwelować skutki zmęczenia gleby?

ziemia_rgb 420

Dzięki zastosowaniu nawozu ROSAHUMUS w połączeniu z nawozem DELSOL możemy skutecznie przywrócić sprawność gleby, jej naturalną zdolność do magazynowania wody, uwalniania składników pokarmowych, poprawić strukturę i napowietrzenie. Te wszystkie elementy będą w decydującym stopniu wpływały na plon i jakość uprawianych roślin.

Dlaczego ROSAHUMUS?

ROSAHUMUS to preparat zawierający bardzo wysoką koncentrację kwasów humusowych pozyskiwanych z Leonardytów. Kwasy humusowe stanowią 85% nawozu. Dodatkowo nawóz wzbogacono o tlenek potasu – 12% oraz żelazo – 0,6%.

1 kg ROSAHUMUSU odpowiada zawartości kwasów humusowych z ok. 30 t obornika.dr_rosahumus_rgb

Za co odpowiadają kwasy humusowe?

 • Podnoszą żyzność gleby poprzez zwiększenie zawartości tlenu w glebie i podniesienie pojemności wodną gleby.
 • Przyśpieszają humifikację pozostawionych resztek pożniwnych.
 • Neutralizują toksyczne jony metali ciężkich.
 • Ograniczają straty azotu i innych składników.
 • Stymulują życie biologiczne pożytecznych organizmów w glebie (Azotobacter, Nitrosomonas).
 • Stymulują wzrost systemu korzeniowego oraz pobieranie składników pokarmowych i wody.
 • Chelatują składniki pokarmowe zawarte w glebie.

DELSOL to najskuteczniejszy regenerator biologiczny gleby

DELSOL zawiera 3% azotu, węgiel brunatny  „Co-formulator”, stymulujący rozwój pożytecznych bakterii glebowych.

1 g preparatu DESOL zawiera 100 ml ryzobakterii Pseudomonas Putidadr_delsol_rgb

Dlaczego bakterie Pseudomonas Putida są ważne dla rozwoju roślin?

Aktywność biologiczna bakterii Pseudomonas  Putida decyduje o efektywności żywienia mineralnego roślin. Bakterie biorą udział w:

 • przemianach azotu,
 • wiązaniu azotu,
 • humifikacji,
 • mineralizacji,
 • transformacji związków siarki,
 • podnoszeniu odporności na ataki pasożytów

Ponadto bakterie Pseudomonas Putida:

 • stymulują wzrost roślin
 • są specyficznym Bio-Ochraniaczem systemu korzeniowego
 • podnoszą odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • ułatwiają kiełkowanie roślin
 • regenerują „zmęczoną glebę”