Anwil S.A.
Oficjalna strona firmy: http://www.anwil.pl

ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz  znaczącym producentem nawozów azotowych. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce i tworzy w niej wraz z czeską SPOLANĄ a.s. segment chemiczny. Cele strategiczne nakierowane są na integrację i rozwój obszarów produkcji chemicznej. ANWIL S.A. swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. Celem przyjętej  polityki  jest osiągnięcie takiego poziomu w tym zakresie jakości, aby w pełni i w sposób trwały zaspokoić  wymagania klientów. Potwierdzeniem tej polityki jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.