Agrosimex logo

Microstar PZ/PZ max podczas suszy w zbożach

Thursday, September 3, 2015

W warunkach dotkliwej suszy, z jaką zmagamy się w tym roku, coraz większego znaczenia nabiera stosowanie łatwo dostępnych dla roślin nawozów, co umożliwi im wykształcenie silnego systemu korzeniowego.

Odpowiedni nawóz zapewni roślinom rozwój silnego systemu korzeniowego dzięki czemu lepiej będą pobierały składniki pokarmowe i wodę z głębszych warstw gleby. Takim nawozem jest Microstar PZ/PZ max, który już od kliku lat z dużymi sukcesami stosowany jest przez rolników do nawożenia startowego  kukurydzy, buraków cukrowych i rzepaku. Nawóz ten dzięki łatwo dostępnemu dla roślin fosforowi z Technologią Ochrony  Fosforu TPP jest dostępny dla roślin prawie w 100%. Nawóz zawiera również siarkę ,azot i cynk , który stymuluje gospodarkę hormonalną roślin i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu. Jest w pełni bezpieczny dla kiełkujących roślin, dlatego tez może być stosowany razem z nasionami podczas siewu. Zalecana dawka nawozu to 20-30 kg /ha.  Microstar PZ o zawiera 10%N, 40% P2O5, 11%SO3 i 2% Zn a Microstar PZ max 10%N, 50% P2O5 , 5% SO3 i 2%Zn. Nawóz ma postać mikrogranulatu (0,5-1 mm) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. Pszenica ozima Sailor dała plon wyższy o 1700 kg/ha (Plon kontrola 9,75 t/ha, Microstar PZ – 11,48 t/ha).

microstar rosahumus pszenica
15.07.2015 – na pierwszym planie pszenica jara Torridon nawożona Microstar i Rosahumus, w oddali pszenica ozima. Mimo silnej suszy rośliny w idealnej kondycji

Jak stosować Microstar w zbożach

Skrzynie nasienne siewników mechanicznych należy napełniać przemiennie warstwami ziarna i nawozu. Na przykład przy normie siewu 150 kg najpierw sypie się warstwę ziarna w ilości 50 kg, a następnie 7-10 kg nawozu Microstar PZ/PZ max + 300-500 g Rosahumus (bez mieszania), kolejną warstwę ziarna + Microstar i Rosahumus, trzecią warstwę ziarna + Microstar i Rosahumus. Taki sposób aplikacji Microstar i Rosahumus był wyjątkowo skuteczny w tym roku, kiedy w całym kraju wystąpił silny deficyt wody.

Nawozy można mieszać także z ziarnem zbóż bezpośrednio przed wsypaniem do siewnika. Natomiast we Francji i Włoszech od kilku lat bardzo popularna jest aplikacja Microstaru razem z ziarnem zbóż podczas siewu siewnikami pneumatycznymi, do których zamontowano specjalną przystawkę do mikrogranulatu.

Stosowanie Rosahumusu i Microstaru zdecydowanie poprawia wykorzystanie składników pokarmowych z gleby, zwiększa odporność roślin na suszę, stymuluje wzrost oraz poprawia zdrowotność i plonowanie nawożonych roślin.

Dowiedz się więcej

Krzysztof Zachaj.