Agrosimex logo

Konferencja prasowa- przed sezonem 2017

Tuesday, March 28, 2017

W dniu 16 marca 2017 roku w siedzibie firmy w Golianach koło Grójca odbyła się konferencja prasowa firmy Agrosimex – jednego z wiodących dystrybutorów produktów dla sadownictwa. Podczas konferencji zaprezentowano innowacje firmy na sezon 2017.

Siedziba spółki mieści się w Golianach w gminie Błędów w województwie Mazowieckim. Ponadto oddziały hurtowe Agrosimexu znajdują się w Błoniu k. Warszawy, Koninie, Skierniewicach, Warce i Lublinie. Nowoczesne magazyny firmy, w których może zmieścić się blisko 20 000 palet, wraz ze sprawnym systemem transportu stanowią doskonałe zaplecze, umożliwiające bardzo szybką obsługę klientów.

 

Asortyment oferowany przez dystrybutora liczy ponad 6000 produktów, w tym wiele unikalnych środków ochrony roślin i nawozów. Podczas konferencji prelegenci zaprezentowali najważniejsze innowacje, które mają szansę znaleźć swoje trwałe miejsce w programach ochrony i nawożenia.

 

Firma zapowiada rozwój współpracy ze sklepami detalicznymi, dzięki którym oferta Agrosimexu dociera do małych i średnich gospodarstw. Z drugiej strony kontynuowany jest rozwój działu obsługującego bezpośrednio największe gospodarstwa rolne. Zarząd firmy podkreślił także, że firma nie ustaje w staraniach o nowe innowacyjne preparaty.

Nowości sadownicze

Janusz Miecznik, dyrektor marketingu ds. sadowniczych omówił nowości produktowe firmy na ten sezon. Rozszerzono zakres stosowania preparatu NORDOX 75 WG. Do tej pory preparat można było stosować jedynie w sadach jabłoniowych do zwalczania parcha jabłoni. Teraz NORDOX ma znacznie szerszy zakres stosowania. Można go używać do zwalczania chorób bakteryjnych i grzybowych w cebuli, szalotce, czosnku, dyni, kabaczkach i melonie oraz uprawianych w gruncie i pod osłonami pomidorach, bakłażanie, papryce, ogórku, sałacie, endywii i truskawce.

Kolejny fungicyd w ofercie Agrosimexu z poszerzoną rejestracją to IPRODIONE 500 SC. Można go stosować nie tylko jak dotychczas w truskawce, ale także w uprawach pomidora i ogórka w gruncie, pomidora i ogórka pod osłonami, wiśni, czereśni i maliny oraz borówki wysokiej. Preparat ten wyróżnia się krótkim okresem karencji.

– Dla truskawki okres karencji wynosi 2 dni. Dla pozostałych upraw: pomidora, ogórka, czereśni, wiśni, maliny czy borówki wysokiej są to 3 dni – mówił Miecznik.

Tegoroczną nowością w ofercie Agrosimexu jest insektycyd KOBE 20 SP do zwalczania szkodników w uprawie truskawek, jabłoni, wiśni, czereśni, gruszy, śliwy. Zarejestrowany jest także w ramach zastosowań małoobszarowych w uprawie maliny, borówki wysokiej, porzeczki czarnej i czerwonej oraz agrestu i truskawek.

Dla wielu sadowników interesująca będzie kolejna nowość– IMIDAN 40 WG, oparty o fosmet, nową substancję czynną z grupy środków fosforoorganicznych. Sadownicy mogą go stosować do walki z owocówką jabłkóweczką w uprawach jabłoni i gruszy.

W swojej ofercie Agrosimex posiada także regulatory wzrostu. Jednym z nich jest CORTO. Zmniejsza on wzrost pędów jabłoni przez skrócenie międzywęźli.

Info-Karta na straży sadów

Od 11 lat wielkim uznaniem sadowników cieszy się system sygnalizacji agrofagów – Info-Karta. System ten funkcjonuje na bazie komunikacji sms-owej i e-mailowej. Realizowana jest w oparciu o własne stacje METEO, sporetrapy i pułapki do odłowu szkodników owadzich, instalowane w gospodarstwach sadowniczych w rejonie działania firmy.

Nowości rolnicze i nawozowe

Czy nawożenie azotowe musi być aż tak wysokie? Na to pytanie szuka odpowiedzi wielu rolników. Agrosimex wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i wprowadza do sprzedaży nowy, innowacyjny preparat RHIZOSUM N. Dzięki niemu można ograniczyć stosowanie azotu, a i tak plon będzie wyższy niż przy konwencjonalnym nawożeniu.

– Zastanowiliśmy się nad możliwością wykorzystania bakterii, które zawierają enzym wiążący azot. Jednym z takich gatunków są wolno żyjące bakterie Azotobacter vinelandii. Postanowiliśmy wykorzystać je w preparacie RHIZOSUM N – mówił Tomasz Sikorski, dyrektor rozwoju produktów rolniczych.

Bakterie te  po aplikacji na polu stają się „żywą fabryką azotu” wiążąc go i udostępniając roślinom z powietrza na zasadzie zbliżonej do funkcjonowania bakterii brodawkowych. W ten sposób rośliny uprawne mają nie tylko odpowiednią ilość tego życiodajnego składnika w każdej fazie rozwojowej, ale również ma to swój efekt ekonomiczny w postaci redukcji łącznej dawki azotu nawozowego o minimum połowę.

Od kilku lat producenci rzepaku obserwują zwiększone naloty słodyszka rzepakowego na swoich. Brak skutecznych insektycydów zarejestrowanych w rzepaku, a także wzrost odporności na powszechne substancje aktywne utrudnia walkę z tym szkodnikiem. Dlatego Agrosimex stawia na niewykorzystywaną do tej pory w Polsce substancję – fosmet w produkcie BORAVI 50WG.

Fosmet na owady działa kontaktowo lub żołądkowo, na roślinach natomiast powierzchniowo – substancja aktywna wchłaniana jest w warstwę wosku, co zabezpiecza przed jej spłukiwaniem i zwiększa dostępność dla zwalczanych owadów. Z badań przeprowadzonych przez Agrosimex wynika, że BORAVI 50 WG jest bardzo skuteczny w walce ze słodyszkiem rzepakowym.

Producentom kukurydzy i buraków cukrowych Agrosimex poleca nawożenie ultrazlokalizowane i oferuje mikrogranulowany nawóz startowy MICROSTAR PZ.

– Już niewielka dawka tego produktu w ilości 20 kg/ha umożliwia roślinom szybki i równomierny wzrost początkowy – przekonywał Krzysztof Zachaj, dyrektor Działu Nawozów. W przyszłości firma zamierza wprowadzić Mikrostar także w uprawach sadowniczych.

Zachaj poinformował także, że nowym nawozem, który w tym roku zostanie wprowadzony do sprzedaży jest ASX Tytan Plus. Produkt ten zawiera 0,6 proc. tytanu i 2 proc. boru oraz dodatkowe substancje zwiększające przyczepność do liścia. Kolejną nowością jest nawóz ASX Krzem Plus. Działa on antystresowo na rośliny, a przede wszystkim podnosi poziom wchłanialności innych składników pokarmowych.

Siedziba firmy Agrosimex- recepcja dla gości
Powitanie przybyłych gości przez Prezesa firmy- Leszka Barańskiego oraz Piotra Barańskiego- Dyrektora Działu Marketingu
Janusz Miecznik Dyrektor Marketingu Sekcja Sadownicza- nowości w uprawach sadowniczych
Zwiedzanie sklepu firmowego Agrosimex w Golianach