Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Acrobat MZ 69 WG (dimetomorf, mankozeb) - środek grzybobójczy do ochrony warzyw

  Marka: BASF

  Grupa upraw: Ogórek gruntowy, Pomidor pod osłonami, Pomidor w gruncie, Cebula, Ziemniak

  Przeznaczenie: uprawy warzywne

  Substancja czynna: Dimetomorf, Mankozeb

  Cena

  Cena

  Produkt wycofany ze sprzedaży

  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Acrobat MZ 69 WG (dimetomorf, mankozeb) - środek grzybobójczy do ochrony warzyw

  Agrofag: Alternarioza, Antraknoza, Mączniak rzekomy, Mączniak rzekomy dyniowatych, Zaraza ziemniaka

  Acrobat - fungicyd do ochrony ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli

  Jakie są korzyści z używania środka grzybobójczego Acrobat?

  • Środek posiada wysoką skuteczność,
  • Szybkie działanie,
  • Do stosowania w uprawie pomidorów, ogórka, cebuli i ziemniaka,
  • Stosować go można interwencyjnie, ale też zapobiegawczo.

  Acrobat MZ 69 WG jest to granulowany środek ochrony roślin, a dokładniej fungicyd (środek grzybobójczy). Ma działanie wgłębne i kontaktowe. Stosuje się go zapobiegawczo i interwencyjnie. Przeznczony jest do sporządzania zawiesiny wodnej. Chroni przed chorobami grzybowymi.

  Środek grzybobójczy Acrobat możesz użyć do zwalczania:

  • Zarazy ziemniaka w ochronie ziemniaka, pomidora w gruncie i pod osłonami,
  • Alternariozy w ochronie roślin warzywnych, w tym ziemniaka, pomidora w gruncie, cebuli,
  • Antraknozy owoców w ochronie pomidora w gruncie,
  • Mączniaka rzekomego dyniowatych w ochronie ogórka w gruncie,
  • Mączniaka rzekomego cebuli w ochornie cebuli.

  Środek przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych, dopuszczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych (wyłącznie w uprawie pomidora pod osłonami) i polowych.

  Jaka jest zawartość substancji czynnej w preparacie Acrobat firmy BASF?

  Zawartość substancji czynnej: 

  • Dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) 9% (90 g/kg),
  • Mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) 60% (600 g/kg).

  Jakie choroby grzybowe zwalcza fungicyd Acrobat?

  • Zaraza ziemniaka,
  • Alternarioza,
  • Antraknoza owoców,
  • Mączniak rzekomy dyniowatych,
  • Mączniak rzekomy cebuli.

  W jakich uprawach można zwalczać choroby grzybowe fungicydem Acrobat?

  • Ziemniak,
  • Pomidor w gruncie,
  • Pomidor pod osłonami,
  • Ogórek w gruncie,
  • Cebula.

  Jaki jest okres prewencji i okres karencji przy używaniu fungicydu Acrobat MZ 69 WG?

  Okres prewencji, czyli okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Okres karencji, czyli okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Ogórek - 3 dni,
  • Pomidor - 3 dni,
  • Cebula - 14 dni,
  • Ziemniak – 7 dni.

  Okres karencji dla pasz, czyli okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami: Nie dotyczy.

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy.

  Jak sporządzić ciecz użytkową z fungicydu Acrobat?

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

  Jakie są zalecenia przy zwalczaniu chorób grzybowych cieczą użytkową (fungicydem) Acrobat?

  • Aby zapobiec zjawisku odporności, zabiegi należy wykonywać przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
  • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu i twarzy.
  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   − w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.

   

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: BASF

  Grupa upraw: Ogórek gruntowy, Pomidor pod osłonami, Pomidor w gruncie, Cebula, Ziemniak

  Przeznaczenie: uprawy warzywne

  Substancja czynna: Dimetomorf, Mankozeb

  Cena

  Dawkowanie - Acrobat MZ 69 WG (dimetomorf, mankozeb) - środek grzybobójczy do ochrony warzyw

  Opinie - Acrobat MZ 69 WG (dimetomorf, mankozeb) - środek grzybobójczy do ochrony warzyw

  Usługi

  Produkt wycofany ze sprzedaży

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma